diplomatika fn 6A

1. (Tud) ’oklevelek tartalmának, eredetiségének, történetének stb. vizsgálatával foglalkozó történeti segédtudomány, ill. önálló tudományág; oklevéltan’ ❖ Vajha egyszer be hoznák Diplomatikánkba vigyázatért azon tapasztalásomat, melly az u, és n; c, és t; v, és r; bötüknek számos hibából történt föl tseréltetésöket tárgyazza! (1805 Horvát István 8186007, 163) | a diplomatica rég túl esett azon thesisen, mintha a határozott hely és idő kelte, az úgynevezett actum és datum nélkül kiadott okmányok nem volnának használhatók (1868 Ipolyi Arnold CD57) | [A millenniumra készült honfoglaláskori forrásgyűjtemény] az akkori történeti filológia és diplomatika igen magas színvonalán tartalmazza a magyar honfoglalás legfontosabb kútfőit (1995 Új Könyvek CD29).

1a. (Isk) ’ez mint (egyetemi) tantárgy’ ❖ [Horvát István Szalay Ágostonnak] Diplomáticából tanára volt (1863 Nagy Iván CD31) | [a líceum] magasabb ismereteket közölt, úgy mint: diplomatikát, heraldikát, statisztikát, pedagógiát, jogi ismereteket, teológiát (1999 T. Mérey Klára CD52).

1b. (Tud) ’ezzel foglalkozó szakkönyv’ ❖ [Horvát István írása] Schwartner Diplomatikájának […] szenvedélyes, de felette tanulságos, bő birálata (1856 Toldy Ferenc C4178, 48) | [Csengery József] irt latin nyelven diplomatikát is (1893 PallasLex. CD02) | [1802-ben] érte el a második kiadást Schwartnernek 1790-ben első kiadású latin nyelvű diplomatikája (1958 Träger Ernő CD52).

2. (Tud) ’oklevélkiadás(ra), oklevélírás(ra vonatk. hagyományok, szabályok összessége), ill. egy adott időszakban kibocsátott oklevelek összessége’ ❖ a diplomaticának ködlepte homályain, s az országgyülési irományok tengerén évről évre, lapról lapra; pontról pontra keresztül búvárkodva [beszélt a püspök] (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | 1732[-ben megjelent] a Chronicon gotwicense I. kötete Bessel Gottfried tollából, mely a német császárok és királyok diplomatikáját tartalmazza (1896 PallasLex. CD02) | [a Zsigmond-kori oklevéltár 3. és 4. kötetei] csupán négy esztendő (1411–1414) diplomatikáját dolgozták föl (1998 Új Könyvek CD29).

3. (rég) ’az államok közötti (politikai) kapcsolatok elmélete és gyakorlata, ill. vmely állam (érdekeinek) államközi kapcsolatokban való képviselete; diplomácia’ ❖ Az Ausztriai követ [az ágyúzás elől] a’ kalászos élet közzé [ti. a búzatáblába] bújt, rosz és szerentsétlen diplomatikájával együtt (1809 Kazinczy Ferenc C2559, 449) | Volna Magyarország minden öszszeköttetés-nélküli magán-álló királyság, meg akarom engedni, nem volna egyed, ki hazánk külviszonyi jogait józanabb s talpraesettebb diplomatikával tudná védni mint ő [ti. Deák Ferenc] (1845 Széchenyi István CD1501).

3a. (rég, ritk) ’ezzel kapcs. intézmények, szervek, ill. az azokban dolgozó személyek összessége’ ❖ Miklós császár nem tekintette másnak a franczia nemzet királlyát, mint ő felsége X-ik Károly által béhelyeztetett királyi helytartót, s a franczia diplomatica bisztossan következtethette a czárnak további szándékait (1831 Kossuth Lajos CD32).

Sz: diplomatikai.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

diplomatika főnév 6A
1. (Tud)
oklevelek tartalmának, eredetiségének, történetének stb. vizsgálatával foglalkozó történeti segédtudomány, ill. önálló tudományág; oklevéltan
Vajha egyszer be hoznák Diplomatikánkba vigyázatért azon tapasztalásomat, melly az u, és n; c, és t; v, és r; bötüknek számos hibából történt föl tseréltetésöket tárgyazza!
(1805 Horvát István)
a diplomatica rég túl esett azon thesisen, mintha a határozott hely és idő kelte, az úgynevezett actum és datum nélkül kiadott okmányok nem volnának használhatók
(1868 Ipolyi Arnold)
[A millenniumra készült honfoglaláskori forrásgyűjtemény] az akkori történeti filológia és diplomatika igen magas színvonalán tartalmazza a magyar honfoglalás legfontosabb kútfőit
(1995 Új Könyvek)
1a. (Isk)
ez mint (egyetemi) tantárgy
[Horvát István Szalay Ágostonnak] Diplomáticából tanára volt
(1863 Nagy Iván)
[a líceum] magasabb ismereteket közölt, úgy mint: diplomatikát, heraldikát, statisztikát, pedagógiát, jogi ismereteket, teológiát
(1999 T. Mérey Klára)
1b. (Tud)
ezzel foglalkozó szakkönyv
[Horvát István írása] Schwartner Diplomatikájának […] szenvedélyes, de felette tanulságos, bő birálata
(1856 Toldy Ferenc)
[Csengery József] irt latin nyelven diplomatikát is
(1893 PallasLex.)
[1802-ben] érte el a második kiadást Schwartnernek 1790-ben első kiadású latin nyelvű diplomatikája
(1958 Träger Ernő)
2. (Tud)
oklevélkiadás(ra), oklevélírás(ra vonatk. hagyományok, szabályok összessége), ill. egy adott időszakban kibocsátott oklevelek összessége
a diplomaticának ködlepte homályain, s az országgyülési irományok tengerén évről évre, lapról lapra; pontról pontra keresztül búvárkodva [beszélt a püspök]
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
1732[-ben megjelent] a Chronicon gotwicense I. kötete Bessel Gottfried tollából, mely a német császárok és királyok diplomatikáját tartalmazza
(1896 PallasLex.)
[a Zsigmond-kori oklevéltár 3. és 4. kötetei] csupán négy esztendő (1411–1414) diplomatikáját dolgozták föl
(1998 Új Könyvek)
3. (rég)
az államok közötti (politikai) kapcsolatok elmélete és gyakorlata, ill. vmely állam (érdekeinek) államközi kapcsolatokban való képviselete; diplomácia
Az Ausztriai követ [az ágyúzás elől] a’ kalászos élet közzé [ti. a búzatáblába] bújt, rosz és szerentsétlen diplomatikájával együtt
(1809 Kazinczy Ferenc)
Volna Magyarország minden öszszeköttetés-nélküli magán-álló királyság, meg akarom engedni, nem volna egyed, ki hazánk külviszonyi jogait józanabb s talpraesettebb diplomatikával tudná védni mint ő [ti. Deák Ferenc]
(1845 Széchenyi István)
3a. (rég, ritk)
ezzel kapcs. intézmények, szervek, ill. az azokban dolgozó személyek összessége
Miklós császár nem tekintette másnak a franczia nemzet királlyát, mint ő felsége X-ik Károly által béhelyeztetett királyi helytartót, s a franczia diplomatica bisztossan következtethette a czárnak további szándékait
(1831 Kossuth Lajos)
Sz: diplomatikai
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások