diptichon fn 4A1

1. (Tört) ’〈az ókori Rómában:〉 belül viasszal bevont, kívül faragással díszített, hivatalos feljegyzések rögzítésére szolgáló, két összekapcsolt darabból álló írótábla’ ❖ Aëtius [képe], a monzai diptichonról (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | 1875-ben Pompejiben Lucius Caecilius Jucundus házában találtak vagy 130 diptychont és triptychont a Kr. utáni 15–62. évekből; ezek részint árverezésekre vonatkozó okiratok, részint nyugták (1902 ÓkoriLex. CD28) | A középkori könyv a pergamen quaternák [= tizenhat oldalas pergamenfüzetek] továbbfejlesztéséből alakult korlátlan lapszámmal, megtartva a pergament is, mint anyagot; a kötés, a könyvtábla pedig a római diptichonokból fejlődött tovább (1927 TolnaiÚjLex. C5726, 176) | egy iparművészeti szakkönyvben megtalálja az eredetit [ti. az eredeti szobrocska képét], Stilicho vandál vezér diptichonját (1990 Dániel József CD30).

2. (Vall) ’〈az őskereszténység idején:〉 ehhez hasonló felépítésű, rendsz. festett, díszített tárgy az oltáron a szentek, alapítók stb. nevével’ ❖ Diptichon[.] A ker. liturgiában ugyanilyen alaku névjegyzék volt, melybe elég biztos adatok szerint már a II. sz.-ban a megkereszteltek, a meghaltak, a szentek és martirok neveit jegyezték föl, kikről a szt. misében megemlékezés történt. […] A diptichonból fejlődtek ki, céljokat tekintve, az anyakönyvek, a kalendáriumok (1893 PallasLex. CD02) | [a] fenmaradt táblácskák és diptychonok nagy száma az ókeresztény kisplasztika megítélésének fő anyagát képezi (1912 RévaiNagyLex. C5702, 288) | diptichon […] 2. az őskereszténység idején két összekapcsolt táblácska v. festett, díszített tárgy az oltáron, szentek, alapítók stb. nevével (1998 MagyarNagyLex. C5819, 633).

3. (Műv) ’〈a középkori művészetben:〉 kétszárnyú oltárkép’ ❖ nevezetes még itt [ti. az esztergomi egyházi műkincseket is bemutató kiállításon] egy diptikon, aranyzott s ezüstözött rézbe a düreri iskola modorában vésett képek, egyik a napkeleti bölcsek imádását, másik a keresztlevételt ábrázolva (1876 Ipolyi Arnold CD57) | III. Endre diptichonja, a berni városi múzeumban. […] A jobboldali tábla felső sorában a két középső keretben Szent István, Szent Imre, Szent László és Szent Erzsébet miniatürképe látható (1930 Hóman Bálint CD42) | Hímzett diptichon a XV. század végéről. (Esztergomi főszékesegyház kincstára.) (1939 Horváth Henrik CD43) | III. András-féle Berni diptichon oltárképe (1995 Magyar Zoltán CD58).

Vö. IdSz. diptychon

diptichon főnév 4A1
1. (Tört)
〈az ókori Rómában:〉 belül viasszal bevont, kívül faragással díszített, hivatalos feljegyzések rögzítésére szolgáló, két összekapcsolt darabból álló írótábla
Aëtius [képe], a monzai diptichonról
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
1875-ben Pompejiben Lucius Caecilius Jucundus házában találtak vagy 130 diptychont és triptychont a Kr.Krisztus utáni 15–62. évekből; ezek részint árverezésekre vonatkozó okiratok, részint nyugták
(1902 ÓkoriLex.)
A középkori könyv a pergamen quaternák [= tizenhat oldalas pergamenfüzetek] továbbfejlesztéséből alakult korlátlan lapszámmal, megtartva a pergament is, mint anyagot; a kötés, a könyvtábla pedig a római diptichonokból fejlődött tovább
(1927 TolnaiÚjLex.)
egy iparművészeti szakkönyvben megtalálja az eredetit [ti. az eredeti szobrocska képét], Stilicho vandál vezér diptichonját
(1990 Dániel József)
2. (Vall)
〈az őskereszténység idején:〉 ehhez hasonló felépítésű, rendsz. festett, díszített tárgy az oltáron a szentek, alapítók stb. nevével
Diptichon[.] A ker.keresztény liturgiában ugyanilyen alaku névjegyzék volt, melybe elég biztos adatok szerint már a II. sz.század-ban a megkereszteltek, a meghaltak, a szentek és martirok neveit jegyezték föl, kikről a szt. misészentmiseben megemlékezés történt. […] A diptichonból fejlődtek ki, céljokat tekintve, az anyakönyvek, a kalendáriumok
(1893 PallasLex.)
[a] fenmaradt táblácskák és diptychonok nagy száma az ókeresztény kisplasztika megítélésének fő anyagát képezi
(1912 RévaiNagyLex.)
diptichon […] 2. az őskereszténység idején két összekapcsolt táblácska v.vagy festett, díszített tárgy az oltáron, szentek, alapítók stb.s a többi nevével
(1998 MagyarNagyLex.)
3. (Műv)
〈a középkori művészetben:〉 kétszárnyú oltárkép
nevezetes még itt [ti. az esztergomi egyházi műkincseket is bemutató kiállításon] egy diptikon, aranyzott s ezüstözött rézbe a düreri iskola modorában vésett képek, egyik a napkeleti bölcsek imádását, másik a keresztlevételt ábrázolva
(1876 Ipolyi Arnold)
III. Endre diptichonja, a berni városi múzeumban. […] A jobboldali tábla felső sorában a két középső keretben Szent István, Szent Imre, Szent László és Szent Erzsébet miniatürképe látható
(1930 Hóman Bálint)
Hímzett diptichon a XV. század végéről. (Esztergomi főszékesegyház kincstára.)
(1939 Horváth Henrik)
III. András-féle Berni diptichon oltárképe
(1995 Magyar Zoltán)
Vö. IdSz. diptychon

Beállítások