dirigál ige 1a

1. ts ’〈intézményt, közösséget〉(hivatalos beosztású vezetőként) igazgat, irányít vki’ ❖ [a második rendbeli tagok] az egész litteráriumot dirigálják (1797 Teleki Domokos¹ 7156006, 224) | Protestans Tisztviselő dirigálja a’ Catholicus oskolákat (1806 Kazinczy Ferenc C2557, 454) | A rimaszombati polgárok ekkor alakították a „polgári kört”. Mindenki felcsapott politikusnak, újságolvasónak: alkotmány van, most már magunk fogjuk dirigálni az országot (1874 Mikszáth Kálmán CD04) | [Herczeg Ferenc] irodalmi hetilapot is dirigál, az „Új Idők”-et melyet ugyancsak saját arcára formál (1955 Bölöni György 9069001, 155) | [Baróti Lajos] 117 mérkőzésen dirigálta a válogatottat (1998 Magyar Hírlap CD09).

1a. ts ’〈eseményt, tevékenységet v. annak menetét〉 vezet(i), irányít(ja) vki’ ❖ A F Vezér Pellegrini fogja az oſtromláſt dirigálni (1789 Magyar Merkurius C0341, 580) | azon szobába jöttünk, honnan a város ezen egész részében a gáz mennyiségét dirigálják (1835 Bölöni Farkas Sándor 8066003, 251) | [a fővilágosító] a lámpák elhelyezését, működésbehozását és a fényverők felállítását dirigálja (1933 TolnaiÚjLex. C5736, 62) | [a geológiai kutatásokat] Bliss úr dirigálta Kanadából (1998 Természet Világa CD50).

1b. tn ’〈annak kif-ére, hogy vmely személy v. testület vezetőként v. irányítóként működik vhol〉’ ❖ A’ Directorium dirigál (1796 Bécsi Magyar Merkurius C0345, 20) | [A kesergő ének szerint] mindenütt a pap az úr, ők dirigálnak az ország dolgában, ők válogatnak a világi tisztségekben, csak azt nem nyerik el, amit nem akarnak (1931 Pintér Jenő CD44) | Ha majd te leszel az elnök, te dirigálsz. Veri az asztalt. De ameddig én vagyok, addig én dirigálok! (1974 Dobozy Imre 9110001, 30) | [az orosz szeszipart] sohasem tudta igazán teljes ellenőrzése alá vonni az állam, függetlenül attól, hogy a kommunista vagy éppen a demokratikus rendszer bürokratái próbáltak dirigálni (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. ts (kissé rég) ’utasítással irányít, rendel vhova vkit, vmit’ ❖ bővebb tudósítást várunk, hogy a napokban hova dirigáljuk a táborhoz küldendő csapatokat (1848 Kossuth Lajos C2749, 58) | az állatkerti igazgatóság nagy plakátokon utasitja a polgárokat az állatkertben való megjelenésre, azok meg is jelennek s ott kisebb csoportokban a majomketrecek elé dirigálják őket (1921 Nagy Lajos 9472033, 112) | Aradról [Temesvárra] az ostromszereket dirigálni nem is volt olyan nehéz dolog (1940 Bánlaky József CD16).

2a. (rég) ’〈küldeményt〉 irányít, postáz vhova’ ❖ [barátom,] a’ nélkül, hogy legkissebbet is mozdullyon mostani Statiojából, első Postával, hogy én cum 1. Novembris [= november elsejével] vehessem, adja tuttomra végső Resolutióját [= elhatározását], Kállóban dirigálandó levelével (1786 Vay József C2554, 114) | Válaszát csak ’Solczára méltóztasson dirigalni, hogy azt Bécsből vissza fordulásommal ott vehessem (1806 Vay József C2557, 287).

3. ts (tárgy n. is) (pejor is) ’〈annak kif-ére, hogy szóval, gesztussal stb. megszabja vki cselekedetét, viselkedését stb., ill. utasít, irányít vkit〉’ ❖ Kőmíves van a’ szemem alatt, még pedig öt; ’s azokat nem csak szóllítgatni kell, hanem dirigálni is (1806 Kazinczy Ferenc C4939, 464) | Az Emmácskának a mamája és a tudós nevelője között kellett ülni. Azok dirigálták ketten kétfelől, hogy üljön egyenesen, hogy ne rakja fel a karjait az asztalra, hogy ne lógázza a lábait, meg hogy különösen ne tegye azt, hogy a két térdét az asztalnak feszítve, a székét a két hátulsó lábán táncoltatva hátradöntse magát (1885 Jókai Mór CD18) | csak a szeme villanásával dirigálta a [gyereket] (1910 Délmagyarország 2103001, 17) | – Gyerünk, mert sose leszünk kész. Kekecs felkapta a fejét. […] Nekem támadt mindjárt: – Mi ez a dirigálás. – Én nem dirigálok (1962 Galambos Lajos 9166001, 106) | Az ilyen öregasszonyokra szokták mondani, hogy vén szipirtyó, olyan mint egy áspis. […] Ennél is úgy kell legyen ahogy ő dirigálja, mert ha nem, dúl-fúl, halálra átkozza fiát, menyit (1999 e. Kocsis Rózsi CD48).

4. ts (tárgy n. is) ’〈zenekart, kórust〉 vezényel, ill. 〈zeneművet〉 így előad vki’ ❖ a gróf úgy dirigált, akár egy maestro, Cecil úgy énekelt, mint egy angyal (1858 Jókai Mór CD18) | [Richter János] 1879 óta évente, mint minden játék-évadban Bayreuthban is dirigál (1897 PallasLex. CD02) | [Lichtenberg Emil] egy filharmonikus koncert keretében, háromszáz főnyi ének- és zenekar élén dirigálta Bach remekművét (1913 Lányi Viktor CD10) | A barátok körben álltak, csak az apátjuk ült trónszéken és a kövér fehér kezével dirigálta a kórust (1939 Herczeg Ferenc 9241010, 179) | Az igazi karácsonyi ajándék azonban 26-án az Erkelben Mozart Varázsfuvolája; Szikora János rendezésében az operát Medveczky Ádám dirigálja (1999 Figyelő CD2601).

5. ts ’〈műszer, gép szerkezetet, munkafolyamatot〉 vezérel, szabályoz’ ❖ Ahol a gyárakban nem automata gépek dirigálják a menetet, öt órát sem dolgozunk – és csodálkozunk, hogy a svédeknél magasabb az egy főre jutó nemzeti jövedelem (1986 Bodor Pál 1019014, 81) | A 24 szelepes motort egyébként 4 vezérműtengely dirigálja (1997 Magyar Hírlap CD09) | A szerkezetet modern vezérlőegység „dirigálja”, ennek üzembe helyezéséhez elég egy képzett villanyszerelőt hívni (2000 Lakáskultúra CD39).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, dirigálandó, dirigálhat, dirigáló, dirigált, dirigáltat, dirigáltatik, dirigáltatott; IdSz.

dirigál ige 1a
1. tárgyas
〈intézményt, közösséget〉 (hivatalos beosztású vezetőként) igazgat, irányít vki
[a második rendbeli tagok] az egész litteráriumot dirigálják
(1797 Teleki Domokos¹)
Protestans Tisztviselő dirigálja a’ Catholicus oskolákat
(1806 Kazinczy Ferenc)
A rimaszombati polgárok ekkor alakították a „polgári kört”. Mindenki felcsapott politikusnak, újságolvasónak: alkotmány van, most már magunk fogjuk dirigálni az országot
(1874 Mikszáth Kálmán)
[Herczeg Ferenc] irodalmi hetilapot is dirigál, az „Új Idők”-et melyet ugyancsak saját arcára formál
(1955 Bölöni György)
[Baróti Lajos] 117 mérkőzésen dirigálta a válogatottat
(1998 Magyar Hírlap)
1a. tárgyas
〈eseményt, tevékenységet v. annak menetét〉 vezet(i), irányít(ja) vki
A F Vezér Pellegrini fogja az oſtromláſt dirigálni
(1789 Magyar Merkurius)
azon szobába jöttünk, honnan a város ezen egész részében a gáz mennyiségét dirigálják
(1835 Bölöni Farkas Sándor)
[a fővilágosító] a lámpák elhelyezését, működésbehozását és a fényverők felállítását dirigálja
(1933 TolnaiÚjLex.)
[a geológiai kutatásokat] Bliss úr dirigálta Kanadából
(1998 Természet Világa)
1b. tárgyatlan
〈annak kif-ére, hogy vmely személy v. testület vezetőként v. irányítóként működik vhol〉
A’ Directorium dirigál
(1796 Bécsi Magyar Merkurius)
[A kesergő ének szerint] mindenütt a pap az úr, ők dirigálnak az ország dolgában, ők válogatnak a világi tisztségekben, csak azt nem nyerik el, amit nem akarnak
(1931 Pintér Jenő)
Ha majd te leszel az elnök, te dirigálsz. Veri az asztalt. De ameddig én vagyok, addig én dirigálok!
(1974 Dobozy Imre)
[az orosz szeszipart] sohasem tudta igazán teljes ellenőrzése alá vonni az állam, függetlenül attól, hogy a kommunista vagy éppen a demokratikus rendszer bürokratái próbáltak dirigálni
(1997 Magyar Hírlap)
2. tárgyas (kissé rég)
utasítással irányít, rendel vhova vkit, vmit
bővebb tudósítást várunk, hogy a napokban hova dirigáljuk a táborhoz küldendő csapatokat
(1848 Kossuth Lajos)
az állatkerti igazgatóság nagy plakátokon utasitja a polgárokat az állatkertben való megjelenésre, azok meg is jelennek s ott kisebb csoportokban a majomketrecek elé dirigálják őket
(1921 Nagy Lajos)
Aradról [Temesvárra] az ostromszereket dirigálni nem is volt olyan nehéz dolog
(1940 Bánlaky József)
2a. (rég)
〈küldeményt〉 irányít, postáz vhova
[barátom,] a’ nélkül, hogy legkissebbet is mozdullyon mostani Statiojából, első Postával, hogy én cum 1. Novembris [= november elsejével] vehessem, adja tuttomra végső Resolutióját [= elhatározását], Kállóban dirigálandó levelével
(1786 Vay József)
Válaszát csak ’Solczára méltóztasson dirigalni, hogy azt Bécsből vissza fordulásommal ott vehessem
(1806 Vay József)
3. tárgyas (tárgy n. is) (pejor is)
〈annak kif-ére, hogy szóval, gesztussal stb. megszabja vki cselekedetét, viselkedését stb., ill. utasít, irányít vkit〉
Kőmíves van a’ szemem alatt, még pedig öt; ’s azokat nem csak szóllítgatni kell, hanem dirigálni is
(1806 Kazinczy Ferenc)
Az Emmácskának a mamája és a tudós nevelője között kellett ülni. Azok dirigálták ketten kétfelől, hogy üljön egyenesen, hogy ne rakja fel a karjait az asztalra, hogy ne lógázza a lábait, meg hogy különösen ne tegye azt, hogy a két térdét az asztalnak feszítve, a székét a két hátulsó lábán táncoltatva hátradöntse magát
(1885 Jókai Mór)
csak a szeme villanásával dirigálta a [gyereket]
(1910 Délmagyarország)
– Gyerünk, mert sose leszünk kész. Kekecs felkapta a fejét. […] Nekem támadt mindjárt: – Mi ez a dirigálás. – Én nem dirigálok
(1962 Galambos Lajos)
Az ilyen öregasszonyokra szokták mondani, hogy vén szipirtyó, olyan mint egy áspis. […] Ennél is úgy kell legyen ahogy ő dirigálja, mert ha nem, dúl-fúl, halálra átkozza fiát, menyit
(1999 e. Kocsis Rózsi)
4. tárgyas (tárgy n. is)
〈zenekart, kórust〉 vezényel, ill. 〈zeneművet〉 így előad vki
a gróf úgy dirigált, akár egy maestro, Cecil úgy énekelt, mint egy angyal
(1858 Jókai Mór)
[Richter János] 1879 óta évente, mint minden játék-évadban Bayreuthban is dirigál
(1897 PallasLex.)
[Lichtenberg Emil] egy filharmonikus koncert keretében, háromszáz főnyi ének- és zenekar élén dirigálta Bach remekművét
(1913 Lányi Viktor)
A barátok körben álltak, csak az apátjuk ült trónszéken és a kövér fehér kezével dirigálta a kórust
(1939 Herczeg Ferenc)
Az igazi karácsonyi ajándék azonban 26-án az Erkelben Mozart Varázsfuvolája; Szikora János rendezésében az operát Medveczky Ádám dirigálja
(1999 Figyelő)
5. tárgyas
〈műszer, gép szerkezetet, munkafolyamatot〉 vezérel, szabályoz
Ahol a gyárakban nem automata gépek dirigálják a menetet, öt órát sem dolgozunk – és csodálkozunk, hogy a svédeknél magasabb az egy főre jutó nemzeti jövedelem
(1986 Bodor Pál)
A 24 szelepes motort egyébként 4 vezérműtengely dirigálja
(1997 Magyar Hírlap)
A szerkezetet modern vezérlőegység „dirigálja”, ennek üzembe helyezéséhez elég egy képzett villanyszerelőt hívni
(2000 Lakáskultúra)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, dirigálandó, dirigálhat, dirigáló, dirigált, dirigáltat, dirigáltatik, dirigáltatott; IdSz.

Beállítások