díszlik tn ige 16b4

1. ’〈vmely (tetszetős, ill. értékes, becses) tárgy v. dolog〉 díszként, ékességként, ill. feltűnően, jól látható módon van vhol’ ❖ sok líliom Díszlik Psyché’ kertyében (1814 Fárnyék Dávid C1558, 79) | Balról a’ sátor küljén Nagy-Sándor’ alakja, Vastag tűzéssel fegyvert emelintve diszellett (1837 Parthenon C3431, 99) | [a mentén] csinos vitézkötés diszlik (1861 Férfidivatközlöny 8620001, 5) | [a hím makinak] háromszögalakú, fekete vagy sötétbarna folt díszlik a feje közepén (1929 Az állatok világa ford. CD46) | csaknem minden felbukkanó weboldalon ott díszlik valamely cég hirdetése (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. (gúny, átv is) ’〈vmely tárgy, dolog〉 oda nem illő, ill. a szépérzéket bántó módon van jelen, látható vhol; éktelenkedik’ ❖ egy nagy vizikátort [= hólyaghúzó bogarat] látunk diszleni füled megett (1833 Eötvös József C1585, 9) | meg nem állhatom, hogy egy levelében diszlő nyelvtani hibát meg ne rójak (1852 Arany János 8014018, 102) | [az autószerelőnek] spéci csillagkulcsok lógtak ki a farzsebéből, orrán olajfolt díszlett (1996 Magyar Hírlap CD09) | A partfal tetején járva elkeserítő látványt nyújtanak a kisebb-nagyobb „szeméthegyek”, főleg, ha a háttérben ott „díszlik” egy gyárkémény (1998 Természet Világa CD50).

2. (-val/-vel ragos bővítménnyel) ’〈vmely tulajdonsága, rész(let)e által〉 kellemes, tetszetős látványt nyújt vmi’ ❖ Díszlik minden napon a’ fa virágokkal Éjjelenkint ragyog arany czitromokkal (1781 Piskolti István 7269001, A3[r]) | két lábát fedte piros bőr ’S tiszta fehérséggel díszlett kalpagja (1826 Vörösmarty Mihály 8524382, 59) | A diszély [= rózsabogár] gyönyörü zöld szinnel diszlik, a virágokon él (1845 Hanák János 8180002, 58) | [a] hófehér szirtekkel díszlő, csaknem függőlegesen meredek Tarkő és a Nagy-Hagymás (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | a gödöllői dombság szőlővel, szántóval, erdővel díszlő lankái (1997 Magyar Hírlap CD09).

2a. (-val/-vel v. -tól/-től ragos bővítménnyel is) (rég, gúny is) ’〈személy, csoport v. dolog〉(vmi v. vki általi) kiválóságával kitűnik, kiemelkedik’ ❖ Ő [ti. Széchényi Ferenc] az, kivel Somogy díszlik, mint fő tiszttel, Ő az, kit a király becsűl s hazánk tisztel (1798 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | [Wesselényi] élénk logicával diszlő mázsás elő adásai (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Gida utó levelének utó sori […] a szív legemberibb indulatától díszlenek (1836 Tóth Péter 8491001, 66) | legujabban honunk hölgykoszorújának főbb ékei, a’ magas erényök szintugy mint magas születésök által díszlő gróf Batthyány Lajosné és gróf Károlyi Györgyné (1842 Pesti Hírlap CD61) | oklevelek bizonyitják, hogy a Hunyadi család már jóval előbb diszlett Hunyad megye nemes birtokosai közt (1859 Nagy Iván CD31).

3. (kissé rég) ’tetszetős, szép öltözékben mutatkozik, pompázik vhol’ ❖ Eredeti volt hallani, az ily nagy ünnepélyt s ily gazdag öltönyökben diszlő, frakkos inasoktól környezett mágnásokat ritkán látó parasztnép természetes megjegyzéseit (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [a színésznők] vagyont érő öltözetekben mókáznak az esti toalettben díszlő jómódúak előtt (1908 Ambrus Zoltán C0599, 181).

3a. (átv is) ’olyan állapotban v. helyzetben van vmi, hogy szépsége, díszessége megmutatkozik’ ❖ a’ fldi fénynél pompásabb világgal Borúlt el a’ Szála [= bálterem], ’s díſzlett méltósággal (1799 Csokonai Vitéz Mihály 7069016, 94) | Ime’ csak nem egész pompájában diszlik már a’ nagyszerű városháza! (1842 Pesti Hírlap CD61) | E stil-változat teljes érettségében díszlik a 44. év néhány komolyabb költeményében (1922 Horváth János 9261003, 83) | Egy botanikus kert trópusi üvegházában a látogatók elámulnak a szivárvány minden színében díszlő broméliák látványától (1998 Természet Világa CD50).

4. ’〈növény(zet) v. annak vmely része〉 dúsan tenyészik, ill. jól fejlődik, virul (vhol)’ ❖ diszleni (vigere) (1800 Német–magyar és magyar–német lexikon C3050, 40. hasáb) | A tavaszi vetések […] eddig legtöbb helyen jól diszlenek (1858 Vasárnapi Újság CD56) | A kecskerágító csak a tiszta földet, a laphelyet szereti; kövesben nem díszlik (1911 Malonyay Dezső 8292025, 99) | A folyóárterek öntésiszapjain egykor nagy kiterjedésű ártéri puha- és keményfaligetek díszlettek (1997 Magyarország földje CD05).

4a. (rég) ’〈vmely társadalmi alakulat, intézmény v. jelenség〉 fellendülőben, ill. teljes kibontakozásban van, virágzik’ ❖ A’ Mesterségek tsak békesség idején díszlenek ’s virágoznak (1801 Magyar Könyvszemle CD40) | E’ hajdan hősi erőben díszlő nemzet […] orosz tartománnyá tétetett (1843 Wesselényi Miklós C4686, 151) | A’ megye’ kölcsönös tűzkármentesitő intézete […] 10 millió biztositott értékkel felállott, ’s díszlik (1844 Pesti Hírlap CD61) | a kiirtani ígért korrupció jobban díszlik, mint valaha (1908 Tallián Béla CD04).

4b. (rég v. nyj) ’szokásban, divatban van, dívik vmi’ ❖ diszleni […] im Schwange sein (1800 Német–magyar és magyar–német lexikon C3050, 40. hasáb) | A szőlőn kívül még mely terményekből szoktak bort készíteni? […] Melyik országban díszlik különösen ezen szokás? (1865 Tanodai Lapok 8666001, 268) | [Régen Szentgálon] diszlett (divatos volt) a zergebőr csizma is (1958 Vajkai Aurél C6723, 258).

J: díszeleg.

Sz: díszlés, díszlő.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. dísz; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

díszlik tárgyatlan ige 16b4
1.
〈vmely (tetszetős, ill. értékes, becses) tárgy v. dolog〉 díszként, ékességként, ill. feltűnően, jól látható módon van vhol
sok líliom Díszlik Psyché’ kertyében
(1814 Fárnyék Dávid)
Balról a’ sátor küljén Nagy-Sándor’ alakja, Vastag tűzéssel fegyvert emelintve diszellett
(1837 Parthenon)
[a mentén] csinos vitézkötés diszlik
(1861 Férfidivatközlöny)
[a hím makinak] háromszögalakú, fekete vagy sötétbarna folt díszlik a feje közepén
(1929 Az állatok világa ford.)
csaknem minden felbukkanó weboldalon ott díszlik valamely cég hirdetése
(2000 Magyar Hírlap)
1a. (gúny, átv is)
〈vmely tárgy, dolog〉 oda nem illő, ill. a szépérzéket bántó módon van jelen, látható vhol; éktelenkedik
egy nagy vizikátort [= hólyaghúzó bogarat] látunk diszleni füled megett
(1833 Eötvös József)
meg nem állhatom, hogy egy levelében diszlő nyelvtani hibát meg ne rójak
(1852 Arany János)
[az autószerelőnek] spéci csillagkulcsok lógtak ki a farzsebéből, orrán olajfolt díszlett
(1996 Magyar Hírlap)
A partfal tetején járva elkeserítő látványt nyújtanak a kisebb-nagyobb „szeméthegyek”, főleg, ha a háttérben ott „díszlik” egy gyárkémény
(1998 Természet Világa)
2. (-val/-vel ragos bővítménnyel)
〈vmely tulajdonsága, rész(let)e által〉 kellemes, tetszetős látványt nyújt vmi
Díszlik minden napon a’ fa virágokkal Éjjelenkint ragyog arany czitromokkal
(1781 Piskolti István)
két lábát fedte piros bőr ’S tiszta fehérséggel díszlett kalpagja
(1826 Vörösmarty Mihály)
A diszély [= rózsabogár] gyönyörü zöld szinnel diszlik, a virágokon él
(1845 Hanák János)
[a] hófehér szirtekkel díszlő, csaknem függőlegesen meredek Tarkő és a Nagy-Hagymás
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
a gödöllői dombság szőlővel, szántóval, erdővel díszlő lankái
(1997 Magyar Hírlap)
2a. (-val/-vel v. -tól/-től ragos bővítménnyel is) (rég, gúny is)
〈személy, csoport v. dolog〉 (vmi v. vki általi) kiválóságával kitűnik, kiemelkedik
Ő [ti. Széchényi Ferenc] az, kivel Somogy díszlik, mint fő tiszttel, Ő az, kit a király becsűl s hazánk tisztel
(1798 Csokonai Vitéz Mihály)
[Wesselényi] élénk logicával diszlő mázsás elő adásai
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
Gida utó levelének utó sori […] a szív legemberibb indulatától díszlenek
(1836 Tóth Péter)
legujabban honunk hölgykoszorújának főbb ékei, a’ magas erényök szintugy mint magas születésök által díszlő gróf Batthyány Lajosné és gróf Károlyi Györgyné
(1842 Pesti Hírlap)
oklevelek bizonyitják, hogy a Hunyadi család már jóval előbb diszlett Hunyad megye nemes birtokosai közt
(1859 Nagy Iván)
3. (kissé rég)
tetszetős, szép öltözékben mutatkozik, pompázik vhol
Eredeti volt hallani, az ily nagy ünnepélyt s ily gazdag öltönyökben diszlő, frakkos inasoktól környezett mágnásokat ritkán látó parasztnép természetes megjegyzéseit
(1860 Vasárnapi Újság)
[a színésznők] vagyont érő öltözetekben mókáznak az esti toalettben díszlő jómódúak előtt
(1908 Ambrus Zoltán)
3a. (átv is)
olyan állapotban v. helyzetben van vmi, hogy szépsége, díszessége megmutatkozik
a’ fldi fénynél pompásabb világgal Borúlt el a’ Szála [= bálterem], ’s díſzlett méltósággal
(1799 Csokonai Vitéz Mihály)
Ime’ csak nem egész pompájában diszlik már a’ nagyszerű városháza!
(1842 Pesti Hírlap)
E stil-változat teljes érettségében díszlik a 44. év néhány komolyabb költeményében
(1922 Horváth János)
Egy botanikus kert trópusi üvegházában a látogatók elámulnak a szivárvány minden színében díszlő broméliák látványától
(1998 Természet Világa)
4.
〈növény(zet) v. annak vmely része〉 dúsan tenyészik, ill. jól fejlődik, virul (vhol)
diszleni (vigere)
(1800 Német–magyar és magyar–német lexikon)
A tavaszi vetések […] eddig legtöbb helyen jól diszlenek
(1858 Vasárnapi Újság)
A kecskerágító csak a tiszta földet, a laphelyet szereti; kövesben nem díszlik
(1911 Malonyay Dezső)
A folyóárterek öntésiszapjain egykor nagy kiterjedésű ártéri puha- és keményfaligetek díszlettek
(1997 Magyarország földje)
4a. (rég)
〈vmely társadalmi alakulat, intézmény v. jelenség〉 fellendülőben, ill. teljes kibontakozásban van, virágzik
A’ Mesterségek tsak békesség idején díszlenek ’s virágoznak
(1801 Magyar Könyvszemle)
E’ hajdan hősi erőben díszlő nemzet […] orosz tartománnyá tétetett
(1843 Wesselényi Miklós)
A’ megye’ kölcsönös tűzkármentesitő intézete […] 10 millió biztositott értékkel felállott, ’s díszlik
(1844 Pesti Hírlap)
a kiirtani ígért korrupció jobban díszlik, mint valaha
(1908 Tallián Béla)
4b. (rég v. nyj)
szokásban, divatban van, dívik vmi
diszleni […] im Schwange sein
(1800 Német–magyar és magyar–német lexikon)
A szőlőn kívül még mely terményekből szoktak bort készíteni? […] Melyik országban díszlik különösen ezen szokás?
(1865 Tanodai Lapok)
[Régen Szentgálon] diszlett (divatos volt) a zergebőr csizma is
(1958 Vajkai Aurél)
Sz: díszlés, díszlő
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. dísz; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások