áldozópap fn 3A1 (Vall)

’felszentelt (katolikus) pap; áldozár’ ❖ a’ Városoknak Isteneik vóltanak, a’ mellyeket a’ Rómaiak magok alá meg-hódoltattanak, kiknek az  áldozó Papjaik olly véggel kívánták ezen Isteneket az egéſz Hadi Sereg eltt, ebbe az egéſz Olaſz-Orſzág’ Anya városába bé-vinni (1788 Őri Fülep Gábor ford.–Pictet 7252019, 419) | a’ pozsonyi kir. Akademia főigazgatójává Engelhardt Anzelm sz. Benedek rendjebeli áldozó-papot […] méltoztatott kinevezni (1832 Jelenkor C0224, 729) | [a káplánt] bűn volna gondolatban gyanúval illetni, lévén felszentelt áldozópap, egyházi férfiú (1917 Kaffka Margit 9290048, 58) | Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás szentelte áldozópappá, majd Rómában folytatott egyházjogi tanulmányokat (1995 Magyar Hírlap CD09).

Sz: áldozópapi, áldozópapság.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

áldozópap főnév 3A1 (Vall)
felszentelt (katolikus) pap; áldozár
a’ Városoknak Isteneik vóltanak, a’ mellyeket a’ Rómaiak magok alá meg-hódoltattanak, kiknek az  áldozó Papjaik olly véggel kívánták ezen Isteneket az egéſz Hadi Sereg eltt, ebbe az egéſz Olaſz-Orſzág’ Anya városába bé-vinni
(1788 Őri Fülep Gábor ford.Pictet)
a’ pozsonyi kir.királyi Akademia főigazgatójává Engelhardt Anzelm sz.Szent Benedek rendjebeli áldozó-papot […] méltoztatott kinevezni
(1832 Jelenkor)
[a káplánt] bűn volna gondolatban gyanúval illetni, lévén felszentelt áldozópap, egyházi férfiú
(1917 Kaffka Margit)
Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás szentelte áldozópappá, majd Rómában folytatott egyházjogi tanulmányokat
(1995 Magyar Hírlap)
Sz: áldozópapi, áldozópapság
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások