alfa fn 6A

1. (jelzőként is) (Tud) ’a görög ábécé első, a-féle hangot jelölő betűje (α, A)’ ❖ a bötük között az omegára épen úgy van szükség, mint az alphára (1838 Szemere Pál 8439086, 326) | A latin A, a betü a görög α betüből vagyis alfából lett (1893 PallasLex. CD02) | A Tejút övének legészakibb pontja a Cassiopeiának alfával jelölt csillagától ÉK-re esik (1926 TolnaiÚjLex. C5720, 59) | A magyarban az ábécé első három betűjéről kapta a nevét, a g.-ben pedig a g. ábécé első két betűjéről (alfa, béta – alfabétum) (1993 BibliaiLex. CD1207).

2. (jelzőként is) ’〈felsorolásban, rendszerezésben, ábrán:〉 ezzel a betűvel jelölt(, sorrendileg első) dolog’ ❖ α) A’ mely Plántáknak a’ Magvai, különös földet ſzeretnek, […] már ezek elég aprók és elég nehezek, és minden további ſegittség nélkl le-húlhatnak a’ földre. Ha pedig β) elég nagyok és ollyan könnyek, hogy a’ Szél el-fuhattya ket; egy vagy több horgotskákkal fel-vagynak többnyire kéſzitve (1793 Segesvári István ford.–Derham 7289010, 661) | A népies: hogyan nyilatkozik 1. a külsőben vagy kifejezésben: a) nyelv, b) forma, α) külső, β) benső (1860 k. Arany János C6505, 381) | Színusz négyzet alfa plusz koszinusz négyzet alfa egyenlő […]. A számtan nem ment (1969 Csurka István 9096003, 158) alfától (az) ómegáig ’elejétől végéig’ ❖ az adórendszer alphától omegáig az egész országban gyökeresen rossz (1841 Pesti Hírlap CD61) | Tegyük fel, elhiszi alfától omegáig: mit ér az? (1895 Mikszáth Kálmán C3154, 249) | egy-egy új készítmény kifejlesztése „alfától omegáig” belekerül 250–500 millió USA-dollárba (1999 Magyar Hírlap CD09).

2a. (jelzőként is) ’〈az alvás első, (fél)éber, ún. lassú EEG-hullámokkal kísért szakaszának, ill. az arra jellemző (tudat)állapotnak a jelölésére〉’ ❖ egyre mélyülő, lassuló hullámú alvásszakaszok; alfa, béta, théta, delta (1993 MagyarNagyLex. C5814, 689) | a hagyományos meditációk vagy az agykontroll során a meditálók egy része hónapokig, évekig nem lehet biztos abban, hogy alfa szinten van, ami pihentető, regeneráló hatású állapotot jelent az agy számára (1997 Magyar Hírlap CD09) | A nyugodt, de éber helyzetre jellemző hullámformát nevezzük alfa állapotnak (1999 Magyar Hírlap CD09) lemegy alfába ’szándékosan előidézi ezt az állapotot, ill. ilyen (tudat)állapotba kerül’ ❖ már a 70-es évek közepén tisztázódott, hogy az agyi alfa-aktivitás, ami a nyugalomra jellemző 8-13 c/s elektromos tevékenység […] akaratlagosan sehogyan sem irányítható. Vagyis az, hogy „lemenni alfába”, nem létezik, viszont ezen a címen valóban jól lehet relaxálni (1995 Természet Világa CD50) | bárhol elszenderedik. Ilyenkor a zaj értelmét veszti, a zene mindenkié, csak a befogadó lemegy közben alfába (1997 Magyar Hírlap CD09).

2b. (jelzőként is) (Csill) ’vmely csillagkép legfényesebb csillaga’ ❖ a phoeniciai tengerészek a mostani polaris csillagot (a kis medve csillagzat alpháját) használták iránypontul (1882 Kossuth Lajos CD32) | Alfa csillagok. […] A XVII. század elején Bayer a görög α, β, γ, δ betűkkel kezdte jelölni az egyes csillagképek csillagait arra törekedvén, hogy α betűvel jelölje ezekben a legfényesebb csillagokat (1935 RévaiNagyLex. C5717, 36) | Amikor a Vega, a Lant csillagkép alfája a fejem fölött tartózkodott, jóval kevésbé hunyorgott, mint mikor a horizonthoz közelebb volt (2000 Természet Világa CD50).

3. (vál, átv is) ’vminek a létét, milyenségét meghatározó tényező, alap, ill. kiindulópont, kezdet’ ❖ Nem a’ házi adó kérdése tehát haladásunk alphája, hanem a’ népképviselet (1842 Pesti Hírlap CD61) | A Zichy fogadónak leírásában ő olyan alapkő, olyan kiindulási alfa, mint a Napóleon elhanyatlásának történetében annak kedves felesége (1873 Mikszáth Kálmán 8312043, 33) | az egyéni önállóságot is, ezen alfáját minden szabadságnak (1875 Toldy István C4188, 47) | A tenger […] a közlekedés alfája, a világ egészével való szomszédság (1956 Irodalmi Újság aug. 11. C5231, 5) | a művészet alfája a személyes szavatoltság (1982 Nemes Nagy Ágnes 9479032, 59) alfa (é)s ómega a) ’kezdet és vég mint nélkülözhetetlen feltétel’ ❖ Az író nem alfa és omega (1928 Németh László² 9485023, 17) | A ténykutatás és adatgyüjtés nem alfa és ómega többé, hanem csupán alfa: azaz első lépés, és nem is legfontosabb (1931 Babits Mihály 9014139, 215) b) (Vall) ’〈keresztény szóhasználatban: Isten, ill. Jézus Krisztus szimbolikus megnevezéseként〉’ ❖ Ilylyen f végzése Alpha ’s Omégának, Ki tudja titkait Terméſzet’ Urának (1789 Barcsay Ábrahám 7019012, 124) | Alpha s Ómega, nagy Isten (1941e. Babits Mihály ford.–Hildebert de Lavardin CD01) alfája (és) ómegája ’alapja, alapfeltétele vminek’ ❖ A’ bot – ’s itt önkénytelen tisztelet szent borzalma futja át hátainkat fenyitéki rendszerünk ezen alphája és omegája emlitésekor – eltörültetni határoztatott (1843 Pesti Hírlap CD61) | Az egyenlőség, szabadság és testvériség legyen a’ statusnak [= államnak] jelszava, törvénykönyvének alphája, omegája (1848 Életképek C0107, 260) | A világ teremtése óta az asszony alfája és omegája mindennek (1899 Vay Sarolta C4393, 417) | Az irodalom alfája és ómegája a nyelv (1943 Szerb Antal 9668001, 148) | megfelelő szellemi potenciál megteremtése, illetve fenn- és megtartása a sikeres felzárkózás alfája és omegája (1992 Enyedi György–Tamási Péter 2017001, 4).

ÖE: ~-receptor, ~-sejt.

Vö. ÉrtSz.; TESz. alfa; ÉKsz.; IdSz.

alfa főnév 6A
1. (jelzőként is) (Tud)
a görög ábécé első, a-féle hangot jelölő betűje (α, A)
a bötük között az omegára épen úgy van szükség, mint az alphára
(1838 Szemere Pál)
A latin A, a betü a görög α betüből vagyis alfából lett
(1893 PallasLex.)
A Tejút övének legészakibb pontja a Cassiopeiának alfával jelölt csillagától ÉKészakkelet-re esik
(1926 TolnaiÚjLex.)
A magyarban az ábécé első három betűjéről kapta a nevét, a g.görög-ben pedig a g.görög ábécé első két betűjéről (alfa, béta – alfabétum)
(1993 BibliaiLex.)
2. (jelzőként is)
〈felsorolásban, rendszerezésben, ábrán:〉 ezzel a betűvel jelölt(, sorrendileg első) dolog
α) A’ mely Plántáknak a’ Magvai, különös földet ſzeretnek, […] már ezek elég aprók és elég nehezek, és minden további ſegittség nélkl le-húlhatnak a’ földre. Ha pedig β) elég nagyok és ollyan könnyek, hogy a’ Szél el-fuhattya ket; egy vagy több horgotskákkal fel-vagynak többnyire kéſzitve
(1793 Segesvári István ford.Derham)
A népies: hogyan nyilatkozik 1. a külsőben vagy kifejezésben: a) nyelv, b) forma, α) külső, β) benső
(1860 k. Arany János)
Színusz négyzet alfa plusz koszinusz négyzet alfa egyenlő […]. A számtan nem ment
(1969 Csurka István)
alfától (az) ómegáig
elejétől végéig
az adórendszer alphától omegáig az egész országban gyökeresen rossz
(1841 Pesti Hírlap)
Tegyük fel, elhiszi alfától omegáig: mit ér az?
(1895 Mikszáth Kálmán)
egy-egy új készítmény kifejlesztése „alfától omegáig” belekerül 250–500 millió USA-dollárba
(1999 Magyar Hírlap)
2a. (jelzőként is)
〈az alvás első, (fél)éber, ún. lassú EEG-hullámokkal kísért szakaszának, ill. az arra jellemző (tudat)állapotnak a jelölésére〉
egyre mélyülő, lassuló hullámú alvásszakaszok; alfa, béta, théta, delta
(1993 MagyarNagyLex.)
a hagyományos meditációk vagy az agykontroll során a meditálók egy része hónapokig, évekig nem lehet biztos abban, hogy alfa szinten van, ami pihentető, regeneráló hatású állapotot jelent az agy számára
(1997 Magyar Hírlap)
A nyugodt, de éber helyzetre jellemző hullámformát nevezzük alfa állapotnak
(1999 Magyar Hírlap)
lemegy alfába
szándékosan előidézi ezt az állapotot, ill. ilyen (tudat)állapotba kerül
már a 70-es évek közepén tisztázódott, hogy az agyi alfa-aktivitás, ami a nyugalomra jellemző 8-13 c/s elektromos tevékenység […] akaratlagosan sehogyan sem irányítható. Vagyis az, hogy „lemenni alfába”, nem létezik, viszont ezen a címen valóban jól lehet relaxálni
(1995 Természet Világa)
bárhol elszenderedik. Ilyenkor a zaj értelmét veszti, a zene mindenkié, csak a befogadó lemegy közben alfába
(1997 Magyar Hírlap)
2b. (jelzőként is) (Csill)
vmely csillagkép legfényesebb csillaga
a phoeniciai tengerészek a mostani polaris csillagot (a kis medve csillagzat alpháját) használták iránypontul
(1882 Kossuth Lajos)
Alfa csillagok. […] A XVII. század elején Bayer a görög α, β, γ, δ betűkkel kezdte jelölni az egyes csillagképek csillagait arra törekedvén, hogy α betűvel jelölje ezekben a legfényesebb csillagokat
(1935 RévaiNagyLex.)
Amikor a Vega, a Lant csillagkép alfája a fejem fölött tartózkodott, jóval kevésbé hunyorgott, mint mikor a horizonthoz közelebb volt
(2000 Természet Világa)
3. (vál, átv is)
vminek a létét, milyenségét meghatározó tényező, alap, ill. kiindulópont, kezdet
Nem a’ házi adó kérdése tehát haladásunk alphája, hanem a’ népképviselet
(1842 Pesti Hírlap)
A Zichy fogadónak leírásában ő olyan alapkő, olyan kiindulási alfa, mint a Napóleon elhanyatlásának történetében annak kedves felesége
(1873 Mikszáth Kálmán)
az egyéni önállóságot is, ezen alfáját minden szabadságnak
(1875 Toldy István)
A tenger […] a közlekedés alfája, a világ egészével való szomszédság
(1956 Irodalmi Újság aug. 11.)
a művészet alfája a személyes szavatoltság
(1982 Nemes Nagy Ágnes)
alfa (é)s ómega
a)
kezdet és vég mint nélkülözhetetlen feltétel
Az író nem alfa és omega
(1928 Németh László²)
A ténykutatás és adatgyüjtés nem alfa és ómega többé, hanem csupán alfa: azaz első lépés, és nem is legfontosabb
(1931 Babits Mihály)
b) (Vall)
〈keresztény szóhasználatban: Isten, ill. Jézus Krisztus szimbolikus megnevezéseként〉
Ilylyen f végzése Alpha ’s Omégának, Ki tudja titkait Terméſzet’ Urának
(1789 Barcsay Ábrahám)
Alpha s Ómega, nagy Isten
(1941e. Babits Mihály ford.Hildebert de Lavardin)
alfája (és) ómegája
alapja, alapfeltétele vminek
A’ bot – ’s itt önkénytelen tisztelet szent borzalma futja át hátainkat fenyitéki rendszerünk ezen alphája és omegája emlitésekor – eltörültetni határoztatott
(1843 Pesti Hírlap)
Az egyenlőség, szabadság és testvériség legyen a’ statusnak [= államnak] jelszava, törvénykönyvének alphája, omegája
(1848 Életképek)
A világ teremtése óta az asszony alfája és omegája mindennek
(1899 Vay Sarolta)
Az irodalom alfája és ómegája a nyelv
(1943 Szerb Antal)
megfelelő szellemi potenciál megteremtése, illetve fenn- és megtartása a sikeres felzárkózás alfája és omegája
(1992 Enyedi György–Tamási Péter)
ÖE: alfa-receptor, alfa-sejt
Vö. ÉrtSz.; TESz. alfa; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások