dob¹ ige 2a6

1. ts (átv is) ’vmit v. vkit megfogva és meglódítva úgy enged el, hogy az vhova repül v. esik’ ❖ Ujvári és Miskei a’ másik két vad ember ellen dobja [a követ] a’ bokor melll (1809 Szekér Joákim 8435005, 28) | szemem közé dobta, hogy nézeteim félszegek, helytelenek (1867 Tolnai Lajos C4213, 77) | az ujabb athléták sokkal különbek a két-három évtized előtti athlétáknál. Gyorsabban futnak, gyalogolnak és usznak, nagyobbat és magasabbat ugranak, messzebbre dobják a gerelyt és diszkoszt (1907 Herkules 2108001, 115) | Hát nem azért dobtak mindnyájunkat a világba, hogy gyűlölködjünk és kínozzuk egymást és magunkat? (1952 Németh László² ford.–Tolsztoj² 9485066, 799) | [Arnoux] a fiút a levegőbe dobta, jó magasra, azután megint a karjaiba fogta (1960 Gyergyai Albert ford.–Flaubert 9202003, 120) | merénylők bombát dobtak a bálterembe (1988 Lányi András 1090003, 187) | Gécsek Tibor és Kiss Balázs már az első sorozatban 80 méter fölé dobta a kalapácsot az atlétikai EB-n (1998 Magyar Hírlap CD09).

1a. tn (tárgyragos határozóval is)(megcélzott tárgy v. személy felé) sporteszközzel dobást hajt végre, ill. lő’ ❖ – Akar egyet dobni bácsi? Lássa, ez az úr éppen most nyert el tőlem ötpengőt. – Ni, újra viszi a másik ötöt… Csakugyan, megint eltalálta a babát (1932 Szabó Pál² CD10) | [A tekében] a telizésnél mindig 9 bábura dobnak (1984 SportLex. C7057, 953) | kosárra dobó ellenfél szerelése (1991 Tények könyve CD37) | [az amerikai futballban] a meccs közben nem szabad rúgni, hanem csakis dobni egyet és aztán futni a labdával egészen a gólvonalig (1997 Magyar Hírlap CD09) | [a kalapácsvető túl van a sérülésen], s rövidesen nagyon jól fog dobni (1997 Magyar Hírlap CD09) | A veszprémi Mezei Richard dob kapura a szegedi védők között (2000 Magyar Hírlap CD09).

1b. tn (tárgyragos határozóval is) ’〈(szerencse)játék során:〉 dobókocká(ka)t megráz, majd maga elé ejt’ ❖ Kegyelmednél van a pohár!… Dobjon kegyelmed előbb [a kockákkal]!… (1953 Remenyik Zsigmond 9561003, 33) | Folytatjuk a játszmát, őrnagy úr?… Még dobhatunk egyet, míg elő nem kotorják a kártyát… (1953 Remenyik Zsigmond 9561003, 40) | Kockával dobnak, és a játékos annak megfelelő számú mezőt léphet előre, ahányat a kocka mutat (2006 A társasjátékok ford. 3308002, 9).

2. ts ’〈célt, célként v. cél helyett vmely tárgyat〉 eldobott v. beledobott eszközzel eltalál, ill. 〈eredményt, eredményként vmely távolságot〉 így elér’ ❖ [vízilabdában] győz az a csapat, amely ellenfelének a vízben több gólt dob (1930 TolnaiÚjLex. C5735, 119) | A rangsorban azok szerepelnek, akik legalább 200 hárompontos kosarat dobtak (1991 Tények könyve CD37) | [Balogh Judit] 33 pontot dobott (1994 Magyar Hírlap CD09) | 1952-ben, amikor Csermák azt a fantasztikus világcsúcsot dobta (1995 Magyar Hírlap CD09) | Világbajnoki bronz- és EB-ezüstérmes kalapácsvetőnk a hét elején egy szombathelyi versenyen 79,30 métert dobott (1998 Magyar Hírlap CD09) | a lefújás előtt [a vízilabdázó] Kásás dobott egy kapufát (1999 Magyar Hírlap CD09).

2a. ts ’〈annak kif-ére, hogy dobáskor a dobókocka v. dobókockák felső lapja az adott (összesített) értéket mutatja〉’ ❖ 100 koronát kap, valahányszor két kockával 9-et dob (1897 PallasLex. CD02) | [János] a kocka után nyúlt. Kilencet dobott (1945 Darvas József 9101011, 149) | uram kockája jó esését felrovom, az őrködésem háromszor hatot dobott (1962 Devecseri Gábor ford.–Aiszkhülosz 9108016, 190).

2b. ts ’〈elhajított tárggyal vkit (vmely testrészén)〉 eltalál, megdob’ ❖ ne tréfálj velem, mert ugy fejbe doblak egy darab kővel, hogy nem a libapecsenyéből, de még az isten kenyeréből sem eszel többé soha (1856 Szigeti József 8445003, 73) | [a grófné a majmot] egy szem cseresznyével fültövön dobva (1859 Matkovics Pál 8299002, 6) | Kővel dobá a nép, amelyért küzde, Börtönt izlelt, s száműzött életet (1903 Babits Mihály CD01) | egy mókus orron dobta mogyoróval a kis Misut (1933 Gelléri Andor Endre CD10) | Télen hógolyót gyúrt, s egyszer például csupán csak pajkosságból hátba dobta a kertész bácsit (1991 Koncz István 2038030, 94).

2c. tn (tárgyragos határozóval) ’látványos eredményt ér el’ ❖ [színházi rendezőként] nem voltam annyira érett, hogy nagyot tudtam volna dobni (1995 Magyar Hírlap CD09) | A Ferenczy Kiadó láthatólag egyszerre akar nagyot dobni, népszerű lenni és anyagilag is sikeres (1997 Magyar Hírlap CD09).

2d. tn (tárgyragos határozóval) dob vmin (biz) ’látványosan lendít, ill. javít vmin’ ❖ a régi jól bevált módszeren nagyot akartak dobni (1998 Országgyűlési Napló CD62) | a kormány által várt 5 százalékos éves infláción nagyot „dobhat” az élelmiszerár emelkedése (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. ts (átv is) ’hanyag mozdulattal v. nagy lendülettel vhova tesz, helyez vmit’ ❖ Tobni [= ] dobni, tenni (tobd-le barát a’ vakarót, tolvaj add viſzſza a’ lopott jószágot.) (1784 Kisded szótár C0815, 80) | [a könyvet] mérgesen dobtam ágyam alá (1834 Ormós Zsigmond 8341008, 108) | a gyűrűt lehúztam újjamról, s az asztalra dobtam (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102001, 262) | Divatos utazó-ruhát vettem magamra, és zsebkendőt, fehérneműt dobtam a táskámba (1913 Gárdonyi Géza C1850, 7) | [Ady] olvasás közben, legfeljebb nekem dobott néhány bennünket érdeklő eseményről pár baráti szót (1955 Bölöni György 9069001, 144) | [Jött] egy asszony esernyővel, pénzt dobott [a templomnál kolduló hadirokkantnak] (1978 Lengyel Péter 9397002, 242) | vállára dobva táskáját (1986 Nádas Péter 9466002, 43) | szavazócédulát dob az urnába (1994 Magyar Hírlap CD09).

3a. (pejor is) ’〈csekély összeget〉(megalázó módon) juttat vkinek’ ❖ ha dobsz egy-két garast: Fogaddsza hálaszózatom (1843 Petőfi Sándor 8366015, 36) | pénzt is hozott haza és dobott valamit barátainak (1933 Kosztolányi Dezső 9359181, 87) | gyorsan lefolytatták a privatizációt, valamit dobtak az önkormányzatoknak alkotmányellenesen (2000 Országgyűlési Napló CD62).

3b. (tárgy n. is) ’〈(kályhában, kandallóban) égő tűz lángjai közé vmely anyagot v. tárgyat〉 lendítve helyez, hogy elégesse’ ❖ tüzbe dobtam [az írásokat] (1845 Eötvös József 8126005, 151) | a tűz melegénél kezdett homályosulni a látása, még annyi ereje volt, hogy a tűzre dobjon, aztán elaludt (1925 Krúdy Gyula CD54) | Dobjatok néhány cipruságat a tűzre (1952 Márai Sándor 9421019, 114) | az inasok nem dobtak elég fát a kandallóba (1960 Szentkuthy Miklós 9664003, 240).

3c. ’〈fátylat, kendőt, kabátot stb.〉 hanyag mozdulattal vhova terít’ ❖ Elszállt a szellem, s hullájára a Természet dobta halvány fátyolát (1843 Madách Imre 8284025, 25) | vállamra valaki Hátmegül, vigyázva meleg kendőt dobna (1913 Kaffka Margit 9290021, 80) | Sok száz év dobta sulyos leplét rájuk (1913 Nagy Zoltán 9476010, 22) | Péter magára dobta a kabátját (1953 Németh László² ford.–Tolsztoj¹ 9485068, 507).

3d. ’〈csókot〉 intve jelképesen küld (vkinek v. vki felé)’ ❖ Csókot dobott aztán a szeretett gyermek felé (1891 Zempléni P. Gyula ford.–Ohnet 8536003, 252) | – Drága vagy! – kiáltotta Hetykei, és csókot dobott a feleségének (1913 Krúdy Gyula CD54) | finom karlendítéssel csókot dob maga elé (1969 Konrád György 9351001, 11).

3e. (irod) ’〈vmilyen tekintetet, pillantást〉 vet vkire’ ❖ mérges pillanatokat dobott a mosolygóra (1863 Lauka Gusztáv C2892, 15) | Én távozom! szólt vastag hangon, parancsoló tekintetet dobva tétovázó nejére (1882 Lauka Gusztáv C2891, 185) | Vetési dobott egy éles, kutató pillantást [Ágnes felé] (1965 Németh László² 9485041, 10).

3f. (irod) ’〈fényt, árnyékot〉 vet (vhova) vmi’ ❖ Ha fényt dobott az ágbogok Között a nap rácsillogott Pánczélvasában Lancelot (1882 Csukássi József ford.–Tennyson C1343, 38) | az izzó dél fehér csóvákat dobna a hátukra (1934 József Attila ford.–Stancu 9282228, 76) | Akár a városháza tornya, oly árnyékot dob a habokra, midőn haraggal homlokán az álmos órjás talpra áll (1957 Pilinszky János 9531149, 14).

4. ts ’〈vki v. vmely ellenállhatatlan erő〉 vhova, ill. vmely (rossz) helyzetbe, állapotba taszít, lök vkit, vmit’ ❖ Szabadságért küzdött az ifju, S börtönbe dobták, ottan űl (1846 Petőfi Sándor 8366307, 92) | [az idegen] egy hatalmas lökéssel több lépésnyire dobott magától, úgy, hogy én hátra hanyatlottam (1863 Lauka Gusztáv 8268036, 82) | [imádottját] a kérlelhetetlen végzet csakugyan az ifju Smittsohn karjaiba dobta (1882 Szabó Ignác C3776, 61) | szégyenbe és gyalázatba akar engem dobni (1912 Csáth Géza 9085007, 57) | a sors egy új s magasabb, mindenesetre más miliőbe dobott s itt kell helyt állanom (1932 Móricz Zsigmond 9462011, 224).

4a. ts (szleng) ’〈nőt v. férfit〉 szerelmi kapcsolat hirtelen megszakításával elküld, ill. elhagy, otthagy’ ❖ Engem dobott? Az életét dobta el magától! […] Szentes után, a Tisza-híd táján rohant neki egy betonoszlopnak (1964 Népszabadság jan. 11. C1501, 7) | feleséget kell hogy szerezzünk, de nem úgy, hogy egy partnerrel kielégítjük a nemi vágyainkat, és utána már dobjuk egymást (1982 Géczi János 1058001, 263) | [a francia vendéglős] dobja Meget egy másik, igaz, szintén eléggé bombázó szőkeség kedvéért (1997 Magyar Hírlap CD09).

4b. ts ’〈magát〉(vhonnan ellódulva) lendíti, veti 〈vmilyen helyzetbe v. vhova〉’ ❖ Várából lekanyarodik Lovára dobva magát (1828 Császár Ferenc C1260, 18) | féltem, hogy a kerekek alá fogja magát dobni (1865 Lauka Gusztáv 8343011, 25) | fiakkerbe dobta magát, vágtatott a Hotel Wandhoz (1885 Jókai Mór C2314, 187) | [Philomelus] egy kiálló, lejtős sziklára szorítva a mélységbe dobta magát 354-ben, hogy ne kelljen az ellenség kezébe jutnia (1904 ÓkoriLex. CD28) | váratlanul hanyatt dobta magát a dívánon (1918 Füst Milán CD10) | Egyesek rohanva menekültek, mások a kövezetre dobták magukat (1958 Méray Tibor 9434003, 194) | hasra dobta magát (2003 Bíró Kriszta 3046002, 54).

4c. tn (tárgyragos határozóval) ’〈magán v. testrészén〉(fekvő helyzetében) lendít’ ❖ a beteg egyet dobott magán (1872 Tolnai Lajos C4207, 261) | Mondtam, csinálja meg holnapra a kaszát, csak egyet dobott a vállán (1905 Magyar Nyelv C0357, 62) | [Peters] részegen horkol, nagyokat dob magán (1929 Peéry Piri CD10) | A haldokló felhorkant, egyet dobott magán (1935 Sándor Kálmán CD10).

4d. ts ’〈vmely testrészét〉 vmely irányba v. vhova lendíti’ ❖ Balga vígan éli napját. A bocskorba dobja lábát, S úgy megy, mint a gondolat (1830 Vörösmarty Mihály CD01) | [a csősz] Fölébredt és fölebb tápászkodott, Száját, ameddig nyult, széjjelnyitotta, Leásitozván egy hang-nyolcadot; Majd ökleit szeme gödrébe dobta (1850 Arany János CD01) | jobbtérde fölé dobott balbokáját markában tartotta (1946 Illyés Gyula 9274058, 252) | fejét is gúnyos utánzással fölfelé dobta, szemeit forgatva (1967 Vágó Márta 1158006, 265).

5. ts (átv is) ’〈haderőt vmely hadszíntérre〉 harcolni juttat’ ❖ [Görgey] a többi erőket mind dobja a jobbpartra (1849 Kossuth Lajos CD32) | [a vezérkar] új hadosztályokat dobott a keleti frontra (1945 Darvas József 9101014, 76) | [az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének] problémái vannak azzal is, hogy rövid idő leforgása alatt hadszíntérre dobjon harcoló erőket (1999 Magyar Hírlap CD09).

6. ts ’〈annak kif-ére, hogy hirtelen döntéssel (nagy mennyiségben) megvételre kínál vmit〉’ ❖ Éltét mi könnyedén árúba dobta! (1865 Greguss Gyula ford.–Camões C1920, 105) | a kiadók üzletemberek, akik nem merő nagylelkűségből dobják piacra a jobbnál jobb könyveket (1947 Hegedüs Géza 2005113, 53) | [a cég] több érdekeltségét is tőzsdére dobja (2000 Magyar Hírlap CD09).

Ö: át~, be~, bele, el~, fel~, félre~, keresztül~, ki~, le~, meg~, oda~, össze~, szét~, túl~, vissza~.

Fr: áldozat, kocka.

ÖU: agyon~, által~, hátra~, haza~, hozzá~, ide~, mellé~, rá~, tovább~, üt-~.

Vö. CzF. dob³; ÉrtSz. dob¹; SzólKm. dob²; TESz. dob¹; ÉKsz. dob¹; ÚMTsz. dob¹

dob¹ ige 2a6
1. tárgyas (átv is)
vmit v. vkit megfogva és meglódítva úgy enged el, hogy az vhova repül v. esik
Ujvári és Miskei a’ másik két vad ember ellen dobja [a követ] a’ bokor melll
(1809 Szekér Joákim)
szemem közé dobta, hogy nézeteim félszegek, helytelenek
(1867 Tolnai Lajos)
az ujabb athléták sokkal különbek a két-három évtized előtti athlétáknál. Gyorsabban futnak, gyalogolnak és usznak, nagyobbat és magasabbat ugranak, messzebbre dobják a gerelyt és diszkoszt
(1907 Herkules)
Hát nem azért dobtak mindnyájunkat a világba, hogy gyűlölködjünk és kínozzuk egymást és magunkat?
(1952 Németh László² ford.Tolsztoj²)
[Arnoux] a fiút a levegőbe dobta, jó magasra, azután megint a karjaiba fogta
(1960 Gyergyai Albert ford.Flaubert)
merénylők bombát dobtak a bálterembe
(1988 Lányi András)
Gécsek Tibor és Kiss Balázs már az első sorozatban 80 méter fölé dobta a kalapácsot az atlétikai EBEurópa Bajnokság-n
(1998 Magyar Hírlap)
1a. tárgyatlan (tárgyragos határozóval is)
(megcélzott tárgy v. személy felé) sporteszközzel dobást hajt végre, ill. lő
– Akar egyet dobni bácsi? Lássa, ez az úr éppen most nyert el tőlem ötpengőt. – Ni, újra viszi a másik ötöt… Csakugyan, megint eltalálta a babát
(1932 Szabó Pál²)
[A tekében] a telizésnél mindig 9 bábura dobnak
(1984 SportLex.)
kosárra dobó ellenfél szerelése
(1991 Tények könyve)
[az amerikai futballban] a meccs közben nem szabad rúgni, hanem csakis dobni egyet és aztán futni a labdával egészen a gólvonalig
(1997 Magyar Hírlap)
[a kalapácsvető túl van a sérülésen], s rövidesen nagyon jól fog dobni
(1997 Magyar Hírlap)
A veszprémi Mezei Richard dob kapura a szegedi védők között
(2000 Magyar Hírlap)
1b. tárgyatlan (tárgyragos határozóval is)
(szerencse)játék során:〉 dobókocká(ka)t megráz, majd maga elé ejt
Kegyelmednél van a pohár!… Dobjon kegyelmed előbb [a kockákkal]!…
(1953 Remenyik Zsigmond)
Folytatjuk a játszmát, őrnagy úr?… Még dobhatunk egyet, míg elő nem kotorják a kártyát…
(1953 Remenyik Zsigmond)
Kockával dobnak, és a játékos annak megfelelő számú mezőt léphet előre, ahányat a kocka mutat
(2006 A társasjátékok ford.)
2. tárgyas
〈célt, célként v. cél helyett vmely tárgyat〉 eldobott v. beledobott eszközzel eltalál, ill. 〈eredményt, eredményként vmely távolságot〉 így elér
[vízilabdában] győz az a csapat, amely ellenfelének a vízben több gólt dob
(1930 TolnaiÚjLex.)
A rangsorban azok szerepelnek, akik legalább 200 hárompontos kosarat dobtak
(1991 Tények könyve)
[Balogh Judit] 33 pontot dobott
(1994 Magyar Hírlap)
1952-ben, amikor Csermák azt a fantasztikus világcsúcsot dobta
(1995 Magyar Hírlap)
Világbajnoki bronz- és EBEurópa Bajnok-ezüstérmes kalapácsvetőnk a hét elején egy szombathelyi versenyen 79,30 métert dobott
(1998 Magyar Hírlap)
a lefújás előtt [a vízilabdázó] Kásás dobott egy kapufát
(1999 Magyar Hírlap)
2a. tárgyas
〈annak kif-ére, hogy dobáskor a dobókocka v. dobókockák felső lapja az adott (összesített) értéket mutatja〉
100 koronát kap, valahányszor két kockával 9-et dob
(1897 PallasLex.)
[János] a kocka után nyúlt. Kilencet dobott
(1945 Darvas József)
uram kockája jó esését felrovom, az őrködésem háromszor hatot dobott
(1962 Devecseri Gábor ford.Aiszkhülosz)
2b. tárgyas
〈elhajított tárggyal vkit (vmely testrészén) eltalál, megdob
ne tréfálj velem, mert ugy fejbe doblak egy darab kővel, hogy nem a libapecsenyéből, de még az isten kenyeréből sem eszel többé soha
(1856 Szigeti József)
[a grófné a majmot] egy szem cseresznyével fültövön dobva
(1859 Matkovics Pál)
Kővel dobá a nép, amelyért küzde, Börtönt izlelt, s száműzött életet
(1903 Babits Mihály)
egy mókus orron dobta mogyoróval a kis Misut
(1933 Gelléri Andor Endre)
Télen hógolyót gyúrt, s egyszer például csupán csak pajkosságból hátba dobta a kertész bácsit
(1991 Koncz István)
2c. tárgyatlan (tárgyragos határozóval)
látványos eredményt ér el
[színházi rendezőként] nem voltam annyira érett, hogy nagyot tudtam volna dobni
(1995 Magyar Hírlap)
A Ferenczy Kiadó láthatólag egyszerre akar nagyot dobni, népszerű lenni és anyagilag is sikeres
(1997 Magyar Hírlap)
2d. tárgyatlan (tárgyragos határozóval) dob vmin (biz)
látványosan lendít, ill. javít vmin
a régi jól bevált módszeren nagyot akartak dobni
(1998 Országgyűlési Napló)
a kormány által várt 5 százalékos éves infláción nagyot „dobhat” az élelmiszerár emelkedése
(2000 Magyar Hírlap)
3. tárgyas (átv is)
hanyag mozdulattal v. nagy lendülettel vhova tesz, helyez vmit
Tobni [= ] dobni, tenni (tobd-le barát a’ vakarót, tolvaj add viſzſza a’ lopott jószágot.)
(1784 Kisded szótár)
[a könyvet] mérgesen dobtam ágyam alá
(1834 Ormós Zsigmond)
a gyűrűt lehúztam újjamról, s az asztalra dobtam
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
Divatos utazó-ruhát vettem magamra, és zsebkendőt, fehérneműt dobtam a táskámba
(1913 Gárdonyi Géza)
[Ady] olvasás közben, legfeljebb nekem dobott néhány bennünket érdeklő eseményről pár baráti szót
(1955 Bölöni György)
[Jött] egy asszony esernyővel, pénzt dobott [a templomnál kolduló hadirokkantnak]
(1978 Lengyel Péter)
vállára dobva táskáját
(1986 Nádas Péter)
szavazócédulát dob az urnába
(1994 Magyar Hírlap)
3a. (pejor is)
〈csekély összeget〉 (megalázó módon) juttat vkinek
ha dobsz egy-két garast: Fogaddsza hálaszózatom
(1843 Petőfi Sándor)
pénzt is hozott haza és dobott valamit barátainak
(1933 Kosztolányi Dezső)
gyorsan lefolytatták a privatizációt, valamit dobtak az önkormányzatoknak alkotmányellenesen
(2000 Országgyűlési Napló)
3b. (tárgy n. is)
(kályhában, kandallóban) égő tűz lángjai közé vmely anyagot v. tárgyat〉 lendítve helyez, hogy elégesse
tüzbe dobtam [az írásokat]
(1845 Eötvös József)
a tűz melegénél kezdett homályosulni a látása, még annyi ereje volt, hogy a tűzre dobjon, aztán elaludt
(1925 Krúdy Gyula)
Dobjatok néhány cipruságat a tűzre
(1952 Márai Sándor)
az inasok nem dobtak elég fát a kandallóba
(1960 Szentkuthy Miklós)
3c.
〈fátylat, kendőt, kabátot stb.〉 hanyag mozdulattal vhova terít
Elszállt a szellem, s hullájára a Természet dobta halvány fátyolát
(1843 Madách Imre)
vállamra valaki Hátmegül, vigyázva meleg kendőt dobna
(1913 Kaffka Margit)
Sok száz év dobta sulyos leplét rájuk
(1913 Nagy Zoltán)
Péter magára dobta a kabátját
(1953 Németh László² ford.Tolsztoj¹)
3d.
〈csókot〉 intve jelképesen küld (vkinek v. vki felé)
Csókot dobott aztán a szeretett gyermek felé
(1891 Zempléni P. Gyula ford.Ohnet)
– Drága vagy! – kiáltotta Hetykei, és csókot dobott a feleségének
(1913 Krúdy Gyula)
finom karlendítéssel csókot dob maga elé
(1969 Konrád György)
3e. (irod)
〈vmilyen tekintetet, pillantást〉 vet vkire
mérges pillanatokat dobott a mosolygóra
(1863 Lauka Gusztáv)
Én távozom! szólt vastag hangon, parancsoló tekintetet dobva tétovázó nejére
(1882 Lauka Gusztáv)
Vetési dobott egy éles, kutató pillantást [Ágnes felé]
(1965 Németh László²)
3f. (irod)
〈fényt, árnyékot〉 vet (vhova) vmi
Ha fényt dobott az ágbogok Között a nap rácsillogott Pánczélvasában Lancelot
(1882 Csukássi József ford.Tennyson)
az izzó dél fehér csóvákat dobna a hátukra
(1934 József Attila ford.Stancu)
Akár a városháza tornya, oly árnyékot dob a habokra, midőn haraggal homlokán az álmos órjás talpra áll
(1957 Pilinszky János)
4. tárgyas
〈vki v. vmely ellenállhatatlan erő〉 vhova, ill. vmely (rossz) helyzetbe, állapotba taszít, lök vkit, vmit
Szabadságért küzdött az ifju, S börtönbe dobták, ottan űl
(1846 Petőfi Sándor)
[az idegen] egy hatalmas lökéssel több lépésnyire dobott magától, úgy, hogy én hátra hanyatlottam
(1863 Lauka Gusztáv)
[imádottját] a kérlelhetetlen végzet csakugyan az ifju Smittsohn karjaiba dobta
(1882 Szabó Ignác)
szégyenbe és gyalázatba akar engem dobni
(1912 Csáth Géza)
a sors egy új s magasabb, mindenesetre más miliőbe dobott s itt kell helyt állanom
(1932 Móricz Zsigmond)
4a. tárgyas (szleng)
〈nőt v. férfit〉 szerelmi kapcsolat hirtelen megszakításával elküld, ill. elhagy, otthagy
Engem dobott? Az életét dobta el magától! […] Szentes után, a Tisza-híd táján rohant neki egy betonoszlopnak
(1964 Népszabadság jan. 11.)
feleséget kell hogy szerezzünk, de nem úgy, hogy egy partnerrel kielégítjük a nemi vágyainkat, és utána már dobjuk egymást
(1982 Géczi János)
[a francia vendéglős] dobja Meget egy másik, igaz, szintén eléggé bombázó szőkeség kedvéért
(1997 Magyar Hírlap)
4b. tárgyas
〈magát〉 (vhonnan ellódulva) lendíti, veti 〈vmilyen helyzetbe v. vhova〉
Várából lekanyarodik Lovára dobva magát
(1828 Császár Ferenc)
féltem, hogy a kerekek alá fogja magát dobni
(1865 Lauka Gusztáv)
fiakkerbe dobta magát, vágtatott a Hotel Wandhoz
(1885 Jókai Mór)
[Philomelus] egy kiálló, lejtős sziklára szorítva a mélységbe dobta magát 354-ben, hogy ne kelljen az ellenség kezébe jutnia
(1904 ÓkoriLex.)
váratlanul hanyatt dobta magát a dívánon
(1918 Füst Milán)
Egyesek rohanva menekültek, mások a kövezetre dobták magukat
(1958 Méray Tibor)
hasra dobta magát
(2003 Bíró Kriszta)
4c. tárgyatlan (tárgyragos határozóval)
〈magán v. testrészén〉 (fekvő helyzetében) lendít
a beteg egyet dobott magán
(1872 Tolnai Lajos)
Mondtam, csinálja meg holnapra a kaszát, csak egyet dobott a vállán
(1905 Magyar Nyelv)
[Peters] részegen horkol, nagyokat dob magán
(1929 Peéry Piri)
A haldokló felhorkant, egyet dobott magán
(1935 Sándor Kálmán)
4d. tárgyas
〈vmely testrészét〉 vmely irányba v. vhova lendíti
Balga vígan éli napját. A bocskorba dobja lábát, S úgy megy, mint a gondolat
(1830 Vörösmarty Mihály)
[a csősz] Fölébredt és fölebb tápászkodott, Száját, ameddig nyult, széjjelnyitotta, Leásitozván egy hang-nyolcadot; Majd ökleit szeme gödrébe dobta
(1850 Arany János)
jobbtérde fölé dobott balbokáját markában tartotta
(1946 Illyés Gyula)
fejét is gúnyos utánzással fölfelé dobta, szemeit forgatva
(1967 Vágó Márta)
5. tárgyas (átv is)
〈haderőt vmely hadszíntérre〉 harcolni juttat
[Görgey] a többi erőket mind dobja a jobbpartra
(1849 Kossuth Lajos)
[a vezérkar] új hadosztályokat dobott a keleti frontra
(1945 Darvas József)
[az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének] problémái vannak azzal is, hogy rövid idő leforgása alatt hadszíntérre dobjon harcoló erőket
(1999 Magyar Hírlap)
6. tárgyas
〈annak kif-ére, hogy hirtelen döntéssel (nagy mennyiségben) megvételre kínál vmit〉
Éltét mi könnyedén árúba dobta!
(1865 Greguss Gyula ford.Camões)
a kiadók üzletemberek, akik nem merő nagylelkűségből dobják piacra a jobbnál jobb könyveket
(1947 Hegedüs Géza)
[a cég] több érdekeltségét is tőzsdére dobja
(2000 Magyar Hírlap)
ÖU: agyondob, általdob, hátradob, hazadob, hozzádob, idedob, mellédob, rádob, továbbdob, üt-dob
Vö. CzF. dob³; ÉrtSz. dob¹; SzólKm. dob²; TESz. dob¹; ÉKsz. dob¹; ÚMTsz. dob¹

Beállítások