dogmatizmus fn 4A

1. (pejor is) ’meg nem vizsgált tanokhoz, megkövesedett elvekhez és képzetekhez makacsul és kritikátlanul ragaszkodó merev gondolkodás(mód), beállítódás, magatartás’ ❖ A’ hol szava nints az észnek, ott tagadni valamit szintén olj vakmerőség, mint erősítni: mindenik esetben dogmatismusba esik az ember (1813 Kazinczy Ferenc C2564, 155) | [Simonyi Zsigmond] távol áll minden dogmatizmustól, […] mindig többre becsüli a tényeket a mondva csinált rendszereknél (1897 PallasLex. CD02) | Csak az avas dogmatizmus keresheti azt, hogy mi turániak, vagy árják vagyunk-e, és hogy hány százalékban ezek, vagy amazok (1936 Veres Péter 9771011, 14) | a korai frankfurtiak kiinduló problémáinak és elméleti megoldásainak kritikátlan alkalmazása a 21. század világára így legalábbis magában rejti a dogmatizmus veszélyét (2009 Huszár Ákos 3158001, 13).

1a. (Pol is) ’〈Magyarországon kb. 1949 és 1956 között:〉 a marxista–leninista ideológia ilyen felfogásán alapuló, a politikai és művészeti életet meghatározó szemlélet (időszaka)’ ❖ valószínű, hogy a dogmatizmus bajnokai darwinista elméleti alapokra helyezkedve egymást fogják felfalni: te voltál a dogmatikus, én már 1952 nyara, 1953 tavasza, 1955 ősze óta nem (1956 Abody Béla 2051064, 53) | a marxizmus torzulásai, a szektás kispolgáriság szülője lehet a nacionalizmusnak, a revizionizmusnak, az álforradalmiságnak, a dogmatizmusnak (1972 Hegyi Béla 2057034, 345) | [Révai József] az osztályharc éleződésének elméletére, vagyis a dogmatizmus egyik tévesnek bizonyult teóriájára hivatkozott (1990 Pomogáts Béla CD53) | [Kassák Lajost] a dogmatizmus éveiben háttérbe szorítják, egy időre el is hallgat (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

2. (rég, Fil) ’az a filozófiai eljárás v. módszer, amely a kétellyel, a tagadással, a kritikával szemben a bizonyosságra, az állításra, ill. bizonyos kétségbevonhatatlannak tekintett alapelvekre támaszkodik’ ❖ lehet-é valamit bizonyosann tudnunk? erre vagy állítva felelünk így: lehet; a’ mikor tehát Dogmaticusoknak – Hivőknek mondatunk – Dogmatismus; vagy pedig kételkedünk benne, hogy lehetne, kétségbe hozzuk az Emberi esméret bizonyos vóltát, annál fogva […] Scepticusoknak – Kételkedőknek mondatunk – Scepticismus (1816 Ercsei Dániel 8128001, 13) | A dogmatismus tudniillik állító módszer, a scepticismus tagadó (1839 Szontagh Gusztáv C4062, 51) | Dogmatizmus v. dogmaticizmus: a szónak modern filozofiai értelmét Kant állapította meg mint ellentétét a kritikai eljárásnak, melyet ő maga követett (1893 PallasLex. CD02).

3. (vál) ’az a vallási felfogás, amely elfogadja a dogmák tekintélyét’ ❖ A dogmatizmus nem tudja a vallási igazságokat bizonyítani (1896 PallasLex. CD02) | Az ortodox kálvinisták a régebbi századok helvét hitvallásának szigorú dogmatizmusát követték (1932 Pintér Jenő CD44) | Franz von Baader ostorozza a „Pápizmus” visszásságait, a más hiten lévők rágalmazását és kiközösítését, a kúria hatalmi törekvéseit és a túlzott dogmatizmust (1972 Hegyi Béla 2057022, 309) | Minden korban minden hierarchiának adott lehetőségeit kell kihasználnia, s a pápaság számára ez általában a világi befolyás megszerzését, megtartását jelentette, éppen a dogmákhoz való ragaszkodás, az „állandóság” képviselete révén. Az egyház dogmatizmusa ennyiben tehát hibáztatható is lehetne (2000 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; TESz. dogma; ÉKsz.; IdSz.

dogmatizmus főnév 4A
1. (pejor is)
meg nem vizsgált tanokhoz, megkövesedett elvekhez és képzetekhez makacsul és kritikátlanul ragaszkodó merev gondolkodás(mód), beállítódás, magatartás
A’ hol szava nints az észnek, ott tagadni valamit szintén olj vakmerőség, mint erősítni: mindenik esetben dogmatismusba esik az ember
(1813 Kazinczy Ferenc)
[Simonyi Zsigmond] távol áll minden dogmatizmustól, […] mindig többre becsüli a tényeket a mondva csinált rendszereknél
(1897 PallasLex.)
Csak az avas dogmatizmus keresheti azt, hogy mi turániak, vagy árják vagyunk-e, és hogy hány százalékban ezek, vagy amazok
(1936 Veres Péter)
a korai frankfurtiak kiinduló problémáinak és elméleti megoldásainak kritikátlan alkalmazása a 21. század világára így legalábbis magában rejti a dogmatizmus veszélyét
(2009 Huszár Ákos)
1a. (Pol is)
〈Magyarországon kb. 1949 és 1956 között:〉 a marxista–leninista ideológia ilyen felfogásán alapuló, a politikai és művészeti életet meghatározó szemlélet (időszaka)
valószínű, hogy a dogmatizmus bajnokai darwinista elméleti alapokra helyezkedve egymást fogják felfalni: te voltál a dogmatikus, én már 1952 nyara, 1953 tavasza, 1955 ősze óta nem
(1956 Abody Béla)
a marxizmus torzulásai, a szektás kispolgáriság szülője lehet a nacionalizmusnak, a revizionizmusnak, az álforradalmiságnak, a dogmatizmusnak
(1972 Hegyi Béla)
[Révai József] az osztályharc éleződésének elméletére, vagyis a dogmatizmus egyik tévesnek bizonyult teóriájára hivatkozott
(1990 Pomogáts Béla)
[Kassák Lajost] a dogmatizmus éveiben háttérbe szorítják, egy időre el is hallgat
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
2. (rég, Fil)
az a filozófiai eljárás v. módszer, amely a kétellyel, a tagadással, a kritikával szemben a bizonyosságra, az állításra, ill. bizonyos kétségbevonhatatlannak tekintett alapelvekre támaszkodik
lehet-é valamit bizonyosann tudnunk? erre vagy állítva felelünk így: lehet; a’ mikor tehát Dogmaticusoknak – Hivőknek mondatunk – Dogmatismus; vagy pedig kételkedünk benne, hogy lehetne, kétségbe hozzuk az Emberi esméret bizonyos vóltát, annál fogva […] Scepticusoknak – Kételkedőknek mondatunk – Scepticismus
(1816 Ercsei Dániel)
A dogmatismus tudniillik állító módszer, a scepticismus tagadó
(1839 Szontagh Gusztáv)
Dogmatizmus v.vagy dogmaticizmus: a szónak modern filozofiai értelmét Kant állapította meg mint ellentétét a kritikai eljárásnak, melyet ő maga követett
(1893 PallasLex.)
3. (vál)
az a vallási felfogás, amely elfogadja a dogmák tekintélyét
A dogmatizmus nem tudja a vallási igazságokat bizonyítani
(1896 PallasLex.)
Az ortodox kálvinisták a régebbi századok helvét hitvallásának szigorú dogmatizmusát követték
(1932 Pintér Jenő)
Franz von Baader ostorozza a „Pápizmus” visszásságait, a más hiten lévők rágalmazását és kiközösítését, a kúria hatalmi törekvéseit és a túlzott dogmatizmust
(1972 Hegyi Béla)
Minden korban minden hierarchiának adott lehetőségeit kell kihasználnia, s a pápaság számára ez általában a világi befolyás megszerzését, megtartását jelentette, éppen a dogmákhoz való ragaszkodás, az „állandóság” képviselete révén. Az egyház dogmatizmusa ennyiben tehát hibáztatható is lehetne
(2000 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; TESz. dogma; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások