dohos mn 15A

1. ’dohtól, penésztől átjárt, áporodott 〈szag, levegő〉, ill. ilyen szagú, levegőjű 〈dolog, kül. hely(iség)〉’ ❖ A’ leg ſzebb gabona gyakran meg romol, hogy ha alkalmatlan helyekken tartattik, ugy mint nedves vermekben, dohos helyeken (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 32) | Töltsd boraidat jól elkészített, tisztán kimosott, kiforrázott és nem dohos hordókba (1844 e. Edvi Illés Pál 8573002, 45) | A levegő nehéz, fullasztó, dohos (1876 Jókai Mór CD18) | A kevés szellőztetésnek tudható be, hogy az amúgyis nedves szobák dohosak (1981 Soproni Szemle CD52) | Az egyik büntetés-végrehajtási intézet valamennyi fegyelmi zárkája levegőtlen, dohos szagú, s falai körülbelül 2 méter magasságig vizesek voltak (1998 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’rendsz. a nem megfelelő tárolás miatt megromlott, ilyen szagú(, ízű) 〈szerves anyag, kül. bor, gabona〉’ ❖ dohos rozs-korpát […] Diſznók’ nyájja közé keverte (1786 Dugonics András 7087012, 124) | [a lisztet] tisztán kisöpört ládába teszed, ezt szellős, száraz helyen tartod; gyakran a’ lisztet megforgatod, hogy meg ne molyosodjék, és dohos ne legyen (1844 e. Edvi Illés Pál 8573001, 13) | [a katonakenyér íze a második héten] egy kicsit keserűbb, a harmadikon egy kicsit dohosabb (1872 Jókai Mór CD18) | A bor savanyú és dohos volt, igazi kocsisbor, amely kinyitja a bicskát az ember zsebében (1908 Krúdy Gyula CD54) | Általában a hordók helytelen kezelésének eredménye a dohos és penészes bor (1977 NéprajziLex. CD47).

2. (vál) ’elavult, korszerűtlen 〈elv, rendszer stb.〉’ ❖ elég akarat, tetterő van gazdaközönségünkben kibontakozni a régi hátrányos, czélszerűtlen számviteli dohos rendszer nyügeiből (1858 Vasárnapi Újság CD56) | nem követhetem […] munkámban a szászoknak régi, dohos, korunkból kivénült elveit, a melyek szerint ők még most is magukat isten választott népének nézik a Királyföldön (1873 Orbán Balázs CD22) | sok korlátolt szabály, dohos morál (1933 Kőrös Andor CD10) | Frank [Ignác] kínosan őrzött bezárkózása a magyar feudális magánjog dohos, de általa rendszerbe foglalt világába nem növelte népszerűségét (1993 Horváth Pál¹ CD30).

Sz: dohosság.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. doh; ÉKsz.; SzT.

dohos melléknév 15A
1.
dohtól, penésztől átjárt, áporodott 〈szag, levegő〉, ill. ilyen szagú, levegőjű 〈dolog, kül. hely(iség)
A’ leg ſzebb gabona gyakran meg romol, hogy ha alkalmatlan helyekken tartattik, ugy mint nedves vermekben, dohos helyeken
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Töltsd boraidat jól elkészített, tisztán kimosott, kiforrázott és nem dohos hordókba
(1844 e. Edvi Illés Pál)
A levegő nehéz, fullasztó, dohos
(1876 Jókai Mór)
A kevés szellőztetésnek tudható be, hogy az amúgyis nedves szobák dohosak
(1981 Soproni Szemle)
Az egyik büntetés-végrehajtási intézet valamennyi fegyelmi zárkája levegőtlen, dohos szagú, s falai körülbelül 2 méter magasságig vizesek voltak
(1998 Magyar Hírlap)
1a.
rendsz. a nem megfelelő tárolás miatt megromlott, ilyen szagú(, ízű) 〈szerves anyag, kül. bor, gabona〉
dohos rozs-korpát […] Diſznók’ nyájja közé keverte
(1786 Dugonics András)
[a lisztet] tisztán kisöpört ládába teszed, ezt szellős, száraz helyen tartod; gyakran a’ lisztet megforgatod, hogy meg ne molyosodjék, és dohos ne legyen
(1844 e. Edvi Illés Pál)
[a katonakenyér íze a második héten] egy kicsit keserűbb, a harmadikon egy kicsit dohosabb
(1872 Jókai Mór)
A bor savanyú és dohos volt, igazi kocsisbor, amely kinyitja a bicskát az ember zsebében
(1908 Krúdy Gyula)
Általában a hordók helytelen kezelésének eredménye a dohos és penészes bor
(1977 NéprajziLex.)
2. (vál)
elavult, korszerűtlen 〈elv, rendszer stb.〉
elég akarat, tetterő van gazdaközönségünkben kibontakozni a régi hátrányos, czélszerűtlen számviteli dohos rendszer nyügeiből
(1858 Vasárnapi Újság)
nem követhetem […] munkámban a szászoknak régi, dohos, korunkból kivénült elveit, a melyek szerint ők még most is magukat isten választott népének nézik a Királyföldön
(1873 Orbán Balázs)
sok korlátolt szabály, dohos morál
(1933 Kőrös Andor)
Frank [Ignác] kínosan őrzött bezárkózása a magyar feudális magánjog dohos, de általa rendszerbe foglalt világába nem növelte népszerűségét
(1993 Horváth Pál¹)
Sz: dohosság
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. doh; ÉKsz.; SzT.

Beállítások