doktorátus fn 4A

1. ’egyetemi v. akadémiai doktori fokozat, ill. (tiszteletbeli) cím’ ❖ [Berényi Zsigmond] 1718-ban Romából, hol doctoratust nyert, visszajövén, 1719-ben esztergomi kanonokká […], a primás érsek helyettesévé, valamint a pécsi püspökség, Baranya és Tolna megyei főispánság helyettesévé is kineveztetett (1858 Nagy Iván CD31) | [Charles Donald Maclean, angol orgonista és zeneszerző] Oxfordban zenei doktorátust szerzett, majd orgonista-állásokat töltött be (1931 ZeneiLex. CD49) | [Szőts Farkast] a bécsi teol. fakultás 1910. a teol. tudományok tiszteletbeli doktorátusával tüntette ki (1935 RévaiNagyLex. C5717, 735) | Romanisztikai doktorátusod már van (1971 Déry Tibor 9107017, 199).

1a. (az ennek megszerzéséhez szükséges) doktori disszertáció, ill. szigorlat’ ❖ [az országgyűlési szónok] a doctoratust mint sok, az igazság szolgáltatásnak gyümölcsözendő tágas isméretek tanulására vezető eszközt pártolja (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A kölyök […] beállt Berlinben a philosophiai cursusba s a napokban letette a doctoratust (1854 Jókai Mór C2244, 243) | A tanári vizsgán vagy doktorátuson, ha lehet még szigorúbban jártam el, mint a gyakorlóiskolában (1929 Marczali Henrik CD10) | Nem csupán „önmagában” érdekelt a (később akadémiai doktorátusom alapját is adó) téma (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈orvosoknál, gyógyszerészeknél, jogászoknál:〉 a szakirányú diploma megszerzésével együtt járó doktori cím’ ❖ itt még megjegyzem azon módositásokat, mellyek mások által javaltattak: […] hogy a ki ügyvéd akar lenni, a doctoratushoz bárha nem universitásban halgatta is a törvénytudományt, hozzá juthasson (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | állatorvosi doktorátus létesítésével gyógyít az új kormány (1905 Ady Endre CD0801) | gyógyszerészeti doktorátust szerzett (1935 RévaiNagyLex. C5717, 148) | A doktorátust szerzők közül abból derül ki, hogy ki a jogász vagy orvos, hogy ismeri-e a sorszámneveket (1990 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. ÉrtSz.; TESz. doktor; ÉKsz.; IdSz.

doktorátus főnév 4A
1.
egyetemi v. akadémiai doktori fokozat, ill. (tiszteletbeli) cím
[Berényi Zsigmond] 1718-ban Romából, hol doctoratust nyert, visszajövén, 1719-ben esztergomi kanonokká […], a primás érsek helyettesévé, valamint a pécsi püspökség, Baranya és Tolna megyei főispánság helyettesévé is kineveztetett
(1858 Nagy Iván)
[Charles Donald Maclean, angol orgonista és zeneszerző] Oxfordban zenei doktorátust szerzett, majd orgonista-állásokat töltött be
(1931 ZeneiLex.)
[Szőts Farkast] a bécsi teol.teológiai fakultás 1910. a teol.teológiai tudományok tiszteletbeli doktorátusával tüntette ki
(1935 RévaiNagyLex.)
Romanisztikai doktorátusod már van
(1971 Déry Tibor)
1a.
(az ennek megszerzéséhez szükséges) doktori disszertáció, ill. szigorlat
[az országgyűlési szónok] a doctoratust mint sok, az igazság szolgáltatásnak gyümölcsözendő tágas isméretek tanulására vezető eszközt pártolja
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
A kölyök […] beállt Berlinben a philosophiai cursusba s a napokban letette a doctoratust
(1854 Jókai Mór)
A tanári vizsgán vagy doktorátuson, ha lehet még szigorúbban jártam el, mint a gyakorlóiskolában
(1929 Marczali Henrik)
Nem csupán „önmagában” érdekelt a (később akadémiai doktorátusom alapját is adó) téma
(1995 Magyar Hírlap)
2.
〈orvosoknál, gyógyszerészeknél, jogászoknál:〉 a szakirányú diploma megszerzésével együtt járó doktori cím
itt még megjegyzem azon módositásokat, mellyek mások által javaltattak: […] hogy a ki ügyvéd akar lenni, a doctoratushoz bárha nem universitásban halgatta is a törvénytudományt, hozzá juthasson
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
állatorvosi doktorátus létesítésével gyógyít az új kormány
(1905 Ady Endre)
gyógyszerészeti doktorátust szerzett
(1935 RévaiNagyLex.)
A doktorátust szerzők közül abból derül ki, hogy ki a jogász vagy orvos, hogy ismeri-e a sorszámneveket
(1990 Országgyűlési Napló)
Vö. ÉrtSz.; TESz. doktor; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások