doktrinér (I. 14B9 II. 4B4) l. doktriner

doktriner mn és fn (pejor is)doktrinér

I. mn 14B9

1. ’vmely elmélethez, eszméhez, tan(ítás)hoz mereven ragaszkodó, a gyakorlati élettől távol álló 〈személy〉, ill. ilyenekből álló 〈csoport〉’ ❖ ? Én doctrinaer nem vagyok (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Szalay olyannyira beillik azon doctrinair tudós kappan compániába (1848 Március Tizenötödike C3027, 784) | [Eugène Carrière] az úttörő, az apostoli hivatást betöltő, tehát természetszerűen doktriner impresszionisták iránt alig tudott felmelegedni (1910 Lengyel Géza CD10) | Gerlóczytól viszont igazán irigyelték a Nóráját, úgy gondolták, kár annak a doktrinér mamlasznak ilyen feltűnően szép lány (1983 Balla László 1010015, 71).

1a. ’ilyen személy(ek) által, ill. ilyen módon követett, vallott, hirdetett 〈elv, magatartás stb.〉’ ❖ Eötvös doctrinaire hypothesisei (1866 Ludvigh János CD32) | [az új választási] törvénynek sem rögtönzöttnek, sem doktriner elveken felépültnek nem szabad lenni (1894 Hazánk 8634001, 3) | a „nomádság” fogalmának jobbára Grigorjev […] politikai célzatú művén és doktrinér közgazdasági elméleteken alapuló téves meghatározása súlyos botlásokra vezetett (1928 Hóman Bálint CD42) | Nagy Imre [1918-ban] alighanem először kapott ízelítőt a doktrinér forradalmiság és a pragmatikus megközelítés összeütközéséből (1996 Rainer M. János CD58).

1b. ’ilyen személyre valló, rá jellemző 〈tulajdonság, tevékenység, megnyilatkozás stb.〉’ ❖ [Guizot beszéde] remeke a’ doctrinair ékesszólásnak. Szépen hangzó üres szavak szövedéke az (1841 Pesti Hírlap CD61) | doktrinér utánzása idegen nemzetek szabadság-tanainak (1892 Jókai Mór CD18) | meg lehetett volna várni, amíg lehiggadnak, még néhányszor csalódnak, egyetmást megtanulnak, a doktrinér gondolkodásból kigyógyulnak (1940 Schöpflin Aladár CD10) | Kazinczynál is a klasszicizmus oldott változatával találkozunk, nem pedig doktrinér antikizálással (1965 Pándi Pál CD53).

2. ’ilyen személy(ek) nézeteit tükröző 〈mű, újság〉, ill. 〈a gyakorlattal szemben:〉 elméleti jellegű, elvi kérdésekkel foglalkozó 〈szöveg〉’ ❖ A’ Journal des Débats nézete szerint a’ monarchia elvén súlyos sérelem esett ugyan; de ama’ rend és egyetértés, melly a’ forradalmon uralkodott, kiengeszteli némileg a’ doctrinair lapot (1843 Pesti Hírlap CD61) | hosszú doctriner bevezetésben (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | az angol doktrinér regények hatása (1936 Thein Alfréd CD10) | [Szalay László] doktrinér fejtegetéseiből, néha hidegnek, feszesnek, tanárosnak tűnő soraiból egy nagy lélek rajzolódik elénk (1965 Fenyő István CD53).

II. fn 4B4

’vmely elmélethez, eszméhez, tan(ítás)hoz mereven ragaszkodó, a gyakorlati élettől távol álló személy’ ❖ unjuk az ideolog német doctrinaireket (1842 Pesti Hírlap C5275, 763) | Akárhogy útálta a Galilei-kör doktrinerjeit, köztük mégis csak otthonosabban mozgott. Megvetette őket, mert túlságosan egyszerű volt az agyvelejük (1928 Németh László² 9485038, 194) | [Don Quijote] az örök idealista, a doktrinér, aki elveit képtelen a gyakorlatba átültetni, s ezért mindig kudarcot vall (1997 Új Könyvek CD29).

Sz: doktrinerség.

Vö. ÉrtSz.; TESz. doktrína; ÉKsz.; IdSz.

doktrinér lásd doktriner
doktriner melléknév és főnév (pejor is)
doktrinér I. 14B9 II. 4B4
I. melléknév 14B9
1.
vmely elmélethez, eszméhez, tan(ítás)hoz mereven ragaszkodó, a gyakorlati élettől távol álló 〈személy〉, ill. ilyenekből álló 〈csoport〉
?
Én doctrinaer nem vagyok
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
Szalay olyannyira beillik azon doctrinair tudós kappan compániába
(1848 Március Tizenötödike)
[Eugène Carrière] az úttörő, az apostoli hivatást betöltő, tehát természetszerűen doktriner impresszionisták iránt alig tudott felmelegedni
(1910 Lengyel Géza)
Gerlóczytól viszont igazán irigyelték a Nóráját, úgy gondolták, kár annak a doktrinér mamlasznak ilyen feltűnően szép lány
(1983 Balla László)
1a.
ilyen személy(ek) által, ill. ilyen módon követett, vallott, hirdetett 〈elv, magatartás stb.〉
Eötvös doctrinaire hypothesisei
(1866 Ludvigh János)
[az új választási] törvénynek sem rögtönzöttnek, sem doktriner elveken felépültnek nem szabad lenni
(1894 Hazánk)
a „nomádság” fogalmának jobbára Grigorjev […] politikai célzatú művén és doktrinér közgazdasági elméleteken alapuló téves meghatározása súlyos botlásokra vezetett
(1928 Hóman Bálint)
Nagy Imre [1918-ban] alighanem először kapott ízelítőt a doktrinér forradalmiság és a pragmatikus megközelítés összeütközéséből
(1996 Rainer M. János)
1b.
ilyen személyre valló, rá jellemző 〈tulajdonság, tevékenység, megnyilatkozás stb.〉
[Guizot beszéde] remeke a’ doctrinair ékesszólásnak. Szépen hangzó üres szavak szövedéke az
(1841 Pesti Hírlap)
doktrinér utánzása idegen nemzetek szabadság-tanainak
(1892 Jókai Mór)
meg lehetett volna várni, amíg lehiggadnak, még néhányszor csalódnak, egyetmást megtanulnak, a doktrinér gondolkodásból kigyógyulnak
(1940 Schöpflin Aladár)
Kazinczynál is a klasszicizmus oldott változatával találkozunk, nem pedig doktrinér antikizálással
(1965 Pándi Pál)
2.
ilyen személy(ek) nézeteit tükröző 〈mű, újság〉, ill. 〈a gyakorlattal szemben:〉 elméleti jellegű, elvi kérdésekkel foglalkozó 〈szöveg〉
A’ Journal des Débats nézete szerint a’ monarchia elvén súlyos sérelem esett ugyan; de ama’ rend és egyetértés, melly a’ forradalmon uralkodott, kiengeszteli némileg a’ doctrinair lapot
(1843 Pesti Hírlap)
hosszú doctriner bevezetésben
(1848 Kossuth Hírlapja)
az angol doktrinér regények hatása
(1936 Thein Alfréd)
[Szalay László] doktrinér fejtegetéseiből, néha hidegnek, feszesnek, tanárosnak tűnő soraiból egy nagy lélek rajzolódik elénk
(1965 Fenyő István)
II. főnév 4B4
vmely elmélethez, eszméhez, tan(ítás)hoz mereven ragaszkodó, a gyakorlati élettől távol álló személy
unjuk az ideolog német doctrinaireket
(1842 Pesti Hírlap)
Akárhogy útálta a Galilei-kör doktrinerjeit, köztük mégis csak otthonosabban mozgott. Megvetette őket, mert túlságosan egyszerű volt az agyvelejük
(1928 Németh László²)
[Don Quijote] az örök idealista, a doktrinér, aki elveit képtelen a gyakorlatba átültetni, s ezért mindig kudarcot vall
(1997 Új Könyvek)
Sz: doktrinerség
Vö. ÉrtSz.; TESz. doktrína; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások