dokumentáció fn 1A

1. ’az a tevékenység, hogy vhol vmit nyilvántartanak, ill. ennek eredménye, anyaga’ ❖ csak a püspöki, káptalani, városi és különösen a családi levéltárak rejtekeiből közhasználatuvá tett kincsek alapján […] lehet majd a legrégibb váraknak biztos documentatión nyugvó jegyzékét összeállítani (1877 Czobor Béla CD57) | szervezett tudományos dokumentáció (1973 Granasztói Pál 9194001, 49) | 1962-ben [a] báriumos dobozokban tárolt leleteket és üres röntgenfilmes dobozokban tárolt röntgenfilmeket betűrendes füzetekbe írtuk s így is kerestük vissza. Ma kartotékos és filmzacskós dokumentáció folyik tárolószekrények alkalmazásával (1988 Eper Tivadar CD52) | a legtöbb munkaszolgálatos-alakulatról nem maradt vagy talán nem is készült dokumentáció (2000 Stark Tamás CD17).

1a. (ritk) ’〈vmely intézményen belül:〉 dokumentumok rendezett nyilvántartásával, megőrzésével foglalkozó osztály, részleg, ill. ezt végző számítógépes rendszer’ ❖ a KSH dokumentációja ugyanebben a szerkezetben gondolkodik (1994 Országgyűlési Napló CD62) | Amíg a dokumentáció nem működik tökéletesen, addig a posta nem veszi át a Kleindienst munkáját. […] A rendszer ez év január 8-án megkezdődött próbaüzemét 4 hónaposra tervezték, ám ezt – bizonyos szoftverhibák miatt – többször meg kellett hosszabbítani (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. ’vminek (tárgyi) adatokkal, példákkal történő alátámasztása, bizonyítása mint tevékenység, ill. ennek eredménye, szemléltető, bizonyító anyag’ ❖ kőből épűlt várak hazánkban a tatárjárás előtt nem léteztek. E tétel mellett szólt a documentatio is (1877 Czobor Béla CD57) | [a 18. század nagy értelmező szótárai] az idézetes dokumentáció szempontjából már nem feleltek meg a korszerű lexikográfia követelményeinek (1966 Országh László 9493001, 342) | Bő gazdaságtörténeti dokumentációval támasztották alá [a marxista történészek a dualizmus kori] Magyarország „félgyarmati” helyzetéről hajdan kialakított álláspontot (1975 Hanák Péter 9222001, 295) | [Herskó János] elvárta a dokumentációt, olyan kérdéseket tett fel, amire csak akkor lehetett válaszolni, ha valaki azt a közeget, azokat az embereket vagy azt a történetet, amit meg akart csinálni, igen alaposan és részletesen ismerte (1989 Filmkultúra 2010008, 47).

3. ’vminek az állapotát, ill. vmely folyamat lépéseit rögzítő, megörökítő tevékenység, ill. ilyen tevékenység(ek) eredményeként létrejött dokumentumgyűjtemény’ ❖ [Kaffka Margit] minden írása a dokumentáció jegyében fogant (1934 Radnóti Miklós 9543005, 65) | A vállalat a vizsgálattal [ti. a belváros hidrológiai vizsgálatával] elkészült és az annak eredményét összefoglaló dokumentációt már át is adta az osztálynak (1960 Boronkai Pál CD52) | [Gábor Andor] nem áll meg a bár igényes, de mégis egysíkú külső dokumentációnál (1966 Diószegi András CD53) | a bankfiók összes hitelezési dokumentációja (1994 Magyar Hírlap CD09).

Sz: dokumentációs.

Vö. ÉrtSz.; TESz. dokumentum; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

dokumentáció főnév 1A
1.
az a tevékenység, hogy vhol vmit nyilvántartanak, ill. ennek eredménye, anyaga
csak a püspöki, káptalani, városi és különösen a családi levéltárak rejtekeiből közhasználatuvá tett kincsek alapján […] lehet majd a legrégibb váraknak biztos documentatión nyugvó jegyzékét összeállítani
(1877 Czobor Béla)
szervezett tudományos dokumentáció
(1973 Granasztói Pál)
1962-ben [a] báriumos dobozokban tárolt leleteket és üres röntgenfilmes dobozokban tárolt röntgenfilmeket betűrendes füzetekbe írtuk s így is kerestük vissza. Ma kartotékos és filmzacskós dokumentáció folyik tárolószekrények alkalmazásával
(1988 Eper Tivadar)
a legtöbb munkaszolgálatos-alakulatról nem maradt vagy talán nem is készült dokumentáció
(2000 Stark Tamás)
1a. (ritk)
〈vmely intézményen belül:〉 dokumentumok rendezett nyilvántartásával, megőrzésével foglalkozó osztály, részleg, ill. ezt végző számítógépes rendszer
a KSHKözponti Statisztikai Hivatal dokumentációja ugyanebben a szerkezetben gondolkodik
(1994 Országgyűlési Napló)
Amíg a dokumentáció nem működik tökéletesen, addig a posta nem veszi át a Kleindienst munkáját. […] A rendszer ez év január 8-án megkezdődött próbaüzemét 4 hónaposra tervezték, ám ezt – bizonyos szoftverhibák miatt – többször meg kellett hosszabbítani
(1996 Magyar Hírlap)
2.
vminek (tárgyi) adatokkal, példákkal történő alátámasztása, bizonyítása mint tevékenység, ill. ennek eredménye, szemléltető, bizonyító anyag
kőből épűlt várak hazánkban a tatárjárás előtt nem léteztek. E tétel mellett szólt a documentatio is
(1877 Czobor Béla)
[a 18. század nagy értelmező szótárai] az idézetes dokumentáció szempontjából már nem feleltek meg a korszerű lexikográfia követelményeinek
(1966 Országh László)
Bő gazdaságtörténeti dokumentációval támasztották alá [a marxista történészek a dualizmus kori] Magyarország „félgyarmati” helyzetéről hajdan kialakított álláspontot
(1975 Hanák Péter)
[Herskó János] elvárta a dokumentációt, olyan kérdéseket tett fel, amire csak akkor lehetett válaszolni, ha valaki azt a közeget, azokat az embereket vagy azt a történetet, amit meg akart csinálni, igen alaposan és részletesen ismerte
(1989 Filmkultúra)
3.
vminek az állapotát, ill. vmely folyamat lépéseit rögzítő, megörökítő tevékenység, ill. ilyen tevékenység(ek) eredményeként létrejött dokumentumgyűjtemény
[Kaffka Margit] minden írása a dokumentáció jegyében fogant
(1934 Radnóti Miklós)
A vállalat a vizsgálattal [ti. a belváros hidrológiai vizsgálatával] elkészült és az annak eredményét összefoglaló dokumentációt már át is adta az osztálynak
(1960 Boronkai Pál)
[Gábor Andor] nem áll meg a bár igényes, de mégis egysíkú külső dokumentációnál
(1966 Diószegi András)
a bankfiók összes hitelezési dokumentációja
(1994 Magyar Hírlap)
Sz: dokumentációs
Vö. ÉrtSz.; TESz. dokumentum; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások