dologértő mn és fn (rég, átv is)

I. mn 11C2

’vmiben kellő jártassággal, tapasztalattal rendelkező, hozzáértő 〈személy〉, ill. ilyen személyre jellemző 〈módszer, eljárás, vélemény stb.〉’ ❖ a’ dologértő férfiak (1837 Figyelmező C6730, 98) | felhivom bármelly dologértő szinházlátogatót, van e, lehet e, a’ magyar szinház hangászkara ellen kifogás? (1842 Pesti Hírlap CD61) | A’ vállalkozó társaság mindenkor nagy örömet érez, hahogy közhasznú vállalatának taglalása a’ nyilvánosság itélőszéke elibe vonatik, ’s az előtt minden magánynézet ’s pártérdek nélkül dologértőleg megitéltetik (1843 Pesti Hírlap CD61) | [a ló] dologértő lassusággal huzta az ekét (1895 Gárdonyi Géza C1826, 24).

II. fn 1C

’ilyen személy’ ❖ E’ diadal közcsudálkozást gerjeszt főkép Londonban a’ dologértők előtt (1833 Jelenkor C0226, 502) | Átmegyek már most a bizottmány munkálatára s azt a dologértők bírálata alá terjesztem (1848 Irányi Dániel CD32) | [a miniszter által] kiküldött dologértők az elitéltet […] épelméjűnek nyilvánitották (1874 Hang Ferenc C2015, 78).

Vö. CzF. ~, dologértőleg

dologértő melléknév és főnév (rég, átv is)
I. melléknév 11C2
vmiben kellő jártassággal, tapasztalattal rendelkező, hozzáértő 〈személy〉, ill. ilyen személyre jellemző 〈módszer, eljárás, vélemény stb.〉
a’ dologértő férfiak
(1837 Figyelmező)
felhivom bármelly dologértő szinházlátogatót, van e, lehet e, a’ magyar szinház hangászkara ellen kifogás?
(1842 Pesti Hírlap)
A’ vállalkozó társaság mindenkor nagy örömet érez, hahogy közhasznú vállalatának taglalása a’ nyilvánosság itélőszéke elibe vonatik, ’s az előtt minden magánynézet ’s pártérdek nélkül dologértőleg megitéltetik
(1843 Pesti Hírlap)
[a ló] dologértő lassusággal huzta az ekét
(1895 Gárdonyi Géza)
II. főnév 1C
ilyen személy
E’ diadal közcsudálkozást gerjeszt főkép Londonban a’ dologértők előtt
(1833 Jelenkor)
Átmegyek már most a bizottmány munkálatára s azt a dologértők bírálata alá terjesztem
(1848 Irányi Dániel)
[a miniszter által] kiküldött dologértők az elitéltet […] épelméjűnek nyilvánitották
(1874 Hang Ferenc)
Vö. CzF. ~, dologértőleg

Beállítások