dorgálás fn 4A

1. ’a dorgál igével kifejezett cselekvés’ ❖ mikor felebarátunk a’ mi intésünkre, vagy dorgáláſunkra már meg-ſzégyenült, elégedgyünk-meg azzal, és több-több ſzóval ne piritsuk ortzáját (1773 Vajda Sámuel 7365002, 115).

2. (hiv is) ’vmely hibát, helytelen cselekedetet elítélő szóbeli megnyilvánulás, bírálat, ill. az mint (hivatalos) büntetési forma’ ❖ alkalmatos intéſekkel, és dorgáláſokkal meg-ismértetné véle [ti. a képmutató emberrel] az ö titkos latorságit (1774 Vajda Sámuel 7365003, 117) | haraggal mondott, áldásképpen hangzó kemény dorgálás (1803 u. Kazinczy Ferenc 7163023, 422) | Marczibányi okt. 30-i kelettel kemény dorgálást kapott az OHB-tól (1848 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | birói dorgálás, a pénzbüntetés, házi fogság, rendőri felügyelet (1891 Akadémiai Értesítő C0012, 419) | Kovács I. szaktárs igazolatlan távolléte miatt dorgálásban részesült (1973 László-Bencsik Sándor 9383004, 376) | Csíny nem marad dorgálás nélkül (2000 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. dorgál; ÉKsz.

dorgálás főnév 4A
1.
a dorgál igével kifejezett cselekvés
mikor felebarátunk a’ mi intésünkre, vagy dorgáláſunkra már meg-ſzégyenült, elégedgyünk-meg azzal, és több-több ſzóval ne piritsuk ortzáját
(1773 Vajda Sámuel)
2. (hiv is)
vmely hibát, helytelen cselekedetet elítélő szóbeli megnyilvánulás, bírálat, ill. az mint (hivatalos) büntetési forma
alkalmatos intéſekkel, és dorgáláſokkal meg-ismértetné véle [ti. a képmutató emberrel] az ö titkos latorságit
(1774 Vajda Sámuel)
haraggal mondott, áldásképpen hangzó kemény dorgálás
(1803 u. Kazinczy Ferenc)
Marczibányi okt.október 30-i kelettel kemény dorgálást kapott az OHBOrszágos Honvédelmi Bizottmány-tól
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
birói dorgálás, a pénzbüntetés, házi fogság, rendőri felügyelet
(1891 Akadémiai Értesítő)
Kovács I. szaktárs igazolatlan távolléte miatt dorgálásban részesült
(1973 László-Bencsik Sándor)
Csíny nem marad dorgálás nélkül
(2000 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. dorgál; ÉKsz.

Beállítások