alház fn 2A (rég)

1. ’földszintes ház’ ❖ egygyet-mássokat az al-házokból ki-hordhattak volna (1782 Magyar Hírmondó C0270, 341) | Pest egyik külvárosában áll, noha gyönge lábon, egy alház, melyet egy korcsmáros az itczék és meszelyek megtölteni felejtett hiányaiból vásárlott vala meg (1818 k. Fáy András¹ 8139003, 238) | Van egy hosszu, nádas alházam (1886 Abonyi Lajos C0497, 166) | sokáig tartott az az idő, amikor az Ózinger korcsmájában, a régi Cukor, ma Károlyi-utca egy rozoga alházában kellett ebédelnem tizenöt krajcárért (1926 Rákosi Jenő 8385007, 133).

2. (Pol) ’〈parlamentben:〉 alsóház’ ❖ Azon […] oklevelek között, mellyek az utolsó ülés alkalmakor a’ britt alház elébe terjesztettek, egy tudósítás is van a’ tehén-himlőoltás előmeneteléről (1838 Athenaeum C0016, 575) | A parliamentben […] fel- és alház szemben állanak egymással (1851 Eötvös József C1591, 52).

Vö. CzF.

alház főnév 2A (rég)
1.
földszintes ház
egygyet-mássokat az al-házokból ki-hordhattak volna
(1782 Magyar Hírmondó)
Pest egyik külvárosában áll, noha gyönge lábon, egy alház, melyet egy korcsmáros az itczék és meszelyek megtölteni felejtett hiányaiból vásárlott vala meg
(1818 k. Fáy András¹)
Van egy hosszu, nádas alházam
(1886 Abonyi Lajos)
sokáig tartott az az idő, amikor az Ózinger korcsmájában, a régi Cukor, ma Károlyi-utca egy rozoga alházában kellett ebédelnem tizenöt krajcárért
(1926 Rákosi Jenő)
2. (Pol)
〈parlamentben:〉 alsóház
Azon […] oklevelek között, mellyek az utolsó ülés alkalmakor a’ britt alház elébe terjesztettek, egy tudósítás is van a’ tehén-himlőoltás előmeneteléről
(1838 Athenaeum)
A parliamentben […] fel- és alház szemben állanak egymással
(1851 Eötvös József)
Vö. CzF.

Beállítások