dömés mn és fn 4B (kissé rég, Vall)

I. mn

’dominikánus 〈szerzetesrend (vmely csoportja, közössége)〉, ill. e rendhez tartozó 〈személy〉’ ❖ szüz Margit dömés apáczának életrajzában emlittetnek némelly iratok, mellyeket a királyi szűz olvasott (1857 Vasárnapi Újság CD56) | dömés barátok (1885 Márki Sándor CD55) | Boetius János, magyar filozófus, a XIV. sz.-ban szül. Erdélyben. 1345 körül a magyar dömés szerzet tagja (1926 TolnaiÚjLex. C5719, 201) | [a 15–16. század fordulója körüli] időszakból ránk maradt mintegy negyven kötet [ti. kódex] java részét a dömés és ferences koldulórendek kolostoraiban másolták (1986 Horváth Iván 2019007, 663).

a. ’e rend által létrehozott, fenntartott 〈épület, intézmény〉’ ❖ dömés kolostor (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [Boldog Magyar Pál] úttörő munkája nyomán a magyarországi dömés rendtartomány rohamosan felvirágzott (1930 Pintér Jenő CD44) | Boldog Margit csodálatos életfolyásának tanúja, a nyulakszigeti dömés zárda […] százával hívta falai közé az előkelő családok leányait (1939 Sinkovics István CD43).

II. fn

(tbsz-ban, hat ne-vel) ’dominikánus szerzetesrend (vmely csoportja, közössége)’ ❖ A XII-dik században nevelték [= növelték] a lelkitanitók számát az ujdon alapitott s honunkba is áttelepitett premontréi és cisterci szerzetek, mellyekhez a XIII-diknak kezdetén a dömések […] is járultak (1857 Vasárnapi Újság CD56) | a cisterciták, pálosok, dömések stb. is foglalkoztak a gyógyászattal (1874 Fekete Lajos¹ CD57) | Az olasz kultúrhatás éppen a XIII. század második és harmadik tizedében kezd […] a bolognai híres jogtanár – Paulus Hungarus – vezetése alatt (1221) álló dömések betelepítése révén erősbödni (1918 Hóman Bálint CD42).

a. ’e rend tagja’ ❖ Erdélyi Boëtius, dömés, a XIV. sz.-ban magyarázatot ir Aristoteles néhány kiváló művéhez, de művei elvesztek (1896 PallasLex. CD02) | a jámbor dömést nem tudta kielégíteni az elhagyott vérre való kegyeletes visszaemlékezés, el akarta vinni hozzájok […] az evangelium áldását (1899 Horváth Cyrill² 8580001, 59).

J: dominikánus.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

dömés melléknév és főnév 4B (kissé rég, Vall)
I. melléknév
dominikánus 〈szerzetesrend (vmely csoportja, közössége), ill. e rendhez tartozó 〈személy〉
szüz Margit dömés apáczának életrajzában emlittetnek némelly iratok, mellyeket a királyi szűz olvasott
(1857 Vasárnapi Újság)
dömés barátok
(1885 Márki Sándor)
Boetius János, magyar filozófus, a XIV. sz.század-ban szül.született Erdélyben. 1345 körül a magyar dömés szerzet tagja
(1926 TolnaiÚjLex.)
[a 15–16. század fordulója körüli] időszakból ránk maradt mintegy negyven kötet [ti. kódex] java részét a dömés és ferences koldulórendek kolostoraiban másolták
(1986 Horváth Iván)
a.
e rend által létrehozott, fenntartott 〈épület, intézmény〉
dömés kolostor
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[Boldog Magyar Pál] úttörő munkája nyomán a magyarországi dömés rendtartomány rohamosan felvirágzott
(1930 Pintér Jenő)
Boldog Margit csodálatos életfolyásának tanúja, a nyulakszigeti dömés zárda […] százával hívta falai közé az előkelő családok leányait
(1939 Sinkovics István)
II. főnév
(tbsz-ban, hat ne-vel)
dominikánus szerzetesrend (vmely csoportja, közössége)
A XII-dik században nevelték [= növelték] a lelkitanitók számát az ujdon alapitott s honunkba is áttelepitett premontréi és cisterci szerzetek, mellyekhez a XIII-diknak kezdetén a dömések […] is járultak
(1857 Vasárnapi Újság)
a cisterciták, pálosok, dömések stb.s a többi is foglalkoztak a gyógyászattal
(1874 Fekete Lajos¹)
Az olasz kultúrhatás éppen a XIII. század második és harmadik tizedében kezd […] a bolognai híres jogtanár – Paulus Hungarus – vezetése alatt (1221) álló dömések betelepítése révén erősbödni
(1918 Hóman Bálint)
a.
e rend tagja
Erdélyi Boëtius, dömés, a XIV. sz.század-ban magyarázatot ir Aristoteles néhány kiváló művéhez, de művei elvesztek
(1896 PallasLex.)
a jámbor dömést nem tudta kielégíteni az elhagyott vérre való kegyeletes visszaemlékezés, el akarta vinni hozzájok […] az evangelium áldását
(1899 Horváth Cyrill²)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások