döntő mn-i ign, mn és fn 

I. mn-i ign → dönt.

II. mn 17C

1. ’vmely kérdés, vita v. küzdelem eldöntésére alkalmas, arra haszn., ill. azt eredményező 〈érv, bizonyíték stb.〉’ ❖ [a főesperes-választáskor a megállapodás szerint] a’ küldöttségileg fölbontandó voksok egyenlősége esetében az esperességi főfelügyelő szavazata döntő lesz (1842 Pesti Hírlap CD61) | nem olyan háború [lesz], amelyiknek egy döntő ütközettel végét lehet vetni, hanem egy gyilkos, gyújtogató, véghetetlen háború (1872–1874 Jókai Mór CD18) | a hegy- és a vízrajzi körűlmények voltak döntők a középkori várak helyének megválasztásánál (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [Riedl Frigyesnek] el kell hinni, mert bizonyítékai döntőek, hogy ezek a kurucballadák nem kurucballadák (1913 Ignotus CD10) | [a kétéves költségvetést illető] minden kritikai észrevétellel szemben alapvető és döntő érv az előreláthatóság és a tervezhetőség (2000 Országgyűlési Napló CD62).

1a. ’vminek a kialakulása, kimenetele v. mibenléte szempontjából alapvető, meghatározó(, arra oki tényezőként ható) 〈alkalom, esemény stb.〉, ill. arra jellemző 〈fontosság, jelentőség〉’ ❖ miért nem lehetne tehát, kérdem, egy kis camarilla-félének […] megyeileg még a törvényhozásra is […] lehető legdöntőbb befolyással lenni? (1843 Széchenyi István CD1501) | a nemzet sorsára döntőleg ható eseményeket (1869 Nagy Iván CD57) | a husz éves ifju első publicistai sikere döntő fontosságuvá lett egész életére (1894 PallasLex. CD02) | döntő elhatározásra jutottam (1943 Rónay György ford.–Gauguin 9573002, 9) | [Zidane] az, aki a döntő pillanatban képes gólt lőni (1998 Magyar Hírlap CD09) | Egy adott társadalom átalakulása, változása kapcsán döntő jelentőségű, hogy milyen jelentősebb társadalmi aktorok vannak a küzdőtéren (2009 Huszár Ákos 3158001, 18).

2. ’igen nagy, ill. nagyobb, jelentősebb 〈mennyiség, rész vmiből〉’ ❖ Mit jelent a mai kormánypárt, mely túlnyomó tömegével a mai parlamenti felelősség döntő részét hordja vállain? (1936 Szabó Dezső 9623006, 5) | ebben az esztendőben a rendelkezésre álló összegek döntő hányadát ezekre [ti. az oktatásra és az egészségügyre] költjük (1958 Magyar Nemzet jún. 8. C0354, 5) | A bank forrásai döntően – közel 66 százalékos súllyal – lakossági betétekből származnak (1995 Figyelő CD2601) | A Földünkön előforduló több mint 970 denevérfaj döntő többsége a trópusokon él (2000 Természet Világa CD50).

3. (rég, kül. irod) ’harcokban, küzdelmekben győztes, ill. hősiessége, vitézsége által győzni képes’ ❖ Fel, Fojnénak fija, döntő bajnok! (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Macpherson 7163062, 6) | Nyugton vagytok-e még döntő magyarok? kezetekben Nem zörög a’ buzogány, gerely, és kard (1823–1824 Vörösmarty Mihály 8524375, 69) | A világhóditó hunkirály Attila döntő hadoszlopai (1859 Vasárnapi Újság CD56).

III. fn 1C

’versenynek v. versenysorozatnak az elsőséget eldöntő utolsó fordulója, menete, mérkőzése’ ❖ Vili rosszul indult, lemaradt már az előfutamban s a döntőbe nem is került belé (1925 Kosztolányi Dezső C2750, 124) | Ők Palyával annakidején a badeni tenniszversenyen találkoztak, […] a páros döntőben (1927 Szép Ernő 9665043, 81) | A tét minden egyes [ökölvívó-]mérkőzésen a döntőbejutás volt (1958 Népszava ápr. 13. C1502, 9) | A szinte az egész országot megmozgató Szivárvány c. vetélkedő döntőjét Zalaegerszeg nyeri Miskolc előtt (1987 Lévai Béla 1094004, 148) | olimpiai döntők (1996 Magyar Hírlap CD09).

Ö: elő~, kis~, közép~, kupa~, negyed~, per~, sors~.

UB: -bizottság.

ÖU: csapat~, csata~, fal~, nyolcad~, ország~, ügy~, vár~, világ~.

Vö. ÉrtSz.; TESz. dönt; ÉKsz.

döntő melléknévi igenév, melléknév és főnév
I. melléknévi igenévdönt
II. melléknév 17C
1.
vmely kérdés, vita v. küzdelem eldöntésére alkalmas, arra haszn., ill. azt eredményező 〈érv, bizonyíték stb.〉
[a főesperes-választáskor a megállapodás szerint] a’ küldöttségileg fölbontandó voksok egyenlősége esetében az esperességi főfelügyelő szavazata döntő lesz
(1842 Pesti Hírlap)
nem olyan háború [lesz], amelyiknek egy döntő ütközettel végét lehet vetni, hanem egy gyilkos, gyújtogató, véghetetlen háború
(1872–1874 Jókai Mór)
a hegy- és a vízrajzi körűlmények voltak döntők a középkori várak helyének megválasztásánál
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[Riedl Frigyesnek] el kell hinni, mert bizonyítékai döntőek, hogy ezek a kurucballadák nem kurucballadák
(1913 Ignotus)
[a kétéves költségvetést illető] minden kritikai észrevétellel szemben alapvető és döntő érv az előreláthatóság és a tervezhetőség
(2000 Országgyűlési Napló)
1a.
vminek a kialakulása, kimenetele v. mibenléte szempontjából alapvető, meghatározó(, arra oki tényezőként ható) 〈alkalom, esemény stb.〉, ill. arra jellemző 〈fontosság, jelentőség〉
miért nem lehetne tehát, kérdem, egy kis camarilla-félének […] megyeileg még a törvényhozásra is […] lehető legdöntőbb befolyással lenni?
(1843 Széchenyi István)
a nemzet sorsára döntőleg ható eseményeket
(1869 Nagy Iván)
a husz éves ifju első publicistai sikere döntő fontosságuvá lett egész életére
(1894 PallasLex.)
döntő elhatározásra jutottam
(1943 Rónay György ford.Gauguin)
[Zidane] az, aki a döntő pillanatban képes gólt lőni
(1998 Magyar Hírlap)
Egy adott társadalom átalakulása, változása kapcsán döntő jelentőségű, hogy milyen jelentősebb társadalmi aktorok vannak a küzdőtéren
(2009 Huszár Ákos)
2.
igen nagy, ill. nagyobb, jelentősebb 〈mennyiség, rész vmiből〉
Mit jelent a mai kormánypárt, mely túlnyomó tömegével a mai parlamenti felelősség döntő részét hordja vállain?
(1936 Szabó Dezső)
ebben az esztendőben a rendelkezésre álló összegek döntő hányadát ezekre [ti. az oktatásra és az egészségügyre] költjük
(1958 Magyar Nemzet jún. 8.)
A bank forrásai döntően – közel 66 százalékos súllyal – lakossági betétekből származnak
(1995 Figyelő)
A Földünkön előforduló több mint 970 denevérfaj döntő többsége a trópusokon él
(2000 Természet Világa)
3. (rég, kül. irod)
harcokban, küzdelmekben győztes, ill. hősiessége, vitézsége által győzni képes
Fel, Fojnénak fija, döntő bajnok!
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Macpherson)
Nyugton vagytok-e még döntő magyarok? kezetekben Nem zörög a’ buzogány, gerely, és kard
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
A világhóditó hunkirály Attila döntő hadoszlopai
(1859 Vasárnapi Újság)
III. főnév 1C
versenynek v. versenysorozatnak az elsőséget eldöntő utolsó fordulója, menete, mérkőzése
Vili rosszul indult, lemaradt már az előfutamban s a döntőbe nem is került belé
(1925 Kosztolányi Dezső)
Ők Palyával annakidején a badeni tenniszversenyen találkoztak, […] a páros döntőben
(1927 Szép Ernő)
A tét minden egyes [ökölvívó-]mérkőzésen a döntőbejutás volt
(1958 Népszava ápr. 13.)
A szinte az egész országot megmozgató Szivárvány c.című vetélkedő döntőjét Zalaegerszeg nyeri Miskolc előtt
(1987 Lévai Béla)
olimpiai döntők
(1996 Magyar Hírlap)
ÖU: csapatdöntő, csatadöntő, faldöntő, nyolcaddöntő, országdöntő, ügydöntő, várdöntő, világdöntő
Vö. ÉrtSz.; TESz. dönt; ÉKsz.

Beállítások