döntőbíróság fn 3A8

1. (Jog is) ’vitás kérdések eldöntésére a (peres) felek által választott v. elfogadott, ill. bizonyos típusú ügyek elbírálására létrehozott (alkalmi) bíróság (szervezete)’ ❖ A[z eladott] borok [minősége] fölött keletkező vitákat […] a biráló bizottság mint döntő biróság dönti el. A döntő biróságnak jogában van, ugy az átadó mint az átvevő pinczemestert kihallgatni (1899 Borászati Lapok 8607001, 394) | A hágai békemü legnagyobb hiánya, hogy nincs végrehajtó közeg, mely a döntőbíróság rendelkezéseit keresztülviszi (1910 Budapesti Hírlap máj. 6. C4698, 7) | vita felmerülése után esetenként állapodtak meg a bíró személyében. Ezt nevezték „fogott bíróság”, „választott bíróság”, „döntőbíróság” stb. néven (1981 Tárkány Szücs Ernő 1153009, 801) | A [nyilvános hit]vita levezetésére arbitereket, azaz döntőbíróságot jelöltek ki (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13) | A nemzetközi atlétikai szövetség […] döntőbíróságának két héten belül kell határoznia arról, hogy Dennis Mitchell amerikai sprinter indulhat-e a világbajnokságon (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. (ritk) ’a döntőbíró tisztsége, megbízatása, ill. annak betöltése’ ❖ ha egy európai hatalom összeütközésbe jut egy amerikai állammal, az Uniót illeti a közbenjárás és döntőbíróság joga (1915 RévaiNagyLex. C5709, 870) | A titánok a törvényhozás porondján marcangolják egymást s az óvatos nemzet a döntőbíróságot veszélytelen polgárokra bízza (1935 Cs. Szabó László CD10) | Milosevics elnök szerint a belpolitikai válság megoldása céljából a kormány egy törvénytervezetet terjeszthetne a parlament elé, amely kimondaná: azokban a körzetekben, ahol vitatott a választási eredmény, elfogadják az EBESZ döntőbíróságát (1997 Magyar Hírlap CD09).

Sz: döntőbírósági.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

döntőbíróság főnév 3A8
1. (Jog is)
vitás kérdések eldöntésére a (peres) felek által választott v. elfogadott, ill. bizonyos típusú ügyek elbírálására létrehozott (alkalmi) bíróság (szervezete)
A[z eladott] borok [minősége] fölött keletkező vitákat […] a biráló bizottság mint döntő biróság dönti el. A döntő biróságnak jogában van, ugy az átadó mint az átvevő pinczemestert kihallgatni
(1899 Borászati Lapok)
A hágai békemü legnagyobb hiánya, hogy nincs végrehajtó közeg, mely a döntőbíróság rendelkezéseit keresztülviszi
(1910 Budapesti Hírlap máj. 6.)
vita felmerülése után esetenként állapodtak meg a bíró személyében. Ezt nevezték „fogott bíróság”, „választott bíróság”, „döntőbíróságstb.és a többi néven
(1981 Tárkány Szücs Ernő)
A [nyilvános hit]vita levezetésére arbitereket, azaz döntőbíróságot jelöltek ki
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
A nemzetközi atlétikai szövetség […] döntőbíróságának két héten belül kell határoznia arról, hogy Dennis Mitchell amerikai sprinter indulhat-e a világbajnokságon
(1999 Magyar Hírlap)
2. (ritk)
a döntőbíró tisztsége, megbízatása, ill. annak betöltése
ha egy európai hatalom összeütközésbe jut egy amerikai állammal, az Uniót illeti a közbenjárás és döntőbíróság joga
(1915 RévaiNagyLex.)
A titánok a törvényhozás porondján marcangolják egymást s az óvatos nemzet a döntőbíróságot veszélytelen polgárokra bízza
(1935 Cs. Szabó László)
Milosevics elnök szerint a belpolitikai válság megoldása céljából a kormány egy törvénytervezetet terjeszthetne a parlament elé, amely kimondaná: azokban a körzetekben, ahol vitatott a választási eredmény, elfogadják az EBESZEurópai Biztonsági és Együttműködési Szervezet döntőbíróságát
(1997 Magyar Hírlap)
Sz: döntőbírósági
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások