dramatikus mn és fn 

I. mn 15A2

1. ’a dráma műnem körébe tartozó 〈alkotás v. műfaj〉’ ❖ Egy 57 iambusból álló dramatikus költemény (1904 ÓkoriLex. CD28) | dramatikus és lírai játékszövegek (1988 Magyar néprajz CD47) | Mészöly [Miklós] 1957 és 1993 között írt drámái, dramatikus töredékei most külön kötetben olvashatók (1994 Magyar Hírlap CD09) | a kötetet egy dramatikus kompozíció zárja (Aquincumi passió) (1999 Új Könyvek CD29).

1a. ’drámai műbe illő 〈műrészlet, forma, tartalom stb.〉 v. vmilyen szempontból ahhoz hasonló 〈mű〉’ ❖ egyre dramatikusabb a regény (1911 Lendvai István CD10) | a hagyományos történettudományi szemlélet a kisebb időtartamhoz, a gyors, dramatikus, rövid lélegzetű elbeszéléshez szoktatott hozzá bennünket (1983 e. Béládi Miklós CD53) | A hosszúvers néhány száz soros költemény, amelyben a lírai jelleget epikus, olykor dramatikus elemek is színezik (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13) | Műfaji tekintetben ez a könyv dramatikus történelmi esszé (1999 Új Könyvek CD29).

1b. ’drámai színjátékhoz hasonló(an megjeleníthető) 〈előadás, cselekmény, jelenet stb.〉’ ❖ dramatikus táncok (1990 Magyar néprajz CD47) | [Ortutay Gyula] sürgette a népi színjátékok, dramatikus szokások etnológiai és szociológiai szempontú vizsgálatát (1991 Paládi-Kovács Attila CD30) | versek, mesék, zenedarabok dramatikus feldolgozása (1997 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’párbeszédes formában írt, dramatizált 〈szöveg〉, ill. történetet, eseménysorozatot ilyen módon feldolgozó 〈műsor〉’ ❖ a mellékalakokat többnyire dramatikus, szaggatott beszélgetésekkel jellemzi (1931 Molnár Ákos CD10) | a Tv–2-n a magyar irodalom kötelező olvasmányaiból készített dramatikus műsor (1994 Magyar Hírlap CD09) | Az ifjúsági és gyermekműsorok kategóriájában az Égből pottyant mesék, a nem fikciós műsorok között A papíros; a fikciós, dramatikus műsorok kategóriájában a Mirád […] bizonyult a legjobbnak (1999 Magyar Hírlap CD09).

1d. (Zene) ’a drámai feszültséget vmilyen dialogikus formában, gyakr. a szereplők v. ábrázolt alakok (fiktív) párbeszédével érzékeltető 〈zenemű〉’ ❖ Francesca da Rimini c. dramatikus kantáta (1930 ZeneiLex. CD49) | A fesztivál alatt a lübecki Zeneművészeti Főiskolán zajló zenetudományi előadások központjában a II. Bécsi Iskola dramatikus művei állnak (1996 Magyar Hírlap CD09) | A történelmi tékozlás hangzik ki Cseh Tamásnak írott, dramatikusan szituált dalaiból (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

2. (vál) ’megrendítő, megrázó (erejű v. hatású), kül. nagy indulatokat mozgató és konfliktusokkal teli v. azt kiváltó(, tragikus) 〈esemény, jelenség〉’ ❖ A harminczéves háború dramatikus fejlődése egymás után körébe vonja az európai nemzetek életében a reformatio és ellenreformatio által létesült ellentéteket (1901 Nagy képes világtörténet CD03) | Kuncz Aladár a fogság első napjától kezdve figyelt, jegyezgetett; az átélés izgalmában öntötte formába a dramatikusabb eseményeket (1933 Németh Andor CD10).

2a. (vál) ’látványos, hatásos 〈esemény, jelenség, megnyilvánulás〉’ ❖ Az ember nemcsak dramatikusan öregszik, lengő fehér fürtökkel és meszes erekkel, nem (1943 Márai Sándor 9421003, 64) | mindazt, amit manapság mondanak a könyvről – dramatikusabban: a magyar könyv sorsáról (1997 Magyar Hírlap CD09) | A vízből való lélegzésnek a légkörire való cseréje dramatikus változást okozott az oxigén–szén-dioxid gázcsere hatékonyságában (2000 Természet Világa CD50).

II. fn 4A (rég)

’drámaíró’ ❖ Kölcsey a’ német Dramaticusokat nem ismerve, én meg nem olvasva azokat, a’ mellyeket a’ francziák írtanak, ’s mind a’ ketten fél oldalról ítélve a’ dolgot, erősen disputálánk (1810 Szemere Pál C2560, 403) | mostani dramatikusaink legtöbbje, nem így gondolkodik (1881 Beöthy Zsolt C1021, 14) | az írói küldetését teljességgel kiélő író harcol is mindig akár költő, akár regényíró, akár dramatikus (1929 Gaál Gábor 9162002, 831).

dramatikus melléknév és főnév
I. melléknév 15A2
1.
a dráma műnem körébe tartozó 〈alkotás v. műfaj〉
Egy 57 iambusból álló dramatikus költemény
(1904 ÓkoriLex.)
dramatikus és lírai játékszövegek
(1988 Magyar néprajz)
Mészöly [Miklós] 1957 és 1993 között írt drámái, dramatikus töredékei most külön kötetben olvashatók
(1994 Magyar Hírlap)
a kötetet egy dramatikus kompozíció zárja (Aquincumi passió)
(1999 Új Könyvek)
1a.
drámai műbe illő 〈műrészlet, forma, tartalom stb.〉 v. vmilyen szempontból ahhoz hasonló 〈mű〉
egyre dramatikusabb a regény
(1911 Lendvai István)
a hagyományos történettudományi szemlélet a kisebb időtartamhoz, a gyors, dramatikus, rövid lélegzetű elbeszéléshez szoktatott hozzá bennünket
(1983 e. Béládi Miklós)
A hosszúvers néhány száz soros költemény, amelyben a lírai jelleget epikus, olykor dramatikus elemek is színezik
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
Műfaji tekintetben ez a könyv dramatikus történelmi esszé
(1999 Új Könyvek)
1b.
drámai színjátékhoz hasonló(an megjeleníthető) 〈előadás, cselekmény, jelenet stb.〉
dramatikus táncok
(1990 Magyar néprajz)
[Ortutay Gyula] sürgette a népi színjátékok, dramatikus szokások etnológiai és szociológiai szempontú vizsgálatát
(1991 Paládi-Kovács Attila)
versek, mesék, zenedarabok dramatikus feldolgozása
(1997 Magyar Hírlap)
1c.
párbeszédes formában írt, dramatizált 〈szöveg〉, ill. történetet, eseménysorozatot ilyen módon feldolgozó 〈műsor〉
a mellékalakokat többnyire dramatikus, szaggatott beszélgetésekkel jellemzi
(1931 Molnár Ákos)
a Tv–2-n a magyar irodalom kötelező olvasmányaiból készített dramatikus műsor
(1994 Magyar Hírlap)
Az ifjúsági és gyermekműsorok kategóriájában az Égből pottyant mesék, a nem fikciós műsorok között A papíros; a fikciós, dramatikus műsorok kategóriájában a Mirád […] bizonyult a legjobbnak
(1999 Magyar Hírlap)
1d. (Zene)
a drámai feszültséget vmilyen dialogikus formában, gyakr. a szereplők v. ábrázolt alakok (fiktív) párbeszédével érzékeltető 〈zenemű〉
Francesca da Rimini c. dramatikus kantáta
(1930 ZeneiLex.)
A fesztivál alatt a lübecki Zeneművészeti Főiskolán zajló zenetudományi előadások központjában a II. Bécsi Iskola dramatikus művei állnak
(1996 Magyar Hírlap)
A történelmi tékozlás hangzik ki Cseh Tamásnak írott, dramatikusan szituált dalaiból
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
2. (vál)
megrendítő, megrázó (erejű v. hatású), kül. nagy indulatokat mozgató és konfliktusokkal teli v. azt kiváltó(, tragikus) 〈esemény, jelenség〉
A harminczéves háború dramatikus fejlődése egymás után körébe vonja az európai nemzetek életében a reformatio és ellenreformatio által létesült ellentéteket
(1901 Nagy képes világtörténet)
Kuncz Aladár a fogság első napjától kezdve figyelt, jegyezgetett; az átélés izgalmában öntötte formába a dramatikusabb eseményeket
(1933 Németh Andor)
2a. (vál)
látványos, hatásos 〈esemény, jelenség, megnyilvánulás〉
Az ember nemcsak dramatikusan öregszik, lengő fehér fürtökkel és meszes erekkel, nem
(1943 Márai Sándor)
mindazt, amit manapság mondanak a könyvről – dramatikusabban: a magyar könyv sorsáról
(1997 Magyar Hírlap)
A vízből való lélegzésnek a légkörire való cseréje dramatikus változást okozott az oxigén–szén-dioxid gázcsere hatékonyságában
(2000 Természet Világa)
II. főnév 4A (rég)
Kölcsey a’ német Dramaticusokat nem ismerve, én meg nem olvasva azokat, a’ mellyeket a’ francziák írtanak, ’s mind a’ ketten fél oldalról ítélve a’ dolgot, erősen disputálánk
(1810 Szemere Pál)
mostani dramatikusaink legtöbbje, nem így gondolkodik
(1881 Beöthy Zsolt)
az írói küldetését teljességgel kiélő író harcol is mindig akár költő, akár regényíró, akár dramatikus
(1929 Gaál Gábor)

Beállítások