druida fn és mn 6A (Tört)

I. fn

(tbsz-ban, hat ne-vel) ’az ősi kelta társadalomban nagy tekintélyű papi rend, amelynek tagjai a papi tevékenység mellett a bíráskodás, jóslás, gyógyítás feladatait is ellátták’ ❖ a roppant lombsátor mysticus félhomályában a druidák titokteljes papjait keresi a szem (1870 Orbán Balázs CD22) | A druidák a lélekvándorlást tanították (1942 k. Juhász Vilmos 9758002, 238).

a. ’e rend papja’ ❖ A’ Persáknál a’ Mágusok, az Indusoknál a Brachmanok, a’ Gallusoknál Druidák, a’ magok nemzetſégek között a’ vallást fenn tartották és tanították (1788 Őri Fülep Gábor ford.–Pictet 7252017, 26) | [A kelták] isteneiket áldozatokkal s nem ritkán emberáldozatokkal is tisztelték. […] Az áldozatot a druida végezte. Tiszta fehér ruhában, fején tölgykoszorúval (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | A druidák nem katonáskodtak és nem fizettek adót, tekintélyükre jellemző, hogy a gyűlésen a király előtt szóltak. Ők végezték el a közösségi és magánáldozatokat, peres ügyekben ítélkeztek (1998 MagyarNagyLex. C5819, 800).

II. mn

1. ’e rendbe tartozó 〈személy v. csoport〉’ ❖ áldozatra járuló druida papné (1856 Jókai Mór CD18) | [Tiberius] betiltotta a druida papság vérengző áldozatait és szokásait (1902 ÓkoriLex. CD28) | a druida papok megjósolják szent Patrik jövetelét 560 táján (1972 Várkonyi Nándor 9758002, 228) | [a szerző] a druida papok minden újítást, változást megakadályozó őskonzervativizmusát kárhoztatja (1999 Új Könyvek CD29).

2. ’e renddel v. e rend tagjaival kapcs., általuk létrehozott v. haszn., rájuk jellemző’ ❖ nehány viskó állott Lukrecia szigetén egy druida kápolna körül, melyből később római templom, végül pedig a Notre Dame székesegyház lőn (1881 Budapesti Hírlap 8608001, 2) | Druida épület-maradványok Carnacnál (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | Claudius pedig az összes druida szertartásokat eltiltotta (1912 RévaiNagyLex. C5701, 770) | gyorsan elsajátítja a druida harcmodort (1999 Új Könyvek CD29).

ÖE: ~kő.

Sz: druidizmus.

Vö. ÉKsz.; IdSz.

druida főnév és melléknév 6A (Tört)
I. főnév
(tbsz-ban, hat ne-vel)
az ősi kelta társadalomban nagy tekintélyű papi rend, amelynek tagjai a papi tevékenység mellett a bíráskodás, jóslás, gyógyítás feladatait is ellátták
a roppant lombsátor mysticus félhomályában a druidák titokteljes papjait keresi a szem
(1870 Orbán Balázs)
A druidák a lélekvándorlást tanították
(1942 k. Juhász Vilmos)
a.
e rend papja
A’ Persáknál a’ Mágusok, az Indusoknál a Brachmanok, a’ Gallusoknál Druidák, a’ magok nemzetſégek között a’ vallást fenn tartották és tanították
(1788 Őri Fülep Gábor ford.Pictet)
[A kelták] isteneiket áldozatokkal s nem ritkán emberáldozatokkal is tisztelték. […] Az áldozatot a druida végezte. Tiszta fehér ruhában, fején tölgykoszorúval
(1900 Nagy képes világtörténet)
A druidák nem katonáskodtak és nem fizettek adót, tekintélyükre jellemző, hogy a gyűlésen a király előtt szóltak. Ők végezték el a közösségi és magánáldozatokat, peres ügyekben ítélkeztek
(1998 MagyarNagyLex.)
II. melléknév
1.
e rendbe tartozó 〈személy v. csoport〉
áldozatra járuló druida papné
(1856 Jókai Mór)
[Tiberius] betiltotta a druida papság vérengző áldozatait és szokásait
(1902 ÓkoriLex.)
a druida papok megjósolják szent Patrik jövetelét 560 táján
(1972 Várkonyi Nándor)
[a szerző] a druida papok minden újítást, változást megakadályozó őskonzervativizmusát kárhoztatja
(1999 Új Könyvek)
2.
e renddel v. e rend tagjaival kapcs., általuk létrehozott v. haszn., rájuk jellemző
nehány viskó állott Lukrecia szigetén egy druida kápolna körül, melyből később római templom, végül pedig a Notre Dame székesegyház lőn
(1881 Budapesti Hírlap)
Druida épület-maradványok Carnacnál
(1900 Nagy képes világtörténet)
Claudius pedig az összes druida szertartásokat eltiltotta
(1912 RévaiNagyLex.)
gyorsan elsajátítja a druida harcmodort
(1999 Új Könyvek)
ÖE: druidakő
Sz: druidizmus
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások