dudog tn ige 2a7 (nyj)

1. ’orrán keresztül érthetetlenül beszél, dünnyög’ ❖ Dudogni: […] magában dörmögni, dunnogni (1792 Kisded szótár C0816, 33) | Dudogni. Orrából beszélni, v. Magában dörmögni (1803 Toldalék a Magyar–deák szókönyvhez C3667, 45) | dud-og (magában beszél, vagy orrábul beszél) (1844 Somogyi Antal C3754, 33) | Szilágyi uram vezette [a gyermeket] kézen fogva és beszélt, dudogott neki, selypitgetve (1886 Abonyi Lajos C0502, 30) | Én dudogtam félősen, hogy nem es szivarozom, de rám sem hallgatott (1939 Asztalos István 9012003, 9).

2. (rég) ’rosszallása, elégedetlensége kif-eként morog, dohog (vkire)’ ❖ Üss’ a’ kő dudogó Napádat, édes Erzsim, hadd haragudjon (1788 Kazinczy Ferenc C2554, 227) | [minthogy] már ösmered indúlatomat, azért ne is dudogj (1796 Vitéz Imre ford.–Spiess C4519, 129) | Zsémbelődni, dudogni […] az az, mást lármásan és véget érni nem tudva dorgálni (1808 Kazinczy Ferenc C2558, 433) | Én gyermekeimre nem szeretek dudogni, és csak akkor tudják neheztelésemet, midőn villámlok és menydörgök (1826 Kazinczy Ferenc C4937, 27).

3. ’〈madár〉 mély, dünnyögő hangot ad’ ❖ Dudog vagy dudul a büdösbanka (1860 Vadász-műszótár C1039, 31) | „dudog” a sárszalonka (1933 Az állatok világa ford. CD46).

Vö. CzF.; TESz.; ÚMTsz.

dudog tárgyatlan ige 2a7 (nyj)
1.
orrán keresztül érthetetlenül beszél, dünnyög
Dudogni: […] magában dörmögni, dunnogni
(1792 Kisded szótár)
Dudogni. Orrából beszélni, v.vagy Magában dörmögni
(1803 Toldalék a Magyar–deák szókönyvhez)
dud-og (magában beszél, vagy orrábul beszél)
(1844 Somogyi Antal)
Szilágyi uram vezette [a gyermeket] kézen fogva és beszélt, dudogott neki, selypitgetve
(1886 Abonyi Lajos)
Én dudogtam félősen, hogy nem es szivarozom, de rám sem hallgatott
(1939 Asztalos István)
2. (rég)
rosszallása, elégedetlensége kif-eként morog, dohog (vkire)
Üss’ a’ kő dudogó Napádat, édes Erzsim, hadd haragudjon
(1788 Kazinczy Ferenc)
[minthogy] már ösmered indúlatomat, azért ne is dudogj
(1796 Vitéz Imre ford.Spiess)
Zsémbelődni, dudogni […] az az, mást lármásan és véget érni nem tudva dorgálni
(1808 Kazinczy Ferenc)
Én gyermekeimre nem szeretek dudogni, és csak akkor tudják neheztelésemet, midőn villámlok és menydörgök
(1826 Kazinczy Ferenc)
3.
〈madár〉 mély, dünnyögő hangot ad
Dudog vagy dudul a büdösbanka
(1860 Vadász-műszótár)
dudog” a sárszalonka
(1933 Az állatok világa ford.)
Vö. CzF.; TESz.; ÚMTsz.

Beállítások