dúskálkodik tn ige 12a (rég v. nyj)

dúskálkodik vmiben (átv is) ’〈vmely személy〉 vminek, kül. ételnek, italnak bővében van, dúskál benne(, és tetszés szerint, bőven, pazarlóan él vele)’ ❖ távozásod meg komoritaná [apádat]; de annakutánna melly nagy röm nem töltené kedvét, midőn  tégedet jó tétimnek, mellyekkel  maga-is bvölködvén, bíráſiban gazdagon duskálkodni látna? (1774 Kónyi János ford.–Marmontel C2740, 21) | Kedve szerént dúzskálkodott mindenben (1807 Dugonics András ford.–Voltaire C1486, 32) | duskálkodtak a drága sok dinnyében s gyümölcsben (1872 Jókai Mór C2283, 304) | Én néztem az ablakon, hogy te hogy dúskálkodol abban a temérdek sok jó ételben (1906 Móra Ferenc 9459031, 27) | Sosem dúskálkodhattam úgy a jó, vért megmozgató, elmét elernyesztő tevékenykedésben, mint itt [a kertben] (1962 Németh László² 9485056, 521).

a. ’bőségben(, pazarló módon) él’ ❖ Duskálkodni: fennyen klteni, vesztegetni, részegeskedni (1792 Kisded szótár C0816, 34) | ronda szemmel nézik a duskálkodó földesúr fiát (1878 Jókai Mór C2274, 206) | ő a maga erdőfedte örökségére folyvást ráfizet, A Tanussyak ellenben dúskálkodnak (1885 Jókai Mór C2314, 291).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. dúskál; ÉKsz.; ÚMTsz.

dúskálkodik tárgyatlan ige 12a (rég v. nyj)
dúskálkodik vmiben (átv is)
〈vmely személy〉 vminek, kül. ételnek, italnak bővében van, dúskál benne(, és tetszés szerint, bőven, pazarlóan él vele)
távozásod meg komoritaná [apádat]; de annakutánna melly nagy röm nem töltené kedvét, midőn  tégedet jó tétimnek, mellyekkel  maga-is bvölködvén, bíráſiban gazdagon duskálkodni látna?
(1774 Kónyi János ford.Marmontel)
Kedve szerént dúzskálkodott mindenben
(1807 Dugonics András ford.Voltaire)
duskálkodtak a drága sok dinnyében s gyümölcsben
(1872 Jókai Mór)
Én néztem az ablakon, hogy te hogy dúskálkodol abban a temérdek sok jó ételben
(1906 Móra Ferenc)
Sosem dúskálkodhattam úgy a jó, vért megmozgató, elmét elernyesztő tevékenykedésben, mint itt [a kertben]
(1962 Németh László²)
a.
bőségben(, pazarló módon) él
Duskálkodni: fennyen klteni, vesztegetni, részegeskedni
(1792 Kisded szótár)
ronda szemmel nézik a duskálkodó földesúr fiát
(1878 Jókai Mór)
ő a maga erdőfedte örökségére folyvást ráfizet, A Tanussyak ellenben dúskálkodnak
(1885 Jókai Mór)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. dúskál; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások