ébred tn ige 2b1

1. (átv is) ’〈mély alvásból, alvó állapotból〉 fokozatosan éber állapotba jut, felébred, ill. külső hatásra, hirtelen felriad vki, vmi’ ❖ A’ derék emberek, példáját forgatja álmában, és ébredvén követi [azt] (1776 Faludi Ferenc ford.–Dodsley C1662, 26) | Ideje, ébredjek álmom’ mélységébl. Eleget álmodtam Hazámnak javára (1789 Barcsay Ábrahám 7019005, 94) | Egy poloskacsípésre ébredtem egy ronda faágyban (1913 Babits Mihály 9014130, 126) | A medve leginkább akkor adja magát rablásra, mikor téli álomból ébredve nagyon éhes és az erdő még nem nyújt elegendő növényi táplálékot (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Nem mindegy, kipihentük-e magunkat, vidáman és jókedvűen ébredünk, vagy fáradtan mászunk ki az ágyból (1998 Lakáskultúra CD39).

1a. ’〈annak kif-ére, hogy ébredéskor vmely helyzetben, állapotban, vmilyen körülmények között van vki, s ezt mint a korábbiakhoz képest megváltozott helyzetet, állapotot stb. észleli, tudatosítja〉’ ❖ Nyúgalomra bocsátkozván, Könnyen elszenderedtem: S szép álmokkal múlatozván, Új örömre ébredtem (1801 Kisfaludy Sándor CD01) | Másnap reggel azonban arra ébredt Komárom városa, hogy az ellenség nem játszik már rakétákkal [ti. tűzijátékkal], hanem bombákkal lődöz a városra… (1900 Váli Mari 8506002, 71) | ruhában ébred (1907 Kosztolányi Dezső CD01) | Jó idő mulva arra ébredt, hogy nincs mellette az asszony (1939 Asztalos István 9012001, 45) | fáradtan, enyhe fejfájással ébredt (1963 Goda Gábor 9191001, 87) | Hajnalban egyedül ébredt az ágyban (2003 Greskovits Endre ford.–Rushdie 3124001, 257).

2. ’〈terület, hely, vidék a benne élő emberekkel, állatokkal együtt〉 az éjszakai nyugalom v. a téli mozdulatlanság, ill. a bénult tespedtség állapotából magához térve, feléledve mozgással, élettel telítődik’ ❖ egy oldal völgyben a’ legszebb mezzei scéna nyila előttem: egy ébredő falu a’ kies méljségben (1796 Kisfaludy Sándor 8243054, 325) | Fekete leplét félredobva A város ébred halk morajjal (1894–1904 Heltai Jenő 9239031, 72) | Ebben az időben ébred végig a Nagymező utca és környéke a nappal lefüggönyözött ablakok megett (1922 Krúdy Gyula CD54) | tavasszal csak úgy didereg a park, alig ébredve a télből (1927 Gyergyai Albert ford.–Gide CD10) | villog a reggel, és ébred az udvar (1955 Páskándi Géza 9516008, 48).

2a. (irod) ’〈természet, természeti jelenség, kül. növény(zet)〉 megelevenedik, nyiladozik v. kivirul’ ❖ Mint dalló méh az ébredő tavaszban, Föléledt keblén rajgó álma zsong (1840 Szemere Miklós 8438030, 163) | [tavasszal] futásra indúlt a patak s madarak énekétől zengett a levegő, a természet új életre s munkásságra ébredt (1859 Tompa Mihály C4231, 14) | kiosztod most a nap parancsait: – Virágok, fák, erdők ébredjetek! (1935 Csanády György CD10) | a tavasz ébredő virágpompája (2003 Természet Világa CD50).

2b. (irod) ’〈szellő, szél〉 feltámad, megerősödve fúj’ ❖ Távol sötétlenek a havasok kékes ormaikkal, hová a felhők nyugodni szállnak, honnan a vihar ébred (1859 Vasárnapi Újság CD56) | A szél már ébred s zúg a fák közt (1877 Darmay Viktor C1353, 166) | Meging a kék fodor, fa ring, vihar, szellő ha ébred, levél tapsol, mint lánytenyér s hozzád beszél a lomb (1923 Bányai Kornél CD10) | Sötét szél ébred borzas ég alatt és álmokat fodrozva átszalad lélekző ólak, istállók felett (1943 Radnóti Miklós 9543178, 84).

2c. (irod) ’〈nap, hold stb.〉 megjelenik a látóhatár fölött, felkel’ ❖ ma ébredő napunkat fellegek Űzik kietlen éj alá? (1819 Vörösmarty Mihály CD01) | Ébred a hajnal sugára (1842 Petőfi Sándor C3508, 276) | Amott a hold ébredni készül sápad az ég a néma fénytül dél felé (1920 Komjáthy Aladár CD10) | mélabúsan kel és nyugszik a nap, korán ébred a hűvös holdvilág (1931 Krúdy Gyula CD54).

3. ’ráeszmél, rádöbben vmire vki’ ❖ apám kitagadott. Ekkor ébredtem, felnyilt szemeim nem látván egyebet mindenfelőli elhagyatásnál és megvettetésnél, borzasztó napot értem (1844 Czakó Zsigmond 8073001, 7) | Oh miért hallgattam el e’ szót előtted, oh miért kell szomoru csalódásra ébredned! (1848 Sepsy Károly 8406003, 23) | Ők kiáltják és jajgatják emberségükre ébredve: mi is emberek vagyunk? (1931 Sárközi György 9587010, 59) | egyszercsak arra ébredt, hogy szembe kell néznie a vágy világával (1990 Nemes Anna ford.–Kazan 2011014, 53).

3a. ’〈ember v. közösség〉 magára talál, ráébred vmire’ ❖ Későn ébredénk a’ latinismus járma alul, a’ nyelvkimivelést nem tartottuk nagy nemzeti kötelességnek (1834 Garasos Tár 8625002, 90) | Hazám, nemzetem, léted vagy nem-léted’ kérdése forog fen; – ébredj és tegyél, – vagy veszni fogsz! (1843 Wesselényi Miklós C4686, 97) | Bizánc aranyveretű, vakító pompájának igézetében Velence jó ideig viszonylag elmaradt Itália korán ébredő, kifinomult művészeti gócaitól (1983 Cs. Szabó László 9093003, 201) | A halál titka a legmélyebb titok, ami bizonyíthatóan azóta foglalkoztatja az embert, amióta öntudatra ébredt (1997 Új Könyvek CD29).

4. ’〈lelki jelenség, érzelem, gondolat stb.〉 éled, keletkezik, kibontakozik (vkiben, vhol)’ ❖ Múzsa! s múzsáknak szerelme, Kótyogós Butellia! Amelytől vidúl az elme S ébred a phantásia (1798 Csokonai Vitéz Mihály C1328, 308) | ahol a vallás, a nevelés emberei is a zsarnoksághoz csatlakoznak, ott a zsarnok iránt némi félénk tisztelet ébred a nép kebelében (1849 e. Vasvári Pál 8515011, 228) | ébredő szerelem (1883 Wohl Stefánia 8530002, 35) | az élete legsötétebb pillanataiban is hit ébredt benne (1918 Kosztolányi Dezső 9359128, 82) | Ha majd megismerjük egymást, gondoltam, e szelíd és ábrándos szívben […] mély rokonszenv, vagy más, még annál is erősebb indulat ébred majd irántam (2002 Rakovszky Zsuzsa 3271001, 145).

Ö: fel~, rá~.

ÖU: meg~.

Sz: ébredés.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ébren; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

ébred tárgyatlan ige 2b1
1. (átv is)
〈mély alvásból, alvó állapotból〉 fokozatosan éber állapotba jut, felébred, ill. külső hatásra, hirtelen felriad vki, vmi
A’ derék emberek, példáját forgatja álmában, és ébredvén követi [azt]
(1776 Faludi Ferenc ford.Dodsley)
Ideje, ébredjek álmom’ mélységébl. Eleget álmodtam Hazámnak javára
(1789 Barcsay Ábrahám)
Egy poloskacsípésre ébredtem egy ronda faágyban
(1913 Babits Mihály)
A medve leginkább akkor adja magát rablásra, mikor téli álomból ébredve nagyon éhes és az erdő még nem nyújt elegendő növényi táplálékot
(1929 Az állatok világa ford.)
Nem mindegy, kipihentük-e magunkat, vidáman és jókedvűen ébredünk, vagy fáradtan mászunk ki az ágyból
(1998 Lakáskultúra)
1a.
〈annak kif-ére, hogy ébredéskor vmely helyzetben, állapotban, vmilyen körülmények között van vki, s ezt mint a korábbiakhoz képest megváltozott helyzetet, állapotot stb. észleli, tudatosítja〉
Nyúgalomra bocsátkozván, Könnyen elszenderedtem: S szép álmokkal múlatozván, Új örömre ébredtem
(1801 Kisfaludy Sándor)
Másnap reggel azonban arra ébredt Komárom városa, hogy az ellenség nem játszik már rakétákkal [ti. tűzijátékkal], hanem bombákkal lődöz a városra…
(1900 Váli Mari)
ruhában ébred
(1907 Kosztolányi Dezső)
Jó idő mulva arra ébredt, hogy nincs mellette az asszony
(1939 Asztalos István)
fáradtan, enyhe fejfájással ébredt
(1963 Goda Gábor)
Hajnalban egyedül ébredt az ágyban
(2003 Greskovits Endre ford.Rushdie)
2.
〈terület, hely, vidék a benne élő emberekkel, állatokkal együtt〉 az éjszakai nyugalom v. a téli mozdulatlanság, ill. a bénult tespedtség állapotából magához térve, feléledve mozgással, élettel telítődik
egy oldal völgyben a’ legszebb mezzei scéna nyila előttem: egy ébredő falu a’ kies méljségben
(1796 Kisfaludy Sándor)
Fekete leplét félredobva A város ébred halk morajjal
(1894–1904 Heltai Jenő)
Ebben az időben ébred végig a Nagymező utca és környéke a nappal lefüggönyözött ablakok megett
(1922 Krúdy Gyula)
tavasszal csak úgy didereg a park, alig ébredve a télből
(1927 Gyergyai Albert ford.Gide)
villog a reggel, és ébred az udvar
(1955 Páskándi Géza)
2a. (irod)
〈természet, természeti jelenség, kül. növény(zet) megelevenedik, nyiladozik v. kivirul
Mint dalló méh az ébredő tavaszban, Föléledt keblén rajgó álma zsong
(1840 Szemere Miklós)
[tavasszal] futásra indúlt a patak s madarak énekétől zengett a levegő, a természet új életre s munkásságra ébredt
(1859 Tompa Mihály)
kiosztod most a nap parancsait: – Virágok, fák, erdők ébredjetek!
(1935 Csanády György)
a tavasz ébredő virágpompája
(2003 Természet Világa)
2b. (irod)
〈szellő, szél〉 feltámad, megerősödve fúj
Távol sötétlenek a havasok kékes ormaikkal, hová a felhők nyugodni szállnak, honnan a vihar ébred
(1859 Vasárnapi Újság)
A szél már ébred s zúg a fák közt
(1877 Darmay Viktor)
Meging a kék fodor, fa ring, vihar, szellő ha ébred, levél tapsol, mint lánytenyér s hozzád beszél a lomb
(1923 Bányai Kornél)
Sötét szél ébred borzas ég alatt és álmokat fodrozva átszalad lélekző ólak, istállók felett
(1943 Radnóti Miklós)
2c. (irod)
〈nap, hold stb.〉 megjelenik a látóhatár fölött, felkel
ma ébredő napunkat fellegek Űzik kietlen éj alá?
(1819 Vörösmarty Mihály)
Ébred a hajnal sugára
(1842 Petőfi Sándor)
Amott a hold ébredni készül sápad az ég a néma fénytül dél felé
(1920 Komjáthy Aladár)
mélabúsan kel és nyugszik a nap, korán ébred a hűvös holdvilág
(1931 Krúdy Gyula)
3.
ráeszmél, rádöbben vmire vki
apám kitagadott. Ekkor ébredtem, felnyilt szemeim nem látván egyebet mindenfelőli elhagyatásnál és megvettetésnél, borzasztó napot értem
(1844 Czakó Zsigmond)
Oh miért hallgattam el e’ szót előtted, oh miért kell szomoru csalódásra ébredned!
(1848 Sepsy Károly)
Ők kiáltják és jajgatják emberségükre ébredve: mi is emberek vagyunk?
(1931 Sárközi György)
egyszercsak arra ébredt, hogy szembe kell néznie a vágy világával
(1990 Nemes Anna ford.Kazan)
3a.
〈ember v. közösség〉 magára talál, ráébred vmire
Későn ébredénk a’ latinismus járma alul, a’ nyelvkimivelést nem tartottuk nagy nemzeti kötelességnek
(1834 Garasos Tár)
Hazám, nemzetem, léted vagy nem-léted’ kérdése forog fen; – ébredj és tegyél, – vagy veszni fogsz!
(1843 Wesselényi Miklós)
Bizánc aranyveretű, vakító pompájának igézetében Velence jó ideig viszonylag elmaradt Itália korán ébredő, kifinomult művészeti gócaitól
(1983 Cs. Szabó László)
A halál titka a legmélyebb titok, ami bizonyíthatóan azóta foglalkoztatja az embert, amióta öntudatra ébredt
(1997 Új Könyvek)
4.
〈lelki jelenség, érzelem, gondolat stb.〉 éled, keletkezik, kibontakozik (vkiben, vhol)
Múzsa! s múzsáknak szerelme, Kótyogós Butellia! Amelytől vidúl az elme S ébred a phantásia
(1798 Csokonai Vitéz Mihály)
ahol a vallás, a nevelés emberei is a zsarnoksághoz csatlakoznak, ott a zsarnok iránt némi félénk tisztelet ébred a nép kebelében
(1849 e. Vasvári Pál)
ébredő szerelem
(1883 Wohl Stefánia)
az élete legsötétebb pillanataiban is hit ébredt benne
(1918 Kosztolányi Dezső)
Ha majd megismerjük egymást, gondoltam, e szelíd és ábrándos szívben […] mély rokonszenv, vagy más, még annál is erősebb indulat ébred majd irántam
(2002 Rakovszky Zsuzsa)
ÖU: megébred
Sz: ébredés
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ébren; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások