égett mn-i ign, mn és fn 

I. mn-i ign → ég¹.

II. mn 12B

1. ’tűz, égés által okozott 〈seb, folt, szag〉’ ❖ [az angolok sört olyan komlóból] ſoha ſe főznek, a’ mely égett ſzagu (1796 Vizsgálódó Magyar Gazda 7494001, 322) | Égett sebekre a reszelt burgonya igen jó ír (1860 Vasárnapi Újság CD56) | Tűz van! Tűz van! – sívít a háborodott nő az udvaron, s a nyitott ajtókon át füst és égett bűz árad a szobába (1931 Sárközi György 9587012, 311) | [A régész] csontokat nem talált, csak egy „szétpattant” edényt égett folt közepén (1977 Szőnyi Eszter CD52).

1a. ’égés nyomait őrző v. égési sérüléseket, ill. tűzkárt szenvedett 〈ember, állat, építmény, anyag stb.〉’ ❖ [a nárcisz] gyökerét meg-zuzzák, mézzel öſzve egyelittik, és úgy az égett tagra fel-rakják (1775 Csapó József 7062001, 200) | látók, hogy az égett tobákos nem hogy szegényedett volna az égés miatt, hanem elégett házát két, talán három contignátióra [= emeletre] kezdette építtetni (1790 Héczei Dániel 7139001, 185) | Mult hétfőn Kecskeméten bál volt, a jövedelem a német szinház égett zene kara számára volt szánva (1847 Jókai Mór 8209021, 135) | [A csipkefüggönyt] valami égett boltnak a maradványaiból vette az anyja a piacon (1915 Gárdonyi Géza C1823, 44) | az égett templomnál várj reám (1922 Móricz Zsigmond 9462004, 190) | [az égő nádasból menekülő medve] füstölgő bundájában, égetten, ordítva futamodott (1929 Krúdy Gyula CD54) | Az égett gumi, emberhús, és sörte szagától Varjúnak felkeveredett a gyomra (1976 Bertha Bulcsu 9053005, 192).

2. ’odaégett, kozmás 〈étel〉’ ❖ Öntsük bele […] a formába az epres vegyüléket, azután tegyük jó forró sütőbe, hogy gyorsan megsüljön, de nehogy a tüz tulságosan nagy legyen, mert akkor kivül égett, belől pedig nyerssé lesz (1892 Zilahy Ágnes C6079, 232) | hirtelen égettnek találta a már elfogyasztott karfiolt (1914 Laczkó Géza CD10) | nincs más vacsora, mint pörkölt s az is milyen! Nem érezte, hogy kicsit égett? (1931 Sárközi György 9587012, 341) | [az automatába] benyomsz egy tizest, és puff, kiköpi a szendvicset, tetszik, nem tetszik, ez a tied, ha éhes vagy, megeszed az égettszélűt is (1989 Fel a kezekkel! 1024022, 121).

3. (/irod)(hosszan tartó) aszályban kiszáradt, kiégett 〈földterület, ill. növényzet〉’ ❖ Harmat hull az égett gyepre, S az üdülő ligetekbe Dalra zendül a madár (1859 Vasárnapi Újság CD56) | kinn a mély sötétben semmi sem mozdult az égett mezők fölött (1925 Remenyik Zsigmond CD10) | [százhúsz napja nem esett az eső,] égett, kopár földek mindenfelé (1947 Szabad Föld okt. 26. C1537, 4) | Forró nap van, lángja süt […]. Olyan égett itt a hely (1965 Áprily Lajos ford.–Blaga 9008049, 254).

4. (rég) ’égetési eljáráson átesett, ill. azzal készített, égetett 〈anyag v. tárgy〉’ ❖ égett timsóval (1782 Rácz Sámuel ford.–Plenck 7278026, 95) | A’ hollandiai parasztok azon együgyü mód által teszik tartóssá szobáik melegét, hogy apró kályháikra égett téklát [!] raknak, még pedig mintegy 3 lábnyi magosra (1835 Némethy József 8333018, 367) | [a földpát, a porcelánföld, a gipsz, a kovasav stb.] a legfinomabb porrá töretvén vizzel addig iszapoltatnak, mig hig csirisz alakuvá nem lesznek, mellybe az égett tárgyak [ti. a cserépedények] bemártatván rövid idő mulva ismét kihuzatnak. Ez által a tárgyak a feliszapolt üvegmáz rétegével vonatnak be (1844 Nendtvich Károly 8330008, 223) | bárha silány viskót, bárha csupán vázat, magyar égett kővel építem e házat (1908 Babits Mihály CD01).

5. (rég) ’erjesztett anyagból lepárlással készített, égetett 〈szeszes ital〉’ ❖ Ha [a beteg] vért hány a’ gyomrából a’ közönséges el-ſzámlált tsendesíttkön kivl ersít, és öſzve-húzókat adj. Semmit porba ne adj ſe hideget, ſe nagyon meleget, ſe égett italokat, a’ mellyek izgatnak (1802 Zsoldos János 8541005, 212) | az égett italoknak soká szagát sem szenvedhettem (1845 Kis János¹ 8240002, 23) | A bor, az ízes sör, meg az égett szesz (1845 Arany János CD01).

III. fn 2B1 (rég)

’égési sérüléseket, ill. tűzkárt szenvedett személy’ ❖ [Tahir pasa Szmirnában] az égettek számára 20 ezer piastert ajándékozott (1841 Pesti Hírlap CD61) | eljártam a szentegyházba rendesen mint illik, Isten dicsőségére adakoztam, égetteket, szegényeket alamizsnával segitettem (1856 Vasárnapi Újság CD56) | A leégett házak nagy része biztositva volt ugyan, de a kár igy is nagy; az égettek a legnagyobb nyomornak néznek elébe (1889 Pesti Hírlap 8657001, 6).

ÖE: ~víz.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

égett melléknévi igenév, melléknév és főnév
I. melléknévi igenévég¹
II. melléknév 12B
1.
tűz, égés által okozott 〈seb, folt, szag〉
[az angolok sört olyan komlóból] ſoha ſe főznek, a’ mely égett ſzagu
(1796 Vizsgálódó Magyar Gazda)
Égett sebekre a reszelt burgonya igen jó ír
(1860 Vasárnapi Újság)
Tűz van! Tűz van! – sívít a háborodott nő az udvaron, s a nyitott ajtókon át füst és égett bűz árad a szobába
(1931 Sárközi György)
[A régész] csontokat nem talált, csak egy „szétpattant” edényt égett folt közepén
(1977 Szőnyi Eszter)
1a.
égés nyomait őrző v. égési sérüléseket, ill. tűzkárt szenvedett 〈ember, állat, építmény, anyag stb.〉
[a nárcisz] gyökerét meg-zuzzák, mézzel öſzve egyelittik, és úgy az égett tagra fel-rakják
(1775 Csapó József)
látók, hogy az égett tobákos nem hogy szegényedett volna az égés miatt, hanem elégett házát két, talán három contignátióra [= emeletre] kezdette építtetni
(1790 Héczei Dániel)
Mult hétfőn Kecskeméten bál volt, a jövedelem a német szinház égett zene kara számára volt szánva
(1847 Jókai Mór)
[A csipkefüggönyt] valami égett boltnak a maradványaiból vette az anyja a piacon
(1915 Gárdonyi Géza)
az égett templomnál várj reám
(1922 Móricz Zsigmond)
[az égő nádasból menekülő medve] füstölgő bundájában, égetten, ordítva futamodott
(1929 Krúdy Gyula)
Az égett gumi, emberhús, és sörte szagától Varjúnak felkeveredett a gyomra
(1976 Bertha Bulcsu)
2.
odaégett, kozmás 〈étel〉
Öntsük bele […] a formába az epres vegyüléket, azután tegyük jó forró sütőbe, hogy gyorsan megsüljön, de nehogy a tüz tulságosan nagy legyen, mert akkor kivül égett, belől pedig nyerssé lesz
(1892 Zilahy Ágnes)
hirtelen égettnek találta a már elfogyasztott karfiolt
(1914 Laczkó Géza)
nincs más vacsora, mint pörkölt s az is milyen! Nem érezte, hogy kicsit égett?
(1931 Sárközi György)
[az automatába] benyomsz egy tizest, és puff, kiköpi a szendvicset, tetszik, nem tetszik, ez a tied, ha éhes vagy, megeszed az égettszélűt is
(1989 Fel a kezekkel!)
3. (/irod)
(hosszan tartó) aszályban kiszáradt, kiégett 〈földterület, ill. növényzet〉
Harmat hull az égett gyepre, S az üdülő ligetekbe Dalra zendül a madár
(1859 Vasárnapi Újság)
kinn a mély sötétben semmi sem mozdult az égett mezők fölött
(1925 Remenyik Zsigmond)
[százhúsz napja nem esett az eső,] égett, kopár földek mindenfelé
(1947 Szabad Föld okt. 26.)
Forró nap van, lángja süt […]. Olyan égett itt a hely
(1965 Áprily Lajos ford.Blaga)
4. (rég)
égetési eljáráson átesett, ill. azzal készített, égetett 〈anyag v. tárgy〉
égett timsóval
(1782 Rácz Sámuel ford.Plenck)
A’ hollandiai parasztok azon együgyü mód által teszik tartóssá szobáik melegét, hogy apró kályháikra égett téklát [!] raknak, még pedig mintegy 3 lábnyi magosra
(1835 Némethy József)
[a földpát, a porcelánföld, a gipsz, a kovasav stb.] a legfinomabb porrá töretvén vizzel addig iszapoltatnak, mig hig csirisz alakuvá nem lesznek, mellybe az égett tárgyak [ti. a cserépedények] bemártatván rövid idő mulva ismét kihuzatnak. Ez által a tárgyak a feliszapolt üvegmáz rétegével vonatnak be
(1844 Nendtvich Károly)
bárha silány viskót, bárha csupán vázat, magyar égett kővel építem e házat
(1908 Babits Mihály)
5. (rég)
erjesztett anyagból lepárlással készített, égetett 〈szeszes ital〉
Ha [a beteg] vért hány a’ gyomrából a’ közönséges el-ſzámlált tsendesíttkön kivl ersít, és öſzve-húzókat adj. Semmit porba ne adj ſe hideget, ſe nagyon meleget, ſe égett italokat, a’ mellyek izgatnak
(1802 Zsoldos János)
az égett italoknak soká szagát sem szenvedhettem
(1845 Kis János¹)
A bor, az ízes sör, meg az égett szesz
(1845 Arany János)
III. főnév 2B1 (rég)
égési sérüléseket, ill. tűzkárt szenvedett személy
[Tahir pasa Szmirnában] az égettek számára 20 ezer piastert ajándékozott
(1841 Pesti Hírlap)
eljártam a szentegyházba rendesen mint illik, Isten dicsőségére adakoztam, égetteket, szegényeket alamizsnával segitettem
(1856 Vasárnapi Újság)
A leégett házak nagy része biztositva volt ugyan, de a kár igy is nagy; az égettek a legnagyobb nyomornak néznek elébe
(1889 Pesti Hírlap)
ÖE: égettvíz
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások