egzekúció fn 1A

1. (rég) ’〈elképzelésre, tervre, utasításra stb. vonatkoztatva:〉 véghezvitel, teljesítés’ ❖ ez a’ tanítás ... többször egzekutzióba is vétetődött (1789 Szaitz Leó C3797, 154) | Lónyai azt tanácslotta a’ Fő Ispánnak, hogy ne engedje executióba vitetni a’ sententiát [ti. a halálos ítéletet] (1808 Kazinczy Ferenc C2558, 344) | az executióval nem fogok késni (1846 Szigligeti Ede C3991, 32).

2. (kissé rég) ’adó, (pénzbeli) járandóság, követelés stb. behajtása, beszedése (mint hivatalos eljárás)’ ❖ Sági Úr a’ már sokszor meg nevezett Puszták(na)k executiojára, és resignatiojára Plebanus Rozgonival le is jött (1780 Csokonai József 7503002, 20) | midőn részemre meg volt ítélve a törvény által, s neki fizetni kellett volna, megszökött az exekúció elől (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102007, 173) | Az egész exekució nálunk csak pár napig tartott, mert az uradalom inkább csak demonstrációból bocsájtotta magára a katonai végrehajtást (1926 Rákosi Jenő 8385006, 74).

2a. (kissé rég) ’ezt az eljárást végző hatósági személy v. bizottság’ ❖ az executio ránk kldetett (1796 Magyar Kurír C0329, 238) | vonakodjam egy oly adót fizetni, melyért a legrövidebb úton rám tör az executio (1837 Tóth Péter 8491003, 283) | amint a szalma elvándorolt a szomszédból, az egzekúció is odább tette főhadiszállását (1867 Jókai Mór CD18) | mi is kaptunk ilyen exekuciót. Az uradalom ellátta a legénységet, de az adótiszt a tiszttartóhoz került (1926 Rákosi Jenő 8385006, 73).

3. (rég, hiv, átv is) ’testi fenyítés, kül. ütlegelés, verés, ill. kivégzés (mint hatóság által kiszabott törvényes büntetés v. büntetési forma)’ ❖ az Executio titkon vitetett véghez (1783 Győrffy József¹ ford.–Holberg C1967, 400) | épen akkor mentem hozzá, midőn rajtok [ti. könyveken] illy halálos executiót akart véghez vinni (1845 Kis János¹ 8240005, 113) | Executio után a vajda elég virgonczan kelt fel a deresről (1858 Cigány adomák C1660, 43) | Később látta, hogy a fiúkat összeszedték s a saját apjuk fejszenyéllel verte őket […]. Napokon keresztül folyt az egzekució, apja, anyja nem szólt másról, csak az iszonyuságról (1921 Móricz Zsigmond 9462043, 13) | Kivégzését összekapcsolták – a neve miatt – Pálffyék ünnepélyes egzekúciójával (1990 …én nem vállaltam a statáriumot! 1086001, 22).

Ö: adó~.

Vö. ÉKsz.; ÚMTsz.; IdSz.

egzekúció főnév 1A
1. (rég)
〈elképzelésre, tervre, utasításra stb. vonatkoztatva:〉 véghezvitel, teljesítés
ez a’ tanítás ... többször egzekutzióba is vétetődött
(1789 Szaitz Leó)
Lónyai azt tanácslotta a’ Fő Ispánnak, hogy ne engedje executióba vitetni a’ sententiát [ti. a halálos ítéletet]
(1808 Kazinczy Ferenc)
az executióval nem fogok késni
(1846 Szigligeti Ede)
2. (kissé rég)
adó, (pénzbeli) járandóság, követelés stb. behajtása, beszedése (mint hivatalos eljárás)
Sági Úr a’ már sokszor meg nevezett Puszták(na)k executiojára, és resignatiojára Plebanus Rozgonival le is jött
(1780 Csokonai József)
midőn részemre meg volt ítélve a törvény által, s neki fizetni kellett volna, megszökött az exekúció elől
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
Az egész exekució nálunk csak pár napig tartott, mert az uradalom inkább csak demonstrációból bocsájtotta magára a katonai végrehajtást
(1926 Rákosi Jenő)
2a. (kissé rég)
ezt az eljárást végző hatósági személy v. bizottság
az executio ránk kldetett
(1796 Magyar Kurír)
vonakodjam egy oly adót fizetni, melyért a legrövidebb úton rám tör az executio
(1837 Tóth Péter)
amint a szalma elvándorolt a szomszédból, az egzekúció is odább tette főhadiszállását
(1867 Jókai Mór)
mi is kaptunk ilyen exekuciót. Az uradalom ellátta a legénységet, de az adótiszt a tiszttartóhoz került
(1926 Rákosi Jenő)
3. (rég, hiv, átv is)
testi fenyítés, kül. ütlegelés, verés, ill. kivégzés (mint hatóság által kiszabott törvényes büntetés v. büntetési forma)
az Executio titkon vitetett véghez
(1783 Győrffy József¹ ford.Holberg)
épen akkor mentem hozzá, midőn rajtok [ti. könyveken] illy halálos executiót akart véghez vinni
(1845 Kis János¹)
Executio után a vajda elég virgonczan kelt fel a deresről
(1858 Cigány adomák)
Később látta, hogy a fiúkat összeszedték s a saját apjuk fejszenyéllel verte őket […]. Napokon keresztül folyt az egzekució, apja, anyja nem szólt másról, csak az iszonyuságról
(1921 Móricz Zsigmond)
Kivégzését összekapcsolták – a neve miatt – Pálffyék ünnepélyes egzekúciójával
(1990 …én nem vállaltam a statáriumot!)
Vö. ÉKsz.; ÚMTsz.; IdSz.

Beállítások