egyaránt hsz 0egyeránt, egyiránt

1. (mind- kezdetű nm-sal v. nm-i hsz-val) (rég) ’egyformán, azonos módon, ugyanúgy’ ❖ A’ ki ſenkit meg nem ſzán, Mindennel egyéránt bán (1774 Kónyi János ford. C2738, 41) | az abbé mindenkor mindenre egy aránt felelt (1778 Faludi Ferenc ford. C1666, 212) | a’ testnek természetes kifejtődését akadályoztatná, a’ ki minden Nevendéket, vagy ugyanazon egyet minden korban egyeránt akarna nevelni (1825 Szilasy János 8450004, 49) | A’ község és megye nem mindenütt egyaránt vannak alkotva (1841 Fábián Gábor ford.–Tocqueville 8134007, 129).

2. (kissé rég)(vkivel, vmivel) azonos fokban, mértékben, ugyanannyira’ ❖ Vallyon Isten eltt egy aránt kedvesek é az emberek, akár micsodás Vallásban légyenek? (1788 Őri Fülep Gábor ford.–Pictet 7252017, 30) | Most hát kimondom, a miért jövék Bátyád vagyok, s te legjobban tudod: Matilddal egyaránt szerettelek (1865 Szigligeti Ede 8446012, 10) | legczélszerübbek a szobákba elhelyezett porczellán kemenczék, melyek egészségesebbek a közönséges vaskályháknál, vagy pedig a Meidlinger-félék, melyek több szobát is fűthetnek, s a meleget egyaránt terjesztik minden felé (1883 De Gerando Antonina 8099003, 48) | A vizeinket népesítő állatok szintén nem egyaránt vannak hazánk területének összes vizeiben elterjedve. Különbség van a hideg hegyi patakok, tengerszemek, havasi tavak a melegebb vizű, alantabb folyó patakok, folyók, tavak, lápok, mocsarak állatvilága között (1915 RévaiNagyLex. C5709, 198).

3. ’〈annak kif-ére, hogy a szóban forgó személyekre, dolgokra egyenként, külön-külön igaz, érvényes vmi, ill. vmely dologra, személyre több állítás együttesen, egymás mellett igaz, érvényes〉’ ❖ az Istennek előtte az elmúltak, a jelenvalók, úgy a következendő dolgok egyaránt tudva vannak (1772 Rettegi György 7282001, 275) | Ezen zár kétségtelen az első helyet érdemli minden biztosító zárak között, […] és akár ajtókra, akár almáriomokra egyiránt használható (1838 Hétilapok 8636001, 43) | Óh mennyire szeretlek téged, ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő, fondor magányt s a mindenséget (1933 József Attila 9282089, 178) | kaptunk emlékbe egy naptól, hidegtől egyaránt óvó, szép mintázatú fejfedőt (2010 Huszár Tibor 3159003, 248).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

egyaránt határozószó 0
egyeránt 0
egyiránt 0
1. (mind- kezdetű nm-sal v. nm-i hsz-val) (rég)
egyformán, azonos módon, ugyanúgy
A’ ki ſenkit meg nem ſzán, Mindennel egyéránt bán
(1774 Kónyi János ford.)
az abbé mindenkor mindenre egy aránt felelt
(1778 Faludi Ferenc ford.)
a’ testnek természetes kifejtődését akadályoztatná, a’ ki minden Nevendéket, vagy ugyanazon egyet minden korban egyeránt akarna nevelni
(1825 Szilasy János)
A’ község és megye nem mindenütt egyaránt vannak alkotva
(1841 Fábián Gábor ford.Tocqueville)
2. (kissé rég)
(vkivel, vmivel) azonos fokban, mértékben, ugyanannyira
Vallyon Isten eltt egy aránt kedvesek é az emberek, akár micsodás Vallásban légyenek?
(1788 Őri Fülep Gábor ford.Pictet)
Most hát kimondom, a miért jövék Bátyád vagyok, s te legjobban tudod: Matilddal egyaránt szerettelek
(1865 Szigligeti Ede)
legczélszerübbek a szobákba elhelyezett porczellán kemenczék, melyek egészségesebbek a közönséges vaskályháknál, vagy pedig a Meidlinger-félék, melyek több szobát is fűthetnek, s a meleget egyaránt terjesztik minden felé
(1883 De Gerando Antonina)
A vizeinket népesítő állatok szintén nem egyaránt vannak hazánk területének összes vizeiben elterjedve. Különbség van a hideg hegyi patakok, tengerszemek, havasi tavak a melegebb vizű, alantabb folyó patakok, folyók, tavak, lápok, mocsarak állatvilága között
(1915 RévaiNagyLex.)
3.
〈annak kif-ére, hogy a szóban forgó személyekre, dolgokra egyenként, külön-külön igaz, érvényes vmi, ill. vmely dologra, személyre több állítás együttesen, egymás mellett igaz, érvényes〉
az Istennek előtte az elmúltak, a jelenvalók, úgy a következendő dolgok egyaránt tudva vannak
(1772 Rettegi György)
Ezen zár kétségtelen az első helyet érdemli minden biztosító zárak között, […] és akár ajtókra, akár almáriomokra egyiránt használható
(1838 Hétilapok)
Óh mennyire szeretlek téged, ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő, fondor magányt s a mindenséget
(1933 József Attila)
kaptunk emlékbe egy naptól, hidegtől egyaránt óvó, szép mintázatú fejfedőt
(2010 Huszár Tibor)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások