egybevágó mn-i ign és mn 

I. mn-i ign → egybevág.

II. mn 17A

1. (Mat is) ’〈két v. több olyan alakzatra, kül. síkidomra vonatkoztatva, amelyek egymással azonos nagyságúak és formájúak, fedésbe hozhatók〉’ ❖ Tekintsük meg közelebbről az összrendezettek és az egyenesek által képezett M N K és M’ N’ K épszögű [= derékszögű] háromszögeket, és azonnal látni fogjuk, hogy azok egybevágók, mivel KM=KM’ mint ugyanazon körnek sugarai (1864 Corzan-Avendáno Gábor 8071001, 3) | Csillagszerü virág […], a növényországban gyakoribb olyan szerkezetü virág, amelyet kettőnél több sík irányában lehet egészen egyenlő v. egybevágó két részre osztani (1893 PallasLex. CD02) | [a festményen] az alakok teljesen egybevágóak, ugyanaz a karton szolgált mintául tükörképszerűen a jobb- és baloldali szögletekben fekvő pozaunás és pálmaágas alaknak (1938 e. Ybl Ervin 9793001, 223) | hat egybevágó rombuszlappal határolt romboéder (2008 Szakáll Sándor 3289002, 32).

2. ’vmilyen szempontból egyező, azonos’ ❖ a jury azon egybevágó véleményen levén, miszerint vádlott élete több okoknál fogva kiméletet érdemel (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | egyirányú észjárás […] egybevágó ízlés […] voltak alkotó elemei boldogságunknak (1880 Lukács Móric C0667, 57) | Az egyes civilizációk fejlődésének menete egybevágó (1981 Lendvai L. Ferenc 1092004, 217).

2a. (kissé rég) ’összehangolt, összeszervezett 〈együttes működése, közös tevékenysége több dolognak, személynek〉’ ❖ ha a szerepek is oly helyesen lesznek kiosztva, mint ma, és szinészeink a maihoz hasonló kedvvel fognak iparkodni. Ezen két körűlmény adhat nekünk többször is oly kerekded, egybevágó előadást, oly müvészi élményt, mint a mai est (1839 Bajza József C0717, 81) | a vidéki osztályoknál is ezen központi tisztviselőknek megfelelő hivatalokat kelle a vidéki igazgatóban, osztálymérnök és segédeiben s osztálypénztárnokban fölállitni, kiknek egybevágó és szigoru felelősség által biztositott eljárásuk teszi a társulati ügyet mozgásba (1847 Hetilap CD61) | megkezdődött a munka, egybevágólag, egy nagy lendülettel (1898 Hegedüs Sándor C2053, 24) | düvő, dúva, duválás: a népi vonószenekar kísérő hangszereinek egyik játékmódja, amikor a kontra, a brácsa és a bőgő ritmikailag egybevágóan működik (1977 NéprajziLex. CD47).

Sz: egybevágóság.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

egybevágó melléknévi igenév és melléknév
I. melléknévi igenévegybevág
II. melléknév 17A
1. (Mat is)
〈két v. több olyan alakzatra, kül. síkidomra vonatkoztatva, amelyek egymással azonos nagyságúak és formájúak, fedésbe hozhatók〉
Tekintsük meg közelebbről az összrendezettek és az egyenesek által képezett M N K és M’ N’ K épszögű [= derékszögű] háromszögeket, és azonnal látni fogjuk, hogy azok egybevágók, mivel KM=KM’ mint ugyanazon körnek sugarai
(1864 Corzan-Avendáno Gábor)
Csillagszerü virág […], a növényországban gyakoribb olyan szerkezetü virág, amelyet kettőnél több sík irányában lehet egészen egyenlő v.vagy egybevágó két részre osztani
(1893 PallasLex.)
[a festményen] az alakok teljesen egybevágóak, ugyanaz a karton szolgált mintául tükörképszerűen a jobb- és baloldali szögletekben fekvő pozaunás és pálmaágas alaknak
(1938 e. Ybl Ervin)
hat egybevágó rombuszlappal határolt romboéder
(2008 Szakáll Sándor)
2.
vmilyen szempontból egyező, azonos
a jury azon egybevágó véleményen levén, miszerint vádlott élete több okoknál fogva kiméletet érdemel
(1848 Kossuth Hírlapja)
egyirányú észjárás […] egybevágó ízlés […] voltak alkotó elemei boldogságunknak
(1880 Lukács Móric)
Az egyes civilizációk fejlődésének menete egybevágó
(1981 Lendvai L. Ferenc)
2a. (kissé rég)
összehangolt, összeszervezett 〈együttes működése, közös tevékenysége több dolognak, személynek〉
ha a szerepek is oly helyesen lesznek kiosztva, mint ma, és szinészeink a maihoz hasonló kedvvel fognak iparkodni. Ezen két körűlmény adhat nekünk többször is oly kerekded, egybevágó előadást, oly müvészi élményt, mint a mai est
(1839 Bajza József)
a vidéki osztályoknál is ezen központi tisztviselőknek megfelelő hivatalokat kelle a vidéki igazgatóban, osztálymérnök és segédeiben s osztálypénztárnokban fölállitni, kiknek egybevágó és szigoru felelősség által biztositott eljárásuk teszi a társulati ügyet mozgásba
(1847 Hetilap)
megkezdődött a munka, egybevágólag, egy nagy lendülettel
(1898 Hegedüs Sándor)
düvő, dúva, duválás: a népi vonószenekar kísérő hangszereinek egyik játékmódja, amikor a kontra, a brácsa és a bőgő ritmikailag egybevágóan működik
(1977 NéprajziLex.)
Sz: egybevágóság
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások