egyébiránt htl hsz 0

1. (rég) ’más, es. ellenkező esetben, más körülmények között’ ❖ Drága Márk-Grófném […], a’ kételenség kénſzerit el-mennem, holot egyébaránt leg-nagyobb vigaſztaláſomnak tartanám, kegyes ſzemélyével tovább múlatozhatnom (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 57) | vedd-el a’ tüztl, ne hogy a’ lang belé tsapjon, egyébaránt mind el-égne (1806 Gyarmati Gábor 8166001, 11) | Veronka szüntelen csak az atyja mellett áll, és csak akkor harcol, ha a tolakodás hozzá ér, egyébiránt leeresztvén kardját reátámaszkodik, és pajzsával látszatik magát és atyját takargatni (1812 Katona József ford.–Weber 8226007, 813).

2. ’〈vmely (közbevetett) kiegészítésben, pontosításban:〉 az említett dologtól függetlenül, azon túl (is), ill. más tekintetben, más vonatkozásban’ ❖ Ez az Aſzſzony ember a’ ki egyéb aránt nem vólt ſzép, igen jó tulajdonságokkal birt (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353004, 273) | A’ Görögök, azok az egyébbaránt olly nagy bltsesség emberek, alig tettek itt egyebet annál, hogy az illyes Szóvisgálás’ tudománnyának nevet adtak, azt Etymologiának nevezvén (1808 Pápay Sámuel 8353006, 36) | az akkori egyébaránt is homályos üdkben (1818 Verseghy Ferenc 8518040, 60) | Most is egy káptalan országgyűlési küldöttje, ki egyéberánt nemcsak lelkileg atya, hanem testileg is számos gyerkőcök papája, ásítozva vár szomszédném előszobájában a bebocsájtásra (1834 Ormós Zsigmond 8341008, 105) | A női nem védelme és dícsérete egyébiránt is kedves témája volt (1937 Fejtő Ferenc 2045005, 36) | túlságosan kiugratja az egyébiránt teljesen jogos mondanivalót (2005 Karátson Gábor 3170003, 237).

2a. (partikulaszerűen) ’〈diskurzusszervező szerepben: az előbbiekhez kapcsolódó új információt v. szempontot tartalmazó mondat bevezetésére〉’ ❖ A’ legszebb muzsikai szerszámokat Londonban készítik. – Egyéb eránt majd tsak nem minden Europai nevezetes városokban találtatnak muzsika-szerszámokat készítők (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² 8315017, 284) | Édes öregem, most hirtelen eszembe jut, hogy a te apád meghalt. Ezzel akartam kezdeni a levelemet, bocsáss meg. Egyébiránt zavarban vagyok, amikor erről a gyászról kell veled beszélnem (1938 Benedek Marcell ford.–Martin du Gard 9042009, 855) | Maradhat tehát Paks 68 százalékos lakossági elfogadottsága. Egyébiránt Baji Csaba szerint a nemrégiben Budapesten irodát nyitott Greenpeace sem vitatja, hogy Paks biztonságosan működik (2002 Magyar Hírlap CD09).

2b. (partikulaszerűen) ’〈diskurzusszervező szerepben: új tárgyra való áttérés jelölésére v. elköszönés, jókívánság bevezetésére〉’ ❖ fájdalmaſan esett a’ Grófnénak, hogy ſzokott pihes ágya helyett kemény köſziklán kelletett fáradtt tagjait lehelyheztetni, a’ nélkül, hogy leg-keveſebb étellel, és itallal üres gyomrának émelygését enyhitette volna. Egyéb-aránt melly haragos vala nappal az Ég, olly tiſztává, és kellemeteſsé lön az éjtſzakán (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 202) | Egyéberánt Istentől sok áldást kívánok és vagyok a kegyes és nem kegyes olvasóknak hóltig élő jó barátjok az író (1796 Debreceni diákirodalom 7495010, 30) | Egyébiránt mint vagytok? (1838 Szemere Pál 8439086, 326) | Godó: Egyébiránt pedig kívánok a fiatal párnak áldást, békességet, jó egészséget (1945 Háy Gyula 9232001, 40) | Kisleányok, ne zavarjatok. Fontos dologról beszélünk. Egyébiránt is, mit kerestek itt? (1987 Márton László 1107003, 156).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. egyéb; ÉKsz.; SzT. egyébaránt; ÚMTsz.

egyébiránt határozatlan névmási határozószó 0
1. (rég)
más, es. ellenkező esetben, más körülmények között
Drága Márk-Grófném […], a’ kételenség kénſzerit el-mennem, holot egyébaránt leg-nagyobb vigaſztaláſomnak tartanám, kegyes ſzemélyével tovább múlatozhatnom
(1772 Mészáros Ignác ford.)
vedd-el a’ tüztl, ne hogy a’ lang belé tsapjon, egyébaránt mind el-égne
(1806 Gyarmati Gábor)
Veronka szüntelen csak az atyja mellett áll, és csak akkor harcol, ha a tolakodás hozzá ér, egyébiránt leeresztvén kardját reátámaszkodik, és pajzsával látszatik magát és atyját takargatni
(1812 Katona József ford.Weber)
2.
〈vmely (közbevetett) kiegészítésben, pontosításban:〉 az említett dologtól függetlenül, azon túl (is), ill. más tekintetben, más vonatkozásban
Ez az Aſzſzony ember a’ ki egyéb aránt nem vólt ſzép, igen jó tulajdonságokkal birt
(1772 Tordai Sámuel ford.Gellert)
A’ Görögök, azok az egyébbaránt olly nagy bltsesség emberek, alig tettek itt egyebet annál, hogy az illyes Szóvisgálás’ tudománnyának nevet adtak, azt Etymologiának nevezvén
(1808 Pápay Sámuel)
az akkori egyébaránt is homályos üdkben
(1818 Verseghy Ferenc)
Most is egy káptalan országgyűlési küldöttje, ki egyéberánt nemcsak lelkileg atya, hanem testileg is számos gyerkőcök papája, ásítozva vár szomszédném előszobájában a bebocsájtásra
(1834 Ormós Zsigmond)
A női nem védelme és dícsérete egyébiránt is kedves témája volt
(1937 Fejtő Ferenc)
túlságosan kiugratja az egyébiránt teljesen jogos mondanivalót
(2005 Karátson Gábor)
2a. (partikulaszerűen)
〈diskurzusszervező szerepben: az előbbiekhez kapcsolódó új információt v. szempontot tartalmazó mondat bevezetésére〉
A’ legszebb muzsikai szerszámokat Londonban készítik. – Egyéb eránt majd tsak nem minden Europai nevezetes városokban találtatnak muzsika-szerszámokat készítők
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
Édes öregem, most hirtelen eszembe jut, hogy a te apád meghalt. Ezzel akartam kezdeni a levelemet, bocsáss meg. Egyébiránt zavarban vagyok, amikor erről a gyászról kell veled beszélnem
(1938 Benedek Marcell ford.Martin du Gard)
Maradhat tehát Paks 68 százalékos lakossági elfogadottsága. Egyébiránt Baji Csaba szerint a nemrégiben Budapesten irodát nyitott Greenpeace sem vitatja, hogy Paks biztonságosan működik
(2002 Magyar Hírlap)
2b. (partikulaszerűen)
〈diskurzusszervező szerepben: új tárgyra való áttérés jelölésére v. elköszönés, jókívánság bevezetésére〉
fájdalmaſan esett a’ Grófnénak, hogy ſzokott pihes ágya helyett kemény köſziklán kelletett fáradtt tagjait lehelyheztetni, a’ nélkül, hogy leg-keveſebb étellel, és itallal üres gyomrának émelygését enyhitette volna. Egyéb-aránt melly haragos vala nappal az Ég, olly tiſztává, és kellemeteſsé lön az éjtſzakán
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Egyéberánt Istentől sok áldást kívánok és vagyok a kegyes és nem kegyes olvasóknak hóltig élő jó barátjok az író
(1796 Debreceni diákirodalom)
Egyébiránt mint vagytok?
(1838 Szemere Pál)
Godó: Egyébiránt pedig kívánok a fiatal párnak áldást, békességet, jó egészséget
(1945 Háy Gyula)
Kisleányok, ne zavarjatok. Fontos dologról beszélünk. Egyébiránt is, mit kerestek itt?
(1987 Márton László)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. egyéb; ÉKsz.; SzT. egyébaránt; ÚMTsz.

Beállítások