egyébként htl hsz 0

1. (rég)(bármely) más módon, másként, másképpen’ ❖ A’ réſzeg minden józant, a’ parázna minden tiſztát, a’ tékozló minden takarékoſt, a’ tolvaj minden igaz embert magához haſonlónak gondol lenni. Abban az hiſzemben vannak az illyenek, hogy nem lehet egyébként bóldogúlni, hanem ha, mint ök, a’ ſok eſzem-iſzom, és heverés után, merö nyalakodáſſal, hizelkedéſſel, tsalfaſággal, egyebek elnyomásával látnak a’ kereſethez (1776 Molnár János 7232024, 369) | Ha egyébként nem lehet, a’ háztetőn is befúrom magamat (1827 Kisfaludy Károly 8242030, 52) | Arról meg’ mit Ön tesz, […] egyébként, Mint megrovólag, szólni nem lehet (1863 Kazinczy Gábor ford.–Molière C3171, 5) | Azt a katonát, aki az ellenségeskedést még akkor is folytatja, amikor a béke vagy a fegyverszünet megkötéséről már hivatalosan értesült, vagy aki a fegyverszünetnek vele hivatalosan közölt feltételeit egyébként megsérti, öt évig, sulyos esetben tiz évig terjedhető börtönnel kell büntetni (1950 Fehérváry Jenő 1048002, 18).

1a. ’más, es. ellenkező esetben, más körülmények között’ ❖ Berenitzé, Deidámiá, ſőt magais Táleſtris, bár bátor voltis egyébként, ſzemérmeteſebben, és mint egy félelmesebben mentenek hogy ſem Hertzeg Aſzſzony tárſai (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0812, 205) | Itten az egéſz elme mozdulásban vagyon, és olly lehetségeknek kell fel- ébredni, mellyek talán egyébként esméretlenül ſzunnyadoztak volna (1775 Kónyi János 7190011, [XIV]) | Király hivatali szigorusága mellett egyébkint kedélyes is tudott lenni (1859 Vas Gereben C4362, 76) | [a kiviteli engedély] ára a klubtagok részére 40, egyébként 60 Ft gépkocsinként (1980 Szombathy Viktor 1149002, 22).

2. ’〈vmely (közbevetett) kiegészítésben, pontosításban:〉 az említett dologtól függetlenül, azon túl (is), ill. más tekintetben, más vonatkozásban’ ❖ a’ nevezett Hertzeg egyſzer mint ezerſzer el-tekéllette magában, Kriſtinát, ha egyébbkint indúlatjával meg-egyez, hitvesének el-jegyezni. Melly végre még Verſzáliaban volta képen ki-tudakozta, mind ſzemélyének, mind pedig maga-viſeléſének minémüségét, és tulajdonságit (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 45) | E’ben a’ tévelygésben vóltak Ruellius és Lobelius, egyébként jeles tudományu Botanicusok (1789 Mátyus István 7222030, 478) | egy ily népies ódon szó, egy-egy régi magyaros szójárás elegendő volt arra, hogy valamely – egyébként nem rosz, de nem is nagyszerü – költemény világirodalmi szinvonalra helyeztessék (1862 Vajda János 8503087, 160) | Az ifjúságot mint pompakedvelő, hiú, egyébként jó érzésű s adakozó lélek élte át (1899 Horváth Cyrill² 8580001, 55) | távol tudta magától tartani az embereket, akikkel egyébként választékos udvariassággal érintkezett (1933 Kosztolányi Dezső 9359181, 115) | Titokzatosság, egy cseppnyi misztikum teszi érdekessé az egyébként könnyen felejthető, egyszerű melodrámát (1992 Sándor Tibor 2010011, 64) | A kubai vezető több éve járt utoljára New Yorkban – most is, mint minden korábbi alkalommal, tüntetéseket provokálva jelenlétével. Tüntetésekben egyébként sincs hiány (2000 Népszabadság szept. 7. C5833, 2).

2a. (partikulaszerűen) ’〈diskurzusszervező szerepben: az előbbiekhez kapcsolódó új információt v. szempontot tartalmazó mondat bevezetésére〉’ ❖ Egyébként két-féle ez az Bogáts koró: Az egyiknek, nagy tüskés fejei vagynak, ez a’ Dipſacus: A’ máſiknak apró, tüskés, és ſok vékony ágokon álló fejei vagynak, ez a’ Virga paſtoris (1775 Csapó József 7062001, 36) | Egyébként nem hiszem, hogy nálunk sok orvos – akármilly fogalma legyen is még az agyvízkórról – illy erőhiányos bélyegü kórkép ellen lobellenes móddal lépne föl (1847 Schöpf-Merei Ágoston 8305003, 206) | Egyébként a János-napi liturgikus borszentelés a szegedi tájon már alig ismeretes (1968 Bálint Sándor 9022002, 161) | általánosban az osztálytársaim maximum csúfoltak, ha valamihez nem értettem, most pedig azt tapasztalom, hogy előbb segítenek, mintsem eszükbe jutna kiröhögni. Egyébként az, hogy nem nevetnek ki, tök jó dolog, de nem jelenti azt, hogy nem szívatnak (2010 Leiner Laura 3208004, 299).

2b. (partikulaszerűen) ’〈diskurzusjelölőként: a megelőző beszédcselekvést érvénytelenítő kijelentésben〉’ ❖ Az ember sohse fogja helyesen megítélni, mi okosabb, kishitűnek lenni, vagy felelősséget viselni? – A legjobb egyébként nem sokat gondolkodni, – vélte a férfi, kinél az ilyen hangulatok nem voltak tartósak, és a szivaros asztalhoz ment (1911 Lovik Károly 9402001, 24) | – Mihez is foghat az ember, ebben a hanyatló időben? A komolyabb festészet úgyse kell már senkinek! Egyébként olyannyira mindegy! (1960 Gyergyai Albert ford.–Flaubert 9202003, 121) | Tessék hívni a mentőket, de csak azért, hogy ne kerüljön bajba az Iván bácsi! Már egyébként késő! (1991 Ingusz Iván 2035004, 206).

2c. (partikulaszerűen) ’〈diskurzusszervező szerepben: új tárgyra való áttérés jelölésére v. elköszönés, jókívánság bevezetésére〉’ ❖ Egyébként jól vagyunk, hála Iſtennek (1783 Molnár János C0291, 356) | – Egyébként be kell vallani, – szól, egy czigarettet sodorva össze könnyedén ujjai közt, – hogy nőd a legszeretetreméltóbb asszony a világon, ki soha sem akadályozza férjét mulatságaiban (1877 Vértesi Arnold 8520001, 19) | Ó, maga mindig tiszta és elegáns volt, kétségtelenül. Egyébként mi van Leatrice-szel? (1934 Szentkuthy Miklós 9664001, 24) | Szia, szia, egyébként boldog karácsonyt! – búcsúztunk (1990 Lovass Zoltán 1097002, 188) | Egy farmert választottam fehér tornacipővel, fehér, kék csíkos galléros pólóval. Nem túl feltűnő, nem is túl unalmas. Egyébként tiszta ideg vagyok a holnapi nap miatt, első nap az új suliban, új osztálytársak, új tanárok (2010 Leiner Laura 3208001, 20).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. egyéb; ÉKsz.; ÚMTsz.

egyébként határozatlan névmási határozószó 0
1. (rég)
(bármely) más módon, másként, másképpen
A’ réſzeg minden józant, a’ parázna minden tiſztát, a’ tékozló minden takarékoſt, a’ tolvaj minden igaz embert magához haſonlónak gondol lenni. Abban az hiſzemben vannak az illyenek, hogy nem lehet egyébként bóldogúlni, hanem ha, mint ök, a’ ſok eſzem-iſzom, és heverés után, merö nyalakodáſſal, hizelkedéſſel, tsalfaſággal, egyebek elnyomásával látnak a’ kereſethez
(1776 Molnár János)
Ha egyébként nem lehet, a’ háztetőn is befúrom magamat
(1827 Kisfaludy Károly)
Arról meg’ mit Ön tesz, […] egyébként, Mint megrovólag, szólni nem lehet
(1863 Kazinczy Gábor ford.Molière)
Azt a katonát, aki az ellenségeskedést még akkor is folytatja, amikor a béke vagy a fegyverszünet megkötéséről már hivatalosan értesült, vagy aki a fegyverszünetnek vele hivatalosan közölt feltételeit egyébként megsérti, öt évig, sulyos esetben tiz évig terjedhető börtönnel kell büntetni
(1950 Fehérváry Jenő)
1a.
más, es. ellenkező esetben, más körülmények között
Berenitzé, Deidámiá, ſőt magais Táleſtris, bár bátor voltis egyébként, ſzemérmeteſebben, és mint egy félelmesebben mentenek hogy ſem Hertzeg Aſzſzony tárſai
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Itten az egéſz elme mozdulásban vagyon, és olly lehetségeknek kell fel- ébredni, mellyek talán egyébként esméretlenül ſzunnyadoztak volna
(1775 Kónyi János)
Király hivatali szigorusága mellett egyébkint kedélyes is tudott lenni
(1859 Vas Gereben)
[a kiviteli engedély] ára a klubtagok részére 40, egyébként 60 Ftforint gépkocsinként
(1980 Szombathy Viktor)
2.
〈vmely (közbevetett) kiegészítésben, pontosításban:〉 az említett dologtól függetlenül, azon túl (is), ill. más tekintetben, más vonatkozásban
a’ nevezett Hertzeg egyſzer mint ezerſzer el-tekéllette magában, Kriſtinát, ha egyébbkint indúlatjával meg-egyez, hitvesének el-jegyezni. Melly végre még Verſzáliaban volta képen ki-tudakozta, mind ſzemélyének, mind pedig maga-viſeléſének minémüségét, és tulajdonságit
(1772 Mészáros Ignác ford.)
E’ben a’ tévelygésben vóltak Ruellius és Lobelius, egyébként jeles tudományu Botanicusok
(1789 Mátyus István)
egy ily népies ódon szó, egy-egy régi magyaros szójárás elegendő volt arra, hogy valamely – egyébként nem rosz, de nem is nagyszerü – költemény világirodalmi szinvonalra helyeztessék
(1862 Vajda János)
Az ifjúságot mint pompakedvelő, hiú, egyébként jó érzésű s adakozó lélek élte át
(1899 Horváth Cyrill²)
távol tudta magától tartani az embereket, akikkel egyébként választékos udvariassággal érintkezett
(1933 Kosztolányi Dezső)
Titokzatosság, egy cseppnyi misztikum teszi érdekessé az egyébként könnyen felejthető, egyszerű melodrámát
(1992 Sándor Tibor)
A kubai vezető több éve járt utoljára New Yorkban – most is, mint minden korábbi alkalommal, tüntetéseket provokálva jelenlétével. Tüntetésekben egyébként sincs hiány
(2000 Népszabadság szept. 7.)
2a. (partikulaszerűen)
〈diskurzusszervező szerepben: az előbbiekhez kapcsolódó új információt v. szempontot tartalmazó mondat bevezetésére〉
Egyébként két-féle ez az Bogáts koró: Az egyiknek, nagy tüskés fejei vagynak, ez a’ Dipſacus: A’ máſiknak apró, tüskés, és ſok vékony ágokon álló fejei vagynak, ez a’ Virga paſtoris
(1775 Csapó József)
Egyébként nem hiszem, hogy nálunk sok orvos – akármilly fogalma legyen is még az agyvízkórról – illy erőhiányos bélyegü kórkép ellen lobellenes móddal lépne föl
(1847 Schöpf-Merei Ágoston)
Egyébként a János-napi liturgikus borszentelés a szegedi tájon már alig ismeretes
(1968 Bálint Sándor)
általánosban az osztálytársaim maximum csúfoltak, ha valamihez nem értettem, most pedig azt tapasztalom, hogy előbb segítenek, mintsem eszükbe jutna kiröhögni. Egyébként az, hogy nem nevetnek ki, tök jó dolog, de nem jelenti azt, hogy nem szívatnak
(2010 Leiner Laura)
2b. (partikulaszerűen)
〈diskurzusjelölőként: a megelőző beszédcselekvést érvénytelenítő kijelentésben〉
Az ember sohse fogja helyesen megítélni, mi okosabb, kishitűnek lenni, vagy felelősséget viselni? – A legjobb egyébként nem sokat gondolkodni, – vélte a férfi, kinél az ilyen hangulatok nem voltak tartósak, és a szivaros asztalhoz ment
(1911 Lovik Károly)
– Mihez is foghat az ember, ebben a hanyatló időben? A komolyabb festészet úgyse kell már senkinek! Egyébként olyannyira mindegy!
(1960 Gyergyai Albert ford.Flaubert)
Tessék hívni a mentőket, de csak azért, hogy ne kerüljön bajba az Iván bácsi! Már egyébként késő!
(1991 Ingusz Iván)
2c. (partikulaszerűen)
〈diskurzusszervező szerepben: új tárgyra való áttérés jelölésére v. elköszönés, jókívánság bevezetésére〉
Egyébként jól vagyunk, hála Iſtennek
(1783 Molnár János)
Egyébként be kell vallani, – szól, egy czigarettet sodorva össze könnyedén ujjai közt, – hogy nőd a legszeretetreméltóbb asszony a világon, ki soha sem akadályozza férjét mulatságaiban
(1877 Vértesi Arnold)
Ó, maga mindig tiszta és elegáns volt, kétségtelenül. Egyébként mi van Leatrice-szel?
(1934 Szentkuthy Miklós)
Szia, szia, egyébként boldog karácsonyt! – búcsúztunk
(1990 Lovass Zoltán)
Egy farmert választottam fehér tornacipővel, fehér, kék csíkos galléros pólóval. Nem túl feltűnő, nem is túl unalmas. Egyébként tiszta ideg vagyok a holnapi nap miatt, első nap az új suliban, új osztálytársak, új tanárok
(2010 Leiner Laura)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. egyéb; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások