egyébképpen htl hsz 0 (/vál)

1. (bármely) más módon, másként, másképpen’ ❖ a’ terméſzet ſzerént való erötlenſég, ſok nyomorúságoknak kaput nyit, mellyeket egyebb képen el nem kerlhetnk, hanem tſak a’ ſok, gyakorta ellenkez orvoſſágok’ el-távoztatáſa által (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 677) | Egyébképpen, azaz, illyen segedelmek és készűletek nélkűl, eggy olly jó ’s tökélletes új kiadást senki nem ígérhet (1821 Batsányi János 7023020, 61) | a hivatalt viselt, vagy egyébképen kitünt családtagoknak (1860 Nagy Iván CD31) | Vagy kiűzi a templomból, vagy egyébképpen csúfolja meg (1907 Gárdonyi Géza 9173003, 262) | hypomániás felhangoltságú, vagy egyébképpen ideges, beteg gyermek (1946 Karácsony Sándor 9302002, 11).

1a. ’más, es. ellenkező esetben, más körülmények között’ ❖ az Istenért is pénzt, pénzt, pénzt! egyébképpen nem tudom, mi lesz belöllem (1786 Kazinczy László C2554, 104) | Horvát-Szlavonországban a mi erdőtörvényünk csak a kincstári erdőkre érvényes, egyébképen ott az erdészeti közigazgatás autonom ügy s még mindig az 1852. évi osztrák erdőpátens érvényes (1912 RévaiNagyLex. C5702, 611).

2. ’〈vmely kiegészítésben, pontosításban:〉 az említett dologtól függetlenül, azon túl (is), ill. más tekintetben, más vonatkozásban’ ❖ Sok el mondja néked ha akarod a Sidó, Görög Grammticát tſak nem könyv nélkül, Ugy ir Deakúl mint Cicero; de azért egyébb képpen olly melyſéges oſtobaſága, s’ vadſága, idetlenſége lehet, hogy beſzélni ſem merſz vélle (1778 Bessenyei György¹ 7044041, 6) | A Kenyérfa igen termékeny, mert egy Ember három Fából nyóltz Hónapig eltarthatja magát. De egyébképen is ez a Fa a déltengeri Szigetieknek ſok haſznokra vagyon (1798 Sándor István 7287084, 78) | A két fráter oltárt állitott egy hársfa alatt, fehér abrosszal leterített asztalból, és annak a két felén naphosszat gyóntattak. Egyébképpen is szépen, csendesen viselkedtek. Az asztalunknál ettek, de sem hushoz, sem borhoz nem nyultak (1907 Gárdonyi Géza 9173003, 253) | A budapesti Egyetemnek van most egy tanára, kit érdemes hallgatni; Riedl Frigyes. Ez a fiatal ember hitem szerint méltó arra, hogy róla, mint az első magyar irodalomtörténészről szóljunk. […] Az egyetem egyébképpen éppen olyan, mint az Ön idejében (1936 Kosztolányi Dezső CD10) | Lehet-e ezt egyszerűen igazságnak nevezni? A természettudományok keretében semmi esetre sem! De egyébképen sem lehet itt igazságról beszélni (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

Vö. SzT.; ÚMTsz.

egyébképpen határozatlan névmási határozószó 0 (/vál)
1.
(bármely) más módon, másként, másképpen
a’ terméſzet ſzerént való erötlenſég, ſok nyomorúságoknak kaput nyit, mellyeket egyebb képen el nem kerlhetnk, hanem tſak a’ ſok, gyakorta ellenkez orvoſſágok’ el-távoztatáſa által
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Egyébképpen, azaz, illyen segedelmek és készűletek nélkűl, eggy olly jó ’s tökélletes új kiadást senki nem ígérhet
(1821 Batsányi János)
a hivatalt viselt, vagy egyébképen kitünt családtagoknak
(1860 Nagy Iván)
Vagy kiűzi a templomból, vagy egyébképpen csúfolja meg
(1907 Gárdonyi Géza)
hypomániás felhangoltságú, vagy egyébképpen ideges, beteg gyermek
(1946 Karácsony Sándor)
1a.
más, es. ellenkező esetben, más körülmények között
az Istenért is pénzt, pénzt, pénzt! egyébképpen nem tudom, mi lesz belöllem
(1786 Kazinczy László)
Horvát-Szlavonországban a mi erdőtörvényünk csak a kincstári erdőkre érvényes, egyébképen ott az erdészeti közigazgatás autonom ügy s még mindig az 1852. évi osztrák erdőpátens érvényes
(1912 RévaiNagyLex.)
2.
〈vmely kiegészítésben, pontosításban:〉 az említett dologtól függetlenül, azon túl (is), ill. más tekintetben, más vonatkozásban
Sok el mondja néked ha akarod a Sidó, Görög Grammticát tſak nem könyv nélkül, Ugy ir Deakúl mint Cicero; de azért egyébb képpen olly melyſéges oſtobaſága, s’ vadſága, idetlenſége lehet, hogy beſzélni ſem merſz vélle
(1778 Bessenyei György¹)
A Kenyérfa igen termékeny, mert egy Ember három Fából nyóltz Hónapig eltarthatja magát. De egyébképen is ez a Fa a déltengeri Szigetieknek ſok haſznokra vagyon
(1798 Sándor István)
A két fráter oltárt állitott egy hársfa alatt, fehér abrosszal leterített asztalból, és annak a két felén naphosszat gyóntattak. Egyébképpen is szépen, csendesen viselkedtek. Az asztalunknál ettek, de sem hushoz, sem borhoz nem nyultak
(1907 Gárdonyi Géza)
A budapesti Egyetemnek van most egy tanára, kit érdemes hallgatni; Riedl Frigyes. Ez a fiatal ember hitem szerint méltó arra, hogy róla, mint az első magyar irodalomtörténészről szóljunk. […] Az egyetem egyébképpen éppen olyan, mint az Ön idejében
(1936 Kosztolányi Dezső)
Lehet-e ezt egyszerűen igazságnak nevezni? A természettudományok keretében semmi esetre sem! De egyébképen sem lehet itt igazságról beszélni
(1996 Katolikus Biblia ford.)
Vö. SzT.; ÚMTsz.

Beállítások