egyed fn 3B

(Fil is) ’önállóan létező, egyes dolog (mint vmely egység, egész része, tagja, ill. vmiből egy példány, darab)’ ❖ Egyed […] individuum; egyedenként individualiter (1807 A magyar nyelvújítás szótára C6000, 53) | [a panteizmus szerint az emberi szellem] nem önálló, s valamint az isteni lényből mint tüneménymód, mint árnyékkép származott az emberi szellem: úgy ezen végtelen minden-egységbe megint felolvasztatik, megszünvén egyed lenni (1839 Szontagh Gusztáv C4062, 101) | a Nap-rendszer egyedeiről szerkesztett csillagászati táblák (1897 PallasLex. CD02) | [A szógyökök] tipikusak, vagyis nem sajátos, különleges dolgokat, nem egyedeket fejeznek ki, hanem tipusokat, még pedig fölötte általánositott tipusokat (1912 Rubin László 9577001, 25) | elektrónok pozitiv és negativ egyedei által alkotott rendszer (1941 Galamb Ödön C1801, 68) | A csíki és erdővidéki szekrényláda vagy gúnyás szuszék évszámos egyedei egyértelműen tanúsítják a Csíkménaságról idézett adalékok általánosabb érvényét (1997 Magyar néprajz CD47).

a. (Biol) ’vmely faj()t alkotó élőlények közül egy’ ❖ a kopogtatás, melly csecsemőknél több fölvilágosítást nyujtandhat a betegségre nézve mint korosoknál: mínthogy amazoknál a falak vékonysága és hajlékonysága mintegy közvetlenebb vizsgálódást enged a tüdőkre, úgyannyira, hogy még ezeknek vérbőségét és vérmes duzzadtságát is észrevehetni, mi korosabb egyedeknél erős oldalbordáik miatt meg nem történhető (1847 Schöpf-Merei Ágoston 8305001, 14) | Oly facsoportozat, mely ezer évig él, képes folytatni lételét s pedig teljes számban, ha egyedenként minden évezredben csak egy tenyésző magot ad… (1864 Rónay Jácint 8396002, 33) | minden egyes állat- és növényfaj fehérjéi eltérnek egymástól, még az egyes egyedek fehérjéi is különböznek (1949 Anyag- és áruismeret C5268, 68) | Az állat ismeretei, még ha öntudattal rendelkező állatról is van szó, általában veszendőbe mennek az egyed pusztulásával (1982 Csányi Vilmos 2029006, 563).

b. ’az egyes ember, egyén (mint vmely közösség, csoport tagja)’ ❖ Vagynak emberek, kiknél az agy és kebel világa feledteti a külvilágot, a társalkodást emberekkel; […] efféle egyedek, kivált midőn különben is felette gyéren keletkeznek, inkább hasznosak, mint veszedelmesek az emberiség egészében (1839 Szemere Pál 8439037, 172) | mostani kormányunknak több egyedeit mélyen tisztelem (1844 Széchenyi István 8429031, 416) | A középkori társadalomban az egyed szabad elhatározása nem érvényesülhetett minden tekintetben; az egyed bele volt szoritva a rendek keretébe (1903 Prohászka Ottokár 8378005, 301) | egy csendőrkaszárnya szűk udvarán álltam egy félelemverejtéket és ki tudja, miféle gondolatfoszlányokat kiválasztó tömegben, melynek egyedeihez mindössze az az általánosság fűzött, hogy mindannyian zsidók voltunk (1988 Kertész Imre² CD41).

ÖE: ~szám.

Vö. CzF. egyed¹; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

egyed főnév 3B
(Fil is)
önállóan létező, egyes dolog (mint vmely egység, egész része, tagja, ill. vmiből egy példány, darab)
Egyed […] individuum; egyedenként individualiter
(1807 A magyar nyelvújítás szótára)
[a panteizmus szerint az emberi szellem] nem önálló, s valamint az isteni lényből mint tüneménymód, mint árnyékkép származott az emberi szellem: úgy ezen végtelen minden-egységbe megint felolvasztatik, megszünvén egyed lenni
(1839 Szontagh Gusztáv)
a Nap-rendszer egyedeiről szerkesztett csillagászati táblák
(1897 PallasLex.)
[A szógyökök] tipikusak, vagyis nem sajátos, különleges dolgokat, nem egyedeket fejeznek ki, hanem tipusokat, még pedig fölötte általánositott tipusokat
(1912 Rubin László)
elektrónok pozitiv és negativ egyedei által alkotott rendszer
(1941 Galamb Ödön)
A csíki és erdővidéki szekrényláda vagy gúnyás szuszék évszámos egyedei egyértelműen tanúsítják a Csíkménaságról idézett adalékok általánosabb érvényét
(1997 Magyar néprajz)
a. (Biol)
vmely faj()t alkotó élőlények közül egy
a kopogtatás, melly csecsemőknél több fölvilágosítást nyujtandhat a betegségre nézve mint korosoknál: mínthogy amazoknál a falak vékonysága és hajlékonysága mintegy közvetlenebb vizsgálódást enged a tüdőkre, úgyannyira, hogy még ezeknek vérbőségét és vérmes duzzadtságát is észrevehetni, mi korosabb egyedeknél erős oldalbordáik miatt meg nem történhető
(1847 Schöpf-Merei Ágoston)
Oly facsoportozat, mely ezer évig él, képes folytatni lételét s pedig teljes számban, ha egyedenként minden évezredben csak egy tenyésző magot ad…
(1864 Rónay Jácint)
minden egyes állat- és növényfaj fehérjéi eltérnek egymástól, még az egyes egyedek fehérjéi is különböznek
(1949 Anyag- és áruismeret)
Az állat ismeretei, még ha öntudattal rendelkező állatról is van szó, általában veszendőbe mennek az egyed pusztulásával
(1982 Csányi Vilmos)
b.
az egyes ember, egyén (mint vmely közösség, csoport tagja)
Vagynak emberek, kiknél az agy és kebel világa feledteti a külvilágot, a társalkodást emberekkel; […] efféle egyedek, kivált midőn különben is felette gyéren keletkeznek, inkább hasznosak, mint veszedelmesek az emberiség egészében
(1839 Szemere Pál)
mostani kormányunknak több egyedeit mélyen tisztelem
(1844 Széchenyi István)
A középkori társadalomban az egyed szabad elhatározása nem érvényesülhetett minden tekintetben; az egyed bele volt szoritva a rendek keretébe
(1903 Prohászka Ottokár)
egy csendőrkaszárnya szűk udvarán álltam egy félelemverejtéket és ki tudja, miféle gondolatfoszlányokat kiválasztó tömegben, melynek egyedeihez mindössze az az általánosság fűzött, hogy mindannyian zsidók voltunk
(1988 Kertész Imre²)
ÖE: egyedszám
Vö. CzF. egyed¹; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások