egyedi mn és fn 

I. mn 18B

1. ’önállóan létező, ill. külön, önmagában tekintett 〈(emberi) lény, es. dolog〉’ ❖ a’ mindenség bizonyos, elkülönözött megoszthatatlan atomokból vagy ollyan parányi egyedi lényekböl áll, mellyeket sok milliók össze szerkeztetése nélkül érzékeink fel nem vehetnek (1839 Tudományos Gyűjtemény C7323, 5) | [a neoplatonikus filozófia szerint] az értelem ideái szerint alakít egyedi tárgyakat az anyagban (1896 PallasLex. CD02) | a tulajdonnév egyedi létezőt jelöl (1959 J. Soltész Katalin C5899, 461) | A közérdek nevében minden jogsértést legitimál a „forradalmi igazságszolgáltatás”, mely az ember sérthetetlen jogai nevében minden egyedi esetben megengedhetőnek tekinti a jogtipró forradalmi intézkedések megtételét (1992 Ludassy Mária 2016037, 434).

1a. (-leg raggal hsz-szerűen) ’egyed(en)ként v. egyén(en)ként (véve, tekintve)’ ❖ világosan kijő, hogy egyedileg (subjektiv) lehet haladni, sőt lehetetlen nem haladni a’ szentirásra nézve, azaz a’ szentirás’ magyarázásában […]: de maga a’ szentirás tárgyilag (objectiv) elébb nem vitethetik, nem tökéletesíttethetik (1839 Figyelmező C0153, 857) | [a hagyományt] napról-napra irtja a civilisatio és a népélet tárgyai majdnem oly gyorsan pusztulnak fajilag, mint a kérész egyedileg (1890 Herrmann Antal C0130, 22) | [a páriakutyák] helyenként és egyedileg igen változók (1929 Az állatok világa ford. CD46) | A társadalom általában és az emberek egyedileg tartós és állandó részvétre képtelenek (1986 Losonczi Ágnes 1095002, 114).

2. ’〈olyan dolog jelzőjeként, amely a maga mivoltában minden más hasonlótól megkülönböztethető, és vkinek, es. vminek kizárólagos sajátja〉’ ❖ ref. még mindig azon egyedi (individualis) nézettel van, hogy az országok’ külső élete […] belső élete’ idomától, rendétől, erejétől és tehetségétől függ (1838 Figyelmező C0152, 247) | Egyedi természetét illetőleg a magyar nyelv egyike a legszebb zengésű, legtökéletesebb szerkezetű és legvilágosabb szabatossággal szóló nyelveknek (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Az ember társas állat, és sorsa csak a fajnak immanens, az egyedi sorsok egymástól függenek (1913 Babits Mihály CD10) | [a pénzügyi ellenőrzési] feladatok valamennyi érintett tárca és intézmény egyedi és közös felelősségi körébe tartoznak (2000 Magyar Hírlap CD09) | Vajon a Magyarországon kimutatható [demográfiai] összefüggések egyediek-e, esetleg a közép-kelet-európai mintához igazodnak vagy általánosak? (2002 Spéder Zsolt 3282001, 7).

2a. ’sajátságos, különleges 〈jelenség, személy〉, ill. egyszeri, alkalmi 〈dolog〉’ ❖ Én az enyhely […] szóban sokkal egyedibb, festőibb hatást tapasztalok, mint a szintelenebb ótalom hallatára (1888 Négyesy László C5953, 210) | A biennálén most láthatunk egy nagyvonalú [ét]készletet, egyelőre egyedi példányban (1972 Romváry Ferenc 2021019, 919) | Egyedi íz, pompás aroma: a Coca-cola az Ön itala (1979 Rádióreklám – televízióreklám 1160006, 130) | az erdélyi piktúra meglehetősen egyedi alkotója, magányos alakja (1997 Új Könyvek CD29) | [Steven Soderbergh rendező] a drogproblémát egyedien feldolgozó Traffic című alkotása révén győztesként kerülhet ki a küzdelemből (2001 Magyar Hírlap CD09).

3. ’egy bizonyos egyedre, személyre v. dologra vonatk., ill. ahhoz alkalmazkodó, igazodó, arra tekintettel levő’ ❖ Egyes esetekben egyedi tekintetből [a gyógyfürdőben kezelt betegek számára] más eledelek is eltiltathatnak (1841 Athenaeum C0022, 1171) | [a vasút számára] kisajátított területekről elkészített összeírás, térkép és egyedi kimutatás (1883 Budapesti Hírlap márc. 23. C4730, 7) | A tehenészetben bevezettük az egyedi takarmányozást (1952 Szabad Nép febr. 28. C4875, 2) | minden egyes esetben külön határozatban egyedileg kell indokolni a hivatal döntését (1999 Magyar Hírlap CD09) | egyedi gyártású, kézzel készített darabok (2001 Lakáskultúra CD39).

II. fn 1A1 (hat ne-vel)

’önmagában létező, egyes dolog, jelenség’ ❖ Az író nem regisztrál, hanem átél és életet teremt, s az egyediben fölmutatja az általánosat (1947 Rónay György 9573087, 240) | A tankönyv szükségképpen a típusról szól, nem az egyediről (1957 Benedek István 9041009, 256) | A kölcsönösség, amelyet Gadamernál hiányoltunk, Foucault elméletében éppúgy nem mutatható ki az általános és az egyedi között (1990 Újlaki Gabriella 2029019, 562).

Sz: egyedies.

Vö. CzF. ~, egyedileg; ÉrtSz.; ÉKsz.

egyedi melléknév és főnév
I. melléknév 18B
1.
önállóan létező, ill. külön, önmagában tekintett (emberi) lény, es. dolog〉
a’ mindenség bizonyos, elkülönözött megoszthatatlan atomokból vagy ollyan parányi egyedi lényekböl áll, mellyeket sok milliók össze szerkeztetése nélkül érzékeink fel nem vehetnek
(1839 Tudományos Gyűjtemény)
[a neoplatonikus filozófia szerint] az értelem ideái szerint alakít egyedi tárgyakat az anyagban
(1896 PallasLex.)
a tulajdonnév egyedi létezőt jelöl
(1959 J. Soltész Katalin)
A közérdek nevében minden jogsértést legitimál a „forradalmi igazságszolgáltatás”, mely az ember sérthetetlen jogai nevében minden egyedi esetben megengedhetőnek tekinti a jogtipró forradalmi intézkedések megtételét
(1992 Ludassy Mária)
1a. (-leg raggal hsz-szerűen)
egyed(en)ként v. egyén(en)ként (véve, tekintve)
világosan kijő, hogy egyedileg (subjektiv) lehet haladni, sőt lehetetlen nem haladni a’ szentirásra nézve, azaz a’ szentirás’ magyarázásában […]: de maga a’ szentirás tárgyilag (objectiv) elébb nem vitethetik, nem tökéletesíttethetik
(1839 Figyelmező)
[a hagyományt] napról-napra irtja a civilisatio és a népélet tárgyai majdnem oly gyorsan pusztulnak fajilag, mint a kérész egyedileg
(1890 Herrmann Antal)
[a páriakutyák] helyenként és egyedileg igen változók
(1929 Az állatok világa ford.)
A társadalom általában és az emberek egyedileg tartós és állandó részvétre képtelenek
(1986 Losonczi Ágnes)
2.
〈olyan dolog jelzőjeként, amely a maga mivoltában minden más hasonlótól megkülönböztethető, és vkinek, es. vminek kizárólagos sajátja〉
ref.referens még mindig azon egyedi (individualis) nézettel van, hogy az országok’ külső élete […] belső élete’ idomától, rendétől, erejétől és tehetségétől függ
(1838 Figyelmező)
Egyedi természetét illetőleg a magyar nyelv egyike a legszebb zengésű, legtökéletesebb szerkezetű és legvilágosabb szabatossággal szóló nyelveknek
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Az ember társas állat, és sorsa csak a fajnak immanens, az egyedi sorsok egymástól függenek
(1913 Babits Mihály)
[a pénzügyi ellenőrzési] feladatok valamennyi érintett tárca és intézmény egyedi és közös felelősségi körébe tartoznak
(2000 Magyar Hírlap)
Vajon a Magyarországon kimutatható [demográfiai] összefüggések egyediek-e, esetleg a közép-kelet-európai mintához igazodnak vagy általánosak?
(2002 Spéder Zsolt)
2a.
sajátságos, különleges 〈jelenség, személy〉, ill. egyszeri, alkalmi 〈dolog〉
Én az enyhely […] szóban sokkal egyedibb, festőibb hatást tapasztalok, mint a szintelenebb ótalom hallatára
(1888 Négyesy László)
A biennálén most láthatunk egy nagyvonalú [ét]készletet, egyelőre egyedi példányban
(1972 Romváry Ferenc)
Egyedi íz, pompás aroma: a Coca-cola az Ön itala
(1979 Rádióreklám – televízióreklám)
az erdélyi piktúra meglehetősen egyedi alkotója, magányos alakja
(1997 Új Könyvek)
[Steven Soderbergh rendező] a drogproblémát egyedien feldolgozó Traffic című alkotása révén győztesként kerülhet ki a küzdelemből
(2001 Magyar Hírlap)
3.
egy bizonyos egyedre, személyre v. dologra vonatk., ill. ahhoz alkalmazkodó, igazodó, arra tekintettel levő
Egyes esetekben egyedi tekintetből [a gyógyfürdőben kezelt betegek számára] más eledelek is eltiltathatnak
(1841 Athenaeum)
[a vasút számára] kisajátított területekről elkészített összeírás, térkép és egyedi kimutatás
(1883 Budapesti Hírlap márc. 23.)
A tehenészetben bevezettük az egyedi takarmányozást
(1952 Szabad Nép febr. 28.)
minden egyes esetben külön határozatban egyedileg kell indokolni a hivatal döntését
(1999 Magyar Hírlap)
egyedi gyártású, kézzel készített darabok
(2001 Lakáskultúra)
II. főnév 1A1 (hat ne-vel)
önmagában létező, egyes dolog, jelenség
Az író nem regisztrál, hanem átél és életet teremt, s az egyediben fölmutatja az általánosat
(1947 Rónay György)
A tankönyv szükségképpen a típusról szól, nem az egyediről
(1957 Benedek István)
A kölcsönösség, amelyet Gadamernál hiányoltunk, Foucault elméletében éppúgy nem mutatható ki az általános és az egyedi között
(1990 Újlaki Gabriella)
Sz: egyedies
Vö. CzF. ~, egyedileg; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások