egyedít ts ige 4a4 (tárgy n. is) (vál)

’〈vmely jellemző tulajdonsága, rész(let)e stb. v. azzal felruházva vki〉 minden(ki) mástól különbözővé, egyedivé tesz vmit, vkit’ ❖ Egyedít, individualisieren (1844 Kiss Mihály C2706, 27) | A tévesztés fölismerése nyomán föllépő rezignációt Bródy novellájában mély ironikus-önironikus líra hatja át s egyedíti (1972 Németh G. Béla 2018011, 456) | A kötőjel nélküli nagy kezdőbetűs írás – „Dunaág, Dunahíd, Dunapart” stb. – azért helytelen, mert ezek a köznévi utótaggal összekapcsolt kifejezések már nem tulajdonnevek (nem egyedítenek, hiszen Duna-ág, Duna-híd stb. nemcsak egy van) (1979 Magyar Nyelvőr C6030, 249) | az író az ismerős figurákat kitűnően egyedített szituációkba, remekül megformált helyzetekbe, hiteles háttér elé helyezi (1994 Új Könyvek CD29) | A Zsirai Miklóst egyedítő vonások közül az egyik – ha nem a legjellegzetesebb, de mindenesetre a leginkább szembeötlő – eredeti nyelvhasználata, színes, lebilincselő, remek stílusa (1995 Kiss Jenő² CD30).

Vö. CzF. egyedít · egyedit

egyedít tárgyas ige 4a4 (tárgy n. is) (vál)
〈vmely jellemző tulajdonsága, rész(let)e stb. v. azzal felruházva vki〉 minden(ki) mástól különbözővé, egyedivé tesz vmit, vkit
Egyedít, individualisieren
(1844 Kiss Mihály)
A tévesztés fölismerése nyomán föllépő rezignációt Bródy novellájában mély ironikus-önironikus líra hatja át s egyedíti
(1972 Németh G. Béla)
A kötőjel nélküli nagy kezdőbetűs írás – „Dunaág, Dunahíd, Dunapart” stb.és a többi – azért helytelen, mert ezek a köznévi utótaggal összekapcsolt kifejezések már nem tulajdonnevek (nem egyedítenek, hiszen Duna-ág, Duna-híd stb.és a többi nemcsak egy van)
(1979 Magyar Nyelvőr)
az író az ismerős figurákat kitűnően egyedített szituációkba, remekül megformált helyzetekbe, hiteles háttér elé helyezi
(1994 Új Könyvek)
A Zsirai Miklóst egyedítő vonások közül az egyik – ha nem a legjellegzetesebb, de mindenesetre a leginkább szembeötlő – eredeti nyelvhasználata, színes, lebilincselő, remek stílusa
(1995 Kiss Jenő²)
Vö. CzF. egyedít · egyedit

Beállítások