egyenesít ige 4b4

1. ts (átv is) ’〈görbe, hajlott v. ferde (helyzetben levő) dolgot〉 egyenesebbé, ill. (újra) egyenessé tesz’ ❖ egyeneſen kell ſzivednek állani; ne hogy más egyenesítse (1783 Molnár János C0292, 541) | Kincs egyenest görbít, egyenesít görbét (1863 Arany János CD01) | [Szoboszló] az előtt girbe-gurba szűk útczáit évről évre tervszerűleg egyenesítik, szélesítik (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [a gombostűk anyaga] sárgaréz- v. vasdrót, amelyet üregeken való áthúzással egyenesítenek s ezután darabokra vágnak (1897 PallasLex. CD02) | Az ortopedista a csontokat nyújthatja és egyenesítheti (1912 Radó Sámuel CD10) | [A térdelő öregembert] felsegítenék – nem kér belőle, inkább nehézkesen egyenesíti gerincét (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. tn (tárgyragos határozóval is) ’úgy alakít,változtat vmin, hogy görbeségét v. ferdeségét csökkentve egyenesebbé teszi’ ❖ A’ máſodik 1762dik ki botſátásban ſokat egyeneſétettem benne [ti. a szövegben], arra nézve hogy knnyebben meg-értetdgyék (1772 Marikovszky Márton C3033, )()(4[r]) | Néha csak századmillimétereket kell egyenesíteni valamelyik alkatrészen (1949 Népszava ápr. 10. C4839, 13) | a Michele Jamiolkowsky által vezetett szakértői bizottság a restauráció során csaknem 44 centimétert egyenesített a tornyon (2001 Magyar Hírlap CD09) | [a megválasztott állami vezetőknek] le kell kerekíteniük azt, amit hegyesnek szántak, egyenesíteniük kell azon, amit szívük szerint görbének alkotnának (2005 Népszava febr. 5. C7468, 7).

2. ts (ritk, átv is) ’egyengetve simábbá, ill. (újra) simává, egyenletes felületűvé tesz vmit’ ❖ Népek! úttyát kéſzíttsétek, Az Úrnak: ösvényit egyenesíttsétek, Hazámnak ſzzei, rózsákkal hintsétek, Myrtussal, Cziprussal, azt bé teríttsétek (1790 Gvadányi József 7125004, 212) | Két fajta politikai kérdést látunk kiemelkedni. Az egyik fajta a kulturai életnek mintegy talaját egyenesiti, előkésziti, a másik a kulturai életre vonatkozik, melynek épületét e talajra akarjuk fölépiteni (1899 Budapesti Hírlap aug. 17. C4746, 1) | fák gyűrött leveleiket egyenesítik (1929 Sziráky Judith CD10).

Ö: fel~, ki~.

ÖU: meg~.

Vö. CzF. egyenėsít · egyenėsit; ÉrtSz.; TESz. egyenlő; ÉKsz.

egyenesít ige 4b4
1. tárgyas (átv is)
〈görbe, hajlott v. ferde (helyzetben levő) dolgot〉 egyenesebbé, ill. (újra) egyenessé tesz
egyeneſen kell ſzivednek állani; ne hogy más egyenesítse
(1783 Molnár János)
Kincs egyenest görbít, egyenesít görbét
(1863 Arany János)
[Szoboszló] az előtt girbe-gurba szűk útczáit évről évre tervszerűleg egyenesítik, szélesítik
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[a gombostűk anyaga] sárgaréz- v.vagy vasdrót, amelyet üregeken való áthúzással egyenesítenek s ezután darabokra vágnak
(1897 PallasLex.)
Az ortopedista a csontokat nyújthatja és egyenesítheti
(1912 Radó Sámuel)
[A térdelő öregembert] felsegítenék – nem kér belőle, inkább nehézkesen egyenesíti gerincét
(1995 Magyar Hírlap)
1a. tárgyatlan (tárgyragos határozóval is)
úgy alakít,változtat vmin, hogy görbeségét v. ferdeségét csökkentve egyenesebbé teszi
A’ máſodik 1762dik ki botſátásban ſokat egyeneſétettem benne [ti. a szövegben], arra nézve hogy knnyebben meg-értetdgyék
(1772 Marikovszky Márton)
Néha csak századmillimétereket kell egyenesíteni valamelyik alkatrészen
(1949 Népszava ápr. 10.)
a Michele Jamiolkowsky által vezetett szakértői bizottság a restauráció során csaknem 44 centimétert egyenesített a tornyon
(2001 Magyar Hírlap)
[a megválasztott állami vezetőknek] le kell kerekíteniük azt, amit hegyesnek szántak, egyenesíteniük kell azon, amit szívük szerint görbének alkotnának
(2005 Népszava febr. 5.)
2. tárgyas (ritk, átv is)
egyengetve simábbá, ill. (újra) simává, egyenletes felületűvé tesz vmit
Népek! úttyát kéſzíttsétek, Az Úrnak: ösvényit egyenesíttsétek, Hazámnak ſzzei, rózsákkal hintsétek, Myrtussal, Cziprussal, azt bé teríttsétek
(1790 Gvadányi József)
Két fajta politikai kérdést látunk kiemelkedni. Az egyik fajta a kulturai életnek mintegy talaját egyenesiti, előkésziti, a másik a kulturai életre vonatkozik, melynek épületét e talajra akarjuk fölépiteni
(1899 Budapesti Hírlap aug. 17.)
fák gyűrött leveleiket egyenesítik
(1929 Sziráky Judith)
ÖU: megegyenesít
Vö. CzF. egyenėsít · egyenėsit; ÉrtSz.; TESz. egyenlő; ÉKsz.

Beállítások