egyéniség fn 3B8

1. ’vkire, es. vmire jellemző, őt másoktól megkülönböztető, sajátos (lelki, szellemi stb.) tulajdonságok összessége, együttese’ ❖ [A lakás kiválasztásában megnyilvánuló ízlés] egyéniségtől függ, s csak általános civilisatio által nyerhet józanabb irányt (1834–1837 Széchenyi István 8429019, 39) | a bajnak, a mámornak, a szerelemnek, a pénzkivánásnak, a holnap elébe törtetésnek és a halálnak hatszoros összefonódásából előáll az Ady költői egyénisége (1910 Oláh Gábor 9487065, 138) | sokszor úgy féltem, hogy nekem talán nincs is egyéniségem! (1947 Szabó Lőrinc C5310, 219) | Élete első hat-nyolc hetében a kutya egyéniségének megismerése, fölbecsülése meglehetősen nehéz feladat (1995 Szinák János–Veress István CD59).

1a. ’vki, es. vmi mint bizonyos (különleges) egyéni tulajdonságok hordozója’ ❖ Bercsényi maga nem volt azon egyéniség, kivel könnyen lehetett egyezni (1831 Bajza József C0714, 135) | [Tallérosy Zebulon] igen jeles és kellemetes egyéniség volt (1886 Jókai Mór CD18) | A velencei festészet további fejlődési menetét ő [ti. Tiziano] határozta meg; egyéniségekkel utána is találkozunk, de formában, kompozicióban és technikában ezután belőle indulnak ki (1925 MűvészetiLex. C6812, 782) | még csak 27 éves, de már teljesen kiforrott egyéniség (1926 Bonkáló Sándor CD10) | minden kutya egyéniség, a fajtaleírásuk csak támpont lehet (1995 Magyarország állatvilága CD14).

1b. (rég) ’egy bizonyos személy, egyén’ ❖ Beszélik: hogy Haimburgnál Windischgraetz családjából 11 egyéniséget csiptek el; – ha igaz (1848 Életképek C0107, 729) | a vékony termetü és hosszu bajuszu egyéniségben rögtön ráismert a hirnökre (1858 Kemény Zsigmond C2615, 167) | Beeresztették Kalmár Dezső urat – s a két törvényszéki hivatalos egyéniséget (1892 Tolnai Lajos C4212, 181) | Ez a szerelmet valló egyéniség bizonyára nem más, mint uraságod szabója vagy kalaposa, aki tavasz jöttével szíve érzelmeit elmondandja? (1933 Krúdy Gyula CD54).

2. ’vmely tárgyra, dologra stb. jellemző, azt a többi hasonlótól elkülönítő sajátosságok összessége’ ❖ a drámának igen is határozott egyénisége van; hogy az ő egyéniségének organicus törvényei annyira különválók, hogy e törvények legfőbbjei semmi más költői művel nem közösek, s természet szerint nem is lehetnek (1855 Egressy Gábor 8123006, 237) | Nagyvárad az individiumok [!] városa, mert magának a városnak nincs kiformált egyénisége (1901 Ady Endre CD0801) | A görög középkor államai, mint létjogukat ápolják külön egyéniségüket; nemcsak fegyver áll itt fegyverrel szemben, hanem jelleg jelleggel (1940 Németh László² 9485011, 42) | Az egész látványterv maximálisan a háttérbe vonul, és átengedi a terepet a műalkotásoknak […]. Ugyanakkor van egyénisége, nem válik jellegtelenné (1999 Magyar Hírlap CD09).

2a. (ritk) ’vmely tárgy, dolog mint ilyen sajátosságok hordozója’ ❖ a nikkel, réz, ón és más, nemes, régi anyagok felhasználásával megformált külseje révén […] mindegyik Faber-kandalló külön egyéniség (1998 Lakáskultúra CD39) | A tizenegy épület mind különálló egyéniség, ugyanakkor […] kellemes rokonságot mutatnak (2002 Lakáskultúra CD39).

3. (rendsz. birtokszóként) (kissé rég) ’az a tulajdonság, hogy vki v. vmi minden(ki) mástól különböző, egyéni, ill. vkinek, vminek ilyen volta, jellege’ ❖ örülök tulajdon egyéniségemen, s mint borzadok a minden egyéni nyomot kivesztő általánosságtól (1839 Hunfalvy Pál 8192001, 80) | A XVIII. század végéig senki sem követeli a magyar nyelv tanítását s a magyar tannyelvet az iskolákban, annyira elgyengült a nemzet egyéniségének tudata (1888 Grünwald Béla 8165004, 326) | A tizenkilencedik század fényes alakjai mögött ki gondol a hajdani Magyar Múzeum kultúrateremtő íróira? Azt az egyéniséget követeljük rajtuk, amelyet egy magasabb ízlés kedvéért visszanyestek (1931 Németh László² CD10).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. egyén; ÉKsz.

egyéniség főnév 3B8
1.
vkire, es. vmire jellemző, őt másoktól megkülönböztető, sajátos (lelki, szellemi stb.) tulajdonságok összessége, együttese
[A lakás kiválasztásában megnyilvánuló ízlés] egyéniségtől függ, s csak általános civilisatio által nyerhet józanabb irányt
(1834–1837 Széchenyi István)
a bajnak, a mámornak, a szerelemnek, a pénzkivánásnak, a holnap elébe törtetésnek és a halálnak hatszoros összefonódásából előáll az Ady költői egyénisége
(1910 Oláh Gábor)
sokszor úgy féltem, hogy nekem talán nincs is egyéniségem!
(1947 Szabó Lőrinc)
Élete első hat-nyolc hetében a kutya egyéniségének megismerése, fölbecsülése meglehetősen nehéz feladat
(1995 Szinák János–Veress István)
1a.
vki, es. vmi mint bizonyos (különleges) egyéni tulajdonságok hordozója
Bercsényi maga nem volt azon egyéniség, kivel könnyen lehetett egyezni
(1831 Bajza József)
[Tallérosy Zebulon] igen jeles és kellemetes egyéniség volt
(1886 Jókai Mór)
A velencei festészet további fejlődési menetét ő [ti. Tiziano] határozta meg; egyéniségekkel utána is találkozunk, de formában, kompozicióban és technikában ezután belőle indulnak ki
(1925 MűvészetiLex.)
még csak 27 éves, de már teljesen kiforrott egyéniség
(1926 Bonkáló Sándor)
minden kutya egyéniség, a fajtaleírásuk csak támpont lehet
(1995 Magyarország állatvilága)
1b. (rég)
egy bizonyos személy, egyén
Beszélik: hogy Haimburgnál Windischgraetz családjából 11 egyéniséget csiptek el; – ha igaz
(1848 Életképek)
a vékony termetü és hosszu bajuszu egyéniségben rögtön ráismert a hirnökre
(1858 Kemény Zsigmond)
Beeresztették Kalmár Dezső urat – s a két törvényszéki hivatalos egyéniséget
(1892 Tolnai Lajos)
Ez a szerelmet valló egyéniség bizonyára nem más, mint uraságod szabója vagy kalaposa, aki tavasz jöttével szíve érzelmeit elmondandja?
(1933 Krúdy Gyula)
2.
vmely tárgyra, dologra stb. jellemző, azt a többi hasonlótól elkülönítő sajátosságok összessége
a drámának igen is határozott egyénisége van; hogy az ő egyéniségének organicus törvényei annyira különválók, hogy e törvények legfőbbjei semmi más költői művel nem közösek, s természet szerint nem is lehetnek
(1855 Egressy Gábor)
Nagyvárad az individiumok [!] városa, mert magának a városnak nincs kiformált egyénisége
(1901 Ady Endre)
A görög középkor államai, mint létjogukat ápolják külön egyéniségüket; nemcsak fegyver áll itt fegyverrel szemben, hanem jelleg jelleggel
(1940 Németh László²)
Az egész látványterv maximálisan a háttérbe vonul, és átengedi a terepet a műalkotásoknak […]. Ugyanakkor van egyénisége, nem válik jellegtelenné
(1999 Magyar Hírlap)
2a. (ritk)
vmely tárgy, dolog mint ilyen sajátosságok hordozója
a nikkel, réz, ón és más, nemes, régi anyagok felhasználásával megformált külseje révén […] mindegyik Faber-kandalló külön egyéniség
(1998 Lakáskultúra)
A tizenegy épület mind különálló egyéniség, ugyanakkor […] kellemes rokonságot mutatnak
(2002 Lakáskultúra)
3. (rendsz. birtokszóként) (kissé rég)
az a tulajdonság, hogy vki v. vmi minden(ki) mástól különböző, egyéni, ill. vkinek, vminek ilyen volta, jellege
örülök tulajdon egyéniségemen, s mint borzadok a minden egyéni nyomot kivesztő általánosságtól
(1839 Hunfalvy Pál)
A XVIII. század végéig senki sem követeli a magyar nyelv tanítását s a magyar tannyelvet az iskolákban, annyira elgyengült a nemzet egyéniségének tudata
(1888 Grünwald Béla)
A tizenkilencedik század fényes alakjai mögött ki gondol a hajdani Magyar Múzeum kultúrateremtő íróira? Azt az egyéniséget követeljük rajtuk, amelyet egy magasabb ízlés kedvéért visszanyestek
(1931 Németh László²)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. egyén; ÉKsz.

Beállítások