egyenként hsz 0

1. (megosztás kif-ére) ’〈annak kif-ére, hogy vmely állítás a szövegkörnyezetben meghatározott személyek, dolgok mindegyikére külön-külön érvényes〉’ ❖ a’ Mindenható Ur Iſtennek […] tetſzett légyen Felségeſen uralkodó Hertzegünket, Hertzegségednek nagy kegyelmü Attyát ma reggel hét, és nyoltz óra között (halálos ſzegezéſek türhetetlen fájdalminak végét ſzakaſztván) egyenként mindnyajunknak, úgy az egéſz Hazának ki-mondhatatlan ſzomorúságára ebböl a’ Világi múlandóságból az örökké valóságra ki-ſzólitani (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 237) | Ezeknek a Leveleknek az árrok egygyenként 2 Garas (1780 Magyar Hírmondó 7444001, 32) | A kiejtésben egyes betüink hangja se több, se kevesebb ne legyen, mint a mennyi azokat egyenkint megilleti (1871 Paulay Ede 8357001, 9) | 2 egyenként 2 szobát s 1–1 konyhát és a szükséges mellékhelyiségeket tartalmazó lakóházzal (1904 Pénz és Föld 2111001, 7) | háromszáz darab, egyenként három font súlyú rakéta röppent fel (1957 Ráth-Végh István 9556002, 121) | a konyharuha és a párna között halvány rózsaszín gombóc rángatózik, akkora, mint az ember füle. Hat csukott szemű egér, egyenként kisebbek, mint a gyerekujj (2010 Nádori Lídia ford.–Müller⁴ 3243002, 84).

2. ’egyesével, egymás után, sorban’ ❖ [a vérhas gyógyítására használt] némelly eſzközk ártatlanok, némellyek ellenbe ártalmaſak. De itt tſak azokat ſem ſzámlálom egyenként-el, mellyeket magam-is hallottam; hanem azt iſmét bizváſt erſitem, hogy valóſágos igaz orvosláſa e’ nyavalyának tſak egyedl az, mellyet oda-fel adtam-el (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 348) | Eggyenként tünnek fel a’ csillagok’ fény seregi (1828 Uránia C0421, 339) | Állt a gyertyánál féligvetkezetten, s olvasta a leveleket egyenkint (1915 Gárdonyi Géza C1823, 217) | a vizespoharak is eltűntek, egyenként, mint a tíz kicsi néger (1969 Abody Béla ford.–Fitzgerald 9001003, 5) | A tésztához a puha vajat, a cukrot és a puncsaromát robotgéppel 1–2 perc alatt összedolgozzuk, és egyenként hozzákeverjük a tojásokat (2008 Stahl Judit 3284003, 83).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

egyenként határozószó 0
1. (megosztás kif-ére)
〈annak kif-ére, hogy vmely állítás a szövegkörnyezetben meghatározott személyek, dolgok mindegyikére külön-külön érvényes〉
a’ Mindenható Ur Iſtennek […] tetſzett légyen Felségeſen uralkodó Hertzegünket, Hertzegségednek nagy kegyelmü Attyát ma reggel hét, és nyoltz óra között (halálos ſzegezéſek türhetetlen fájdalminak végét ſzakaſztván) egyenként mindnyajunknak, úgy az egéſz Hazának ki-mondhatatlan ſzomorúságára ebböl a’ Világi múlandóságból az örökké valóságra ki-ſzólitani
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Ezeknek a Leveleknek az árrok egygyenként 2 Garas
(1780 Magyar Hírmondó)
A kiejtésben egyes betüink hangja se több, se kevesebb ne legyen, mint a mennyi azokat egyenkint megilleti
(1871 Paulay Ede)
2 egyenként 2 szobát s 1–1 konyhát és a szükséges mellékhelyiségeket tartalmazó lakóházzal
(1904 Pénz és Föld)
háromszáz darab, egyenként három font súlyú rakéta röppent fel
(1957 Ráth-Végh István)
a konyharuha és a párna között halvány rózsaszín gombóc rángatózik, akkora, mint az ember füle. Hat csukott szemű egér, egyenként kisebbek, mint a gyerekujj
(2010 Nádori Lídia ford.Müller)
2.
egyesével, egymás után, sorban
[a vérhas gyógyítására használt] némelly eſzközk ártatlanok, némellyek ellenbe ártalmaſak. De itt tſak azokat ſem ſzámlálom egyenként-el, mellyeket magam-is hallottam; hanem azt iſmét bizváſt erſitem, hogy valóſágos igaz orvosláſa e’ nyavalyának tſak egyedl az, mellyet oda-fel adtam-el
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Eggyenként tünnek fel a’ csillagok’ fény seregi
(1828 Uránia)
Állt a gyertyánál féligvetkezetten, s olvasta a leveleket egyenkint
(1915 Gárdonyi Géza)
a vizespoharak is eltűntek, egyenként, mint a tíz kicsi néger
(1969 Abody Béla ford.Fitzgerald)
A tésztához a puha vajat, a cukrot és a puncsaromát robotgéppel 1–2 perc alatt összedolgozzuk, és egyenként hozzákeverjük a tojásokat
(2008 Stahl Judit)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások