egyesség² (3B8) l. egyezség¹

egyezség¹ fn 3B8egyesség (rég)

1. (ritk) ’érdekek, nézetek, vmely (jogi) üggyel kapcs. feltételek stb. egyeztetése, az egyezkedés folyamata’ ❖ alku és egyesség útján fog Ausztria hozzájárulásával a közbenső vám szabályoztatni (1846 Kossuth Lajos CD32) | a Grassalkovich gróf kamarai igazgatóval folytatott egyezség folyamán fel is ajánlott Miskolc város 32 évig még a régi állapotban való megmaradásért évenkint 1000 körmöci aranyat (1896 PallasLex. CD02) | Az egyezségek során minden csoport meg akarja őrizni autonómiáját, nem akarja átvenni partnere globális eszméit és nem akarja saját magát az egyezség kedvéért feláldozni (1999 Természet Világa CD50).

2. (Jog is)(hivatalos) megegyezés, megállapodás, ill. azt rögzítő irat, szerződés’ ❖ [a felek] mü előttünk lépének szép egyezségben (1778 A rendtartó székely falu 7154039, 182) | Némelly helyeken a fejedelmek a kamaranyereséget zálogba vetvén, az illy sérelmes elzálogosítások és egyességek felbontatnak (1853 Teleki József² 8471006, 508) | [a kormánybiztos] időnyerés tekintetéből alkudozást kezdett Gedeon tábornokkal s három heti fegyvernyugvási egyességet kötött (1880 Jakab Elek C2189, 437) | Te galádul megszegted egyezségünket, s eltékozoltad a rád bízott vagyont! (1893 Várady Antal 8509016, 140) | A számozatlan fogatok kocsisai már szombaton egyezségre jutottak munkaadóikkal, csak még a kétfogatu bérkocsitulajdonosok és segédeik nem tudtak megegyezni (1919 Világ 2115001, 8) | Ugy vót az egyesség, hogy a beregszászi piacon megáll a juhval, akkor engem kifizet (1935 Móricz Zsigmond 9462032, 90) | A pénteken aláírt [orosz–iraki] egyezségben elsősorban az olaj- és nehézipari együttműködés jövőbeni feladatait sikerült rögzíteni (1994 Magyar Hírlap CD09) | a magyar közjog nem köti a kormánykoalíció létrehozását semmilyen formai feltételhez: azaz nem kell hozzá írásos megállapodás, szóbeli egyezség sem, létrejöhet a jogászoknak ismerős úgynevezett „ráutaló magatartással” is (2002 Magyar Hírlap CD09).

Ö: kényszer~.

ÖU: alap~, alku~, állam~, árucsere-~, béke~, bér~, csőd~, határ~, magán~, osztály~, per~, vám~.

ÖE: ~kötés, ~levél, ~okmány.

Sz: egyezségi.

Vö. CzF. egyesség, ~; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. egyezik; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

egyesség² lásd egyezség¹
egyezség¹ főnév 3B8
egyesség 3B8 (rég)
1. (ritk)
érdekek, nézetek, vmely (jogi) üggyel kapcs. feltételek stb. egyeztetése, az egyezkedés folyamata
alku és egyesség útján fog Ausztria hozzájárulásával a közbenső vám szabályoztatni
(1846 Kossuth Lajos)
a Grassalkovich gróf kamarai igazgatóval folytatott egyezség folyamán fel is ajánlott Miskolc város 32 évig még a régi állapotban való megmaradásért évenkint 1000 körmöci aranyat
(1896 PallasLex.)
Az egyezségek során minden csoport meg akarja őrizni autonómiáját, nem akarja átvenni partnere globális eszméit és nem akarja saját magát az egyezség kedvéért feláldozni
(1999 Természet Világa)
2. (Jog is)
(hivatalos) megegyezés, megállapodás, ill. azt rögzítő irat, szerződés
[a felek] mü előttünk lépének szép egyezségben
(1778 A rendtartó székely falu)
Némelly helyeken a fejedelmek a kamaranyereséget zálogba vetvén, az illy sérelmes elzálogosítások és egyességek felbontatnak
(1853 Teleki József²)
[a kormánybiztos] időnyerés tekintetéből alkudozást kezdett Gedeon tábornokkal s három heti fegyvernyugvási egyességet kötött
(1880 Jakab Elek)
Te galádul megszegted egyezségünket, s eltékozoltad a rád bízott vagyont!
(1893 Várady Antal)
A számozatlan fogatok kocsisai már szombaton egyezségre jutottak munkaadóikkal, csak még a kétfogatu bérkocsitulajdonosok és segédeik nem tudtak megegyezni
(1919 Világ)
Ugy vót az egyesség, hogy a beregszászi piacon megáll a juhval, akkor engem kifizet
(1935 Móricz Zsigmond)
A pénteken aláírt [orosz–iraki] egyezségben elsősorban az olaj- és nehézipari együttműködés jövőbeni feladatait sikerült rögzíteni
(1994 Magyar Hírlap)
a magyar közjog nem köti a kormánykoalíció létrehozását semmilyen formai feltételhez: azaz nem kell hozzá írásos megállapodás, szóbeli egyezség sem, létrejöhet a jogászoknak ismerős úgynevezett „ráutaló magatartással” is
(2002 Magyar Hírlap)
ÖU: alapegyezség, alkuegyezség, államegyezség, árucsere-egyezség, békeegyezség, béregyezség, csődegyezség, határegyezség, magánegyezség, osztályegyezség, peregyezség, vámegyezség
ÖE: egyezségkötés, egyezséglevél, egyezségokmány
Sz: egyezségi
Vö. CzF. egyesség, ~; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. egyezik; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások