egyezmény fn 4B

1. ’két v. több állam, szervezet között létrejött szerződés, ill. az azt rögzítő okirat’ ❖ dunahajózási egyezmény (1841 Pesti Hírlap CD61) | Kétoldalu szerződések a) franciák védelmi egyezményei (Belgiummal 1920), Lengyelországgal (1921), Romániával (1926), Jugoszláviával (1927) (1939 Független Újság 2126001, 6) | A jugoszláv vezetők 1941. március 25-én írták alá Bécsben a Háromhatalmi Egyezményt. A 27-ére forduló éjjel azonban a szerbek megdöntötték az egyezményt aláíró kormányt (1991 Kemenes Egon 2037018, 1518) | [Az ún. parlagi sas] globálisan veszélyeztetett faj. A világ valamennyi átfogó természetvédelmi egyezményének listáján szerepel (1995 Természet Világa CD50) | A vietnamiak migrációja Kelet-Közép-Európában sem ismeretlen: egykoron a szocialista országokkal kötött kormányközi egyezményeken alapuló munkaerőcsere zajlott le (2008 Bernek Ágnes–Szabó Pál⁴ 3154001, 574).

2. (rég) ’egyezség, megállapodás’ ❖ Rájmund idejövetele előtt e két ember közt hallgatag egyezmény volt minden oly kényes vitáju tárgyat elkerülni, hol ingerülő érdekek surlódhatának kölcsönösen (1843 Récsi Emil ford.–Sand 8389003, 172) | Az egyezmény szerint este újra eljött Mahók tisztelendő úr a kastélyba a sekrestyés kíséretében (1870 Jókai Mór CD18).

3. (rég)(részleges) azonosság, ill. összhang, harmónia’ ❖ [Lendvayné] kisded külseje szép egyezményben áll leginkább gyöngéd érzelmü urnőket személyesitő szerepeivel (1842 Regélő Pesti Divatlap C1521, 388) | [ha az ember] igaz ismeretre akar szert tenni: az ismeret való és eszményi tényezőit helyes arányban kell egyeztetnie, öszhangzásba, egyezményre hoznia (1855 Szontagh Gusztáv 8453001, 14) | egy ötödik [történész] a szabadság és rend egyezményének elméletét adja (1871 Toldy Ferenc 8481033, 405).

Ö: béke-, csere~, határ~, tolonc~.

ÖU: agrár~, atomcsend~, bér~, kultúr~, vám~, vasút~.

ÖE: ~tervezet.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. egyezik; ÉKsz.; SzT.

egyezmény főnév 4B
1.
két v. több állam, szervezet között létrejött szerződés, ill. az azt rögzítő okirat
dunahajózási egyezmény
(1841 Pesti Hírlap)
Kétoldalu szerződések a) franciák védelmi egyezményei (Belgiummal 1920), Lengyelországgal (1921), Romániával (1926), Jugoszláviával (1927)
(1939 Független Újság)
A jugoszláv vezetők 1941. március 25-én írták alá Bécsben a Háromhatalmi Egyezményt. A 27-ére forduló éjjel azonban a szerbek megdöntötték az egyezményt aláíró kormányt
(1991 Kemenes Egon)
[Az ún. parlagi sas] globálisan veszélyeztetett faj. A világ valamennyi átfogó természetvédelmi egyezményének listáján szerepel
(1995 Természet Világa)
A vietnamiak migrációja Kelet-Közép-Európában sem ismeretlen: egykoron a szocialista országokkal kötött kormányközi egyezményeken alapuló munkaerőcsere zajlott le
(2008 Bernek Ágnes–Szabó Pál)
2. (rég)
egyezség, megállapodás
Rájmund idejövetele előtt e két ember közt hallgatag egyezmény volt minden oly kényes vitáju tárgyat elkerülni, hol ingerülő érdekek surlódhatának kölcsönösen
(1843 Récsi Emil ford.Sand)
Az egyezmény szerint este újra eljött Mahók tisztelendő úr a kastélyba a sekrestyés kíséretében
(1870 Jókai Mór)
3. (rég)
(részleges) azonosság, ill. összhang, harmónia
[Lendvayné] kisded külseje szép egyezményben áll leginkább gyöngéd érzelmü urnőket személyesitő szerepeivel
(1842 Regélő Pesti Divatlap)
[ha az ember] igaz ismeretre akar szert tenni: az ismeret való és eszményi tényezőit helyes arányban kell egyeztetnie, öszhangzásba, egyezményre hoznia
(1855 Szontagh Gusztáv)
egy ötödik [történész] a szabadság és rend egyezményének elméletét adja
(1871 Toldy Ferenc)
ÖU: agráregyezmény, atomcsendegyezmény, béregyezmény, kultúregyezmény, vámegyezmény, vasútegyezmény
ÖE: egyezménytervezet
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. egyezik; ÉKsz.; SzT.

Beállítások