egyfalkás mn és fn 2A9 (Növ)

I. mn (kissé rég)

’olyan 〈porzó〉, amelynek szálai egy nyalábbá v. csővé nőttek össze, ill. olyan 〈virág〉, amelyben ilyen porzószálak vannak’ ❖ a porzókat egy-, két-, háromfalkásnak és átalánosságban többfalkásnak nevezték el, a szerint a mint a szálak látszólagos forradása egy, két, három és átalában több porzó-nyalábból álló himkört alkotott (1883 Mendlik Alajos–Király Pál ford.–Emery C3077, 159) | Linné az egyfalkás virágú növényeket a XVI. klasszisba (Monadelphia) foglalta össze (1912 RévaiNagyLex. C5702, 203) | egyfalkásak a porzók, ha porzószálaik a magház körül egy csőbe nőnek össze (1951 Jávorka Sándor–Soó Rezső C6409, 167).

II. fn 4A (rég)

’olyan növény, amelynek virágjában a porzószálak egy nyalábbá v. csővé nőttek össze’ ❖ Eggyfalkás (Monadelphia). Ebbenn a’ Hímek nem ſzabadonn és eggymástól külön külön állanak; hanem a’ Hímſzálak […] öſzvenőttek tsővesenn eggy tsomóba (1807 Diószegi Sámuel–Fazekas Mihály C1417, 9) | [Linnének a pillangós virágúakhoz tartozó növények egy részét] az egyfalkásokhoz (Monadelphia) a 16-dik seregbe kellett volna tennie (1847 Hetilap CD61).

a. (tbsz-ban) ’〈az ilyen növények fajait magában foglaló, a családnál magasabb szintű taxon nevezéktani elnevezéseként〉’ ❖ XVI. sereg. Eggyfalkások (1807 Diószegi Sámuel–Fazekas Mihály C1418, 386) | Monadelphia […] egyfalkások (1818 Márton József¹ C3044, 1827. hasáb).

Vö. CzF.

egyfalkás melléknév és főnév 2A9 (Növ)
I. melléknév (kissé rég)
olyan 〈porzó〉, amelynek szálai egy nyalábbá v. csővé nőttek össze, ill. olyan 〈virág〉, amelyben ilyen porzószálak vannak
a porzókat egy-, két-, háromfalkásnak és átalánosságban többfalkásnak nevezték el, a szerint a mint a szálak látszólagos forradása egy, két, három és átalában több porzó-nyalábból álló himkört alkotott
(1883 Mendlik Alajos–Király Pál ford.Emery)
Linné az egyfalkás virágú növényeket a XVI. klasszisba (Monadelphia) foglalta össze
(1912 RévaiNagyLex.)
egyfalkásak a porzók, ha porzószálaik a magház körül egy csőbe nőnek össze
(1951 Jávorka Sándor–Soó Rezső)
II. főnév 4A (rég)
olyan növény, amelynek virágjában a porzószálak egy nyalábbá v. csővé nőttek össze
Eggyfalkás (Monadelphia). Ebbenn a’ Hímek nem ſzabadonn és eggymástól külön külön állanak; hanem a’ Hímſzálak […] öſzvenőttek tsővesenn eggy tsomóba
(1807 Diószegi Sámuel–Fazekas Mihály)
[Linnének a pillangós virágúakhoz tartozó növények egy részét] az egyfalkásokhoz (Monadelphia) a 16-dik seregbe kellett volna tennie
(1847 Hetilap)
a. (tbsz-ban)
〈az ilyen növények fajait magában foglaló, a családnál magasabb szintű taxon nevezéktani elnevezéseként〉
XVI. sereg. Eggyfalkások
(1807 Diószegi Sámuel–Fazekas Mihály)
Monadelphia […] egyfalkások
(1818 Márton József¹)
Vö. CzF.

Beállítások