egyházkerület fn 3B (Vall is)

’〈a protestáns egyházigazgatásban:〉 vmely püspök és választott világi vezető irányítása alatt álló, több egyházmegyét magában foglaló igazgatási területi egység, ill. az ehhez tartozó gyülekezetek’ ❖ [Budai Ézsaiás] egyházkerületének főjegyzője 1813 óta (1841 Toldy Ferenc 8481021, 47) | [Haynau] megszüntette a protestáns egyházak önkormányzatát s az egyházkerületek választott püspökei, illetőleg szuperintendensei helyett adminisztrátorokat állított a kerületek élére (1939 Németh Sámuel CD52) | több egyházmegyéből tevődik össze az egyházkerület, amelynek élén az ugyancsak választott püspök (régebben szuperintendens) és az egyházkerületi főgondnok áll. A kerületek választott képviselőiből és vezetőiből tevődik össze a ref. egyház legfőbb vezető testülete, a zsinat (1981 NéprajziLex. CD47).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

egyházkerület főnév 3B (Vall is)
〈a protestáns egyházigazgatásban:〉 vmely püspök és választott világi vezető irányítása alatt álló, több egyházmegyét magában foglaló igazgatási területi egység, ill. az ehhez tartozó gyülekezetek
[Budai Ézsaiás] egyházkerületének főjegyzője 1813 óta
(1841 Toldy Ferenc)
[Haynau] megszüntette a protestáns egyházak önkormányzatát s az egyházkerületek választott püspökei, illetőleg szuperintendensei helyett adminisztrátorokat állított a kerületek élére
(1939 Németh Sámuel)
több egyházmegyéből tevődik össze az egyházkerület, amelynek élén az ugyancsak választott püspök (régebben szuperintendens) és az egyházkerületi főgondnok áll. A kerületek választott képviselőiből és vezetőiből tevődik össze a ref.református egyház legfőbb vezető testülete, a zsinat
(1981 NéprajziLex.)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások