egyháznagy fn 3A (rég v. Tört)

’〈a katolikus és az ortodox egyházakban:〉 magas rangú egyházi méltósággal felruházott főpap’ ❖ Egyházinagy, Egyháznagy. Cardinalis (1803 Sándor István C3667, 477) | Hazánk egyháznagyjai sorában […] első rangu helyet foglal el a veszprémi püspök (1857 Vasárnapi Újság CD56) | a görög keleti egyház egyháznagyjai: a szerb patriárka, a román metropolita és a megyés püspökök méltóságuk, illetőleg hivataluknál fogva, egyházi tisztük tartama alatt, a főrendiháznak tagjai (1894 PallasLex. CD02) | a katona főpap mellett ott harcolt a tudósi, a hivatalnoki és a diplomatakarriert befutott egyháznagy is (1998 Csukovits Enikő CD17).

Vö. CzF.; ÉrtSz.

egyháznagy főnév 3A (rég v. Tört)
〈a katolikus és az ortodox egyházakban:〉 magas rangú egyházi méltósággal felruházott főpap
Egyházinagy, Egyháznagy. Cardinalis
(1803 Sándor István)
Hazánk egyháznagyjai sorában […] első rangu helyet foglal el a veszprémi püspök
(1857 Vasárnapi Újság)
a görög keleti egyház egyháznagyjai: a szerb patriárka, a román metropolita és a megyés püspökök méltóságuk, illetőleg hivataluknál fogva, egyházi tisztük tartama alatt, a főrendiháznak tagjai
(1894 PallasLex.)
a katona főpap mellett ott harcolt a tudósi, a hivatalnoki és a diplomatakarriert befutott egyháznagy is
(1998 Csukovits Enikő)
Vö. CzF.; ÉrtSz.

Beállítások