egyháztanács fn 3A (rég, Vall is)

’protestáns presbitérium, ill. ennek mintájára szintén a gyülekezet által választott, többségében világi tagokból álló katolikus egyházközségi tanács’ ❖ Nálunk (helv. hitvallásuak részéről) két tanitószék ürülvén meg, az egyháztanács lelkesebb tagjai honfiakat jelölének e’ helyzetre (1841 Pesti Hírlap CD61) | A kongresszusi klerikális többség elfogadta a Simor, Haynald és Szilágyi Virgil által kidolgozott szervezeti elaborátumot, mely […] az ún. egyházi javakat […] egyszerűen átruházza egy, még ezután megteremtendő jogalanyra, a katolikus egyháztanácsra (1911 Halász Imre CD10) | Egyháztanács (görögösen presbitérium), eredete az őskeresztény egyházban gyökerezik. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvasható, hogy először a jeruzsálemi, később más keresztény egyházközségek kormányzását és felügyeletét a gyülekezet öregebb tagjai, görög néven presbiterek gyakorolták (1926 TolnaiÚjLex. C5721, 87).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzT.

egyháztanács főnév 3A (rég, Vall is)
protestáns presbitérium, ill. ennek mintájára szintén a gyülekezet által választott, többségében világi tagokból álló katolikus egyházközségi tanács
Nálunk (helv.helvét hitvallásuak részéről) két tanitószék ürülvén meg, az egyháztanács lelkesebb tagjai honfiakat jelölének e’ helyzetre
(1841 Pesti Hírlap)
A kongresszusi klerikális többség elfogadta a Simor, Haynald és Szilágyi Virgil által kidolgozott szervezeti elaborátumot, mely […] az ún. egyházi javakat […] egyszerűen átruházza egy, még ezután megteremtendő jogalanyra, a katolikus egyháztanácsra
(1911 Halász Imre)
Egyháztanács (görögösen presbitérium), eredete az őskeresztény egyházban gyökerezik. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvasható, hogy először a jeruzsálemi, később más keresztény egyházközségek kormányzását és felügyeletét a gyülekezet öregebb tagjai, görög néven presbiterek gyakorolták
(1926 TolnaiÚjLex.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzT.

Beállítások