egyházzene fn 6B

(Zene is) ’〈a világi zenével szemben:〉 vallásos témákat, szövegeket feldolgozó, különböző vallási szertartásokhoz kapcsolódó, jellemzően vokális zene, ill. ilyen műalkotások összessége’ ❖ Mezővárosi egyházzene (1863 Magyar írók élete CD27) | Itt említhetjük meg a magyar katholikus egyházzene uj mozgalmát is, mely […] nagyrészt szintén az uj magyar zene hatása alatt vonja bele a régi magyar népénekek zenei anyagát az istentiszteleti énekbe (1931 ZeneiLex. CD49) | [a kamarakórus hangversenye] az egyházzene legkülönbözőbb stílusirányzatait foglalja magában; Palestrina gregorián ihletésű misetételeitől Bach, Liszt és Kodály alkotásain át [a gospelig] (1994 Magyar Hírlap CD09) | bemutatják Bach egyházzenéjének két kimagasló alkotását, a János-passiót és a Karácsonyi oratóriumot (2002 Magyar Hírlap CD09).

a. (tulajdonnév részeként is) (Isk) ’ez mint főiskolai v. egyetemi tantárgy’ ❖ [Koudéla Géza zeneszerző és orgonaművész] 1928. a Zeneműv. Főiskola egyházzene-tanszakának tanára (1930 ZeneiLex. CD49) | [a Zeneakadémián a posztgraduális képzés] a zenetudományi és az egyházzene szakon már elindult (1997 Magyar Hírlap CD09).

egyházzene főnév 6B
(Zene is)
〈a világi zenével szemben:〉 vallásos témákat, szövegeket feldolgozó, különböző vallási szertartásokhoz kapcsolódó, jellemzően vokális zene, ill. ilyen műalkotások összessége
Mezővárosi egyházzene
(1863 Magyar írók élete)
Itt említhetjük meg a magyar katholikus egyházzene uj mozgalmát is, mely […] nagyrészt szintén az uj magyar zene hatása alatt vonja bele a régi magyar népénekek zenei anyagát az istentiszteleti énekbe
(1931 ZeneiLex.)
[a kamarakórus hangversenye] az egyházzene legkülönbözőbb stílusirányzatait foglalja magában; Palestrina gregorián ihletésű misetételeitől Bach, Liszt és Kodály alkotásain át [a gospelig]
(1994 Magyar Hírlap)
bemutatják Bach egyházzenéjének két kimagasló alkotását, a János-passiót és a Karácsonyi oratóriumot
(2002 Magyar Hírlap)
a. (tulajdonnév részeként is) (Isk)
ez mint főiskolai v. egyetemi tantárgy
[Koudéla Géza zeneszerző és orgonaművész] 1928. a Zeneműv.Zeneművészeti Főiskola egyházzene-tanszakának tanára
(1930 ZeneiLex.)
[a Zeneakadémián a posztgraduális képzés] a zenetudományi és az egyházzene szakon már elindult
(1997 Magyar Hírlap)

Beállítások