egyként hsz 0 (vál)

1. (rég) ’〈a másként szóval szemben:〉 az egyik módon’ ❖ Bár által-eshetnék rajta [ti. bátortalanságomon], vagy egyként, vagy másként; de – nem látok ſemmi menedék-hellyet magam eltt (1789 Kazinczy Ferenc ford.–Kayser 7163035, 40) | [az 1837-es országgyűlés] alázatosan esedezett a’ felséghez, egy megyének, melly az országgyülésnek csak igen kis részecskéje, tettleg lépni vissza olly követelt (praetendált) jogokba, mellyek már csak azért is homályosak, mivel ő felsége és a’ gyakorlat egykint, néhány megyék ’s az országgyülés máskint magyarázták (1841 Pesti Hírlap CD61).

2. ’Egyaránt.’

2a. (vmivel, vkivel) azonos módon, ugyanúgy’ ❖ nem egyként vívnak láncsákkal Magyar- és Olaszországban (1862 Kazinczy Gábor ford.–Galeotto C2573, 28) | Egyként akarja méltányolni őket? (1863 Kazinczy Gábor ford.–Molière C3171, 21) | olyan témákról, amelyekről egyként vélekedett a társadalom és az állami ideológusok (1995 Népszava dec. 16. C7460, 7) | a velem egyként gondolkodót (2002 Népszava máj. 22. C7465, 12).

2b. ’〈annak kif-ére, hogy a szóban forgó személyekre, dolgokra egyenként, külön-külön igaz, érvényes vmi, ill. vmely dologra, személyre több állítás együttesen, egymás mellett igaz, érvényes〉’ ❖ Török és tatár egyként zsaroltak volt (1851 Remény C1523, 192) | Egy új művészi hit, mert egy új társadalmi és kulturális világnézet szülötte Gergely és Moholi Nagy művészete egyként (1919 Juhász Gyula¹ 9284895, 261) | a Csou-kori Kína történeti leírására egyként alkalmazzák az „ősközösségi”, „ázsiai”, „keleti feudális”, „rabszolgatartó”, „ősi paraszti”, „bürokratikus-feudális” meghatározásokat (1990 Drucker György² 2029012, 426).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

egyként határozószó 0 (vál)
1. (rég)
〈a másként szóval szemben:〉 az egyik módon
Bár által-eshetnék rajta [ti. bátortalanságomon], vagy egyként, vagy másként; de – nem látok ſemmi menedék-hellyet magam eltt
(1789 Kazinczy Ferenc ford.Kayser)
[az 1837-es országgyűlés] alázatosan esedezett a’ felséghez, egy megyének, melly az országgyülésnek csak igen kis részecskéje, tettleg lépni vissza olly követelt (praetendált) jogokba, mellyek már csak azért is homályosak, mivel ő felsége és a’ gyakorlat egykint, néhány megyék ’s az országgyülés máskint magyarázták
(1841 Pesti Hírlap)
2.
Egyaránt.
2a.
(vmivel, vkivel) azonos módon, ugyanúgy
nem egyként vívnak láncsákkal Magyar- és Olaszországban
(1862 Kazinczy Gábor ford.Galeotto)
Egyként akarja méltányolni őket?
(1863 Kazinczy Gábor ford.Molière)
olyan témákról, amelyekről egyként vélekedett a társadalom és az állami ideológusok
(1995 Népszava dec. 16.)
a velem egyként gondolkodót
(2002 Népszava máj. 22.)
2b.
〈annak kif-ére, hogy a szóban forgó személyekre, dolgokra egyenként, külön-külön igaz, érvényes vmi, ill. vmely dologra, személyre több állítás együttesen, egymás mellett igaz, érvényes〉
Török és tatár egyként zsaroltak volt
(1851 Remény)
Egy új művészi hit, mert egy új társadalmi és kulturális világnézet szülötte Gergely és Moholi Nagy művészete egyként
(1919 Juhász Gyula¹)
a Csou-kori Kína történeti leírására egyként alkalmazzák az „ősközösségi”, „ázsiai”, „keleti feudális”, „rabszolgatartó”, „ősi paraszti”, „bürokratikus-feudális” meghatározásokat
(1990 Drucker György²)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások