egyképpen hsz 0 (vál)

1. (/ritk, vál) ’egy(féle), ill. egy bizonyos módon’ ❖ Miképpen kell tehát ezt a’ dolgot képzelni ? Azt mondom, egyképpen se (1810 Sipos Pál C2560, 260) | attól félek: vesztésem több, mint egyképen fog nékem hoszszas szenvedést okozni! (1831 Deáki Filep Sámuel ford.–Kotzebue 8097004, 52) | A szélsőséges realizmus fölfogását […] úgy írhatjuk le, hogy e fölfogás szerint nyelvünk minden kifejezése csakis egyképpen bír jelentéssel – ha a „Szókratész”, „Platón” stb. szavak azáltal jelentenek valamit, hogy Szókratész, Platón stb. neveiként funkcionálnak. Akkor az „ember” is, ugyanígy (1981 Lendvai L. Ferenc 1092002, 77).

1a. ’〈a másképpen szóval szemben:〉 az egyik módon’ ❖ Ezzel a’ Mesével jelentetik: Hogy nints ſemki olly igen meg-vettetett e’ világon, hogy vagy egyképen, vagy másképen az emberi társaságnak ne haſználhatna (1776 Esopus meséi ford. C1641, 209) | két tekintet alatt vehetjük a’ bornak dolgát, a’ miként ſzoktunk vélle élni; egyképpen közönséges italul, más-képpen, hogy égett-bornak ki-fözzük (1814 Naláczy József ford.–Chaptal 7240003, 84) | Lehet-e bízni azokban, akik Janus-arcot viselnek, az egyiket a baráti körben, a másikat a hivatalos fórumokon; akik két nyelven szólnak, egyképpen a barátok között és másképpen vagy sehogyan sem a nagy nyilvánosság előtt? (1972 Népszabadság ápr. 15. C7822, 3).

2. ’Egyaránt.’

2a. ’azonos módon, ugyanúgy’ ❖ millyen rút az eggyképpen hangzó sok vocalis (1789 Kazinczy Ferenc C2554, 457) | Nincs nevetségesebb dolog, mint arra törekedni, hogy minnyájan ’s mindenhol egyképen írjuk-le szavainkat (1830 Bajza József C4938, 213) | [két szerző] egyképen fogta meg a Koppány-tárgyat (1890 Akadémiai Értesítő C0011, 50) | mindig egyképpen múlik az idő, ám egészen másként érzékeljük a folyását (1998 Népszabadság szept. 16. C7848, 26).

2b. ’azonos mértékben, ugyanannyira’ ❖ Likurgus trvénye úgy osztotta Spártát, Hogy kiki egy képen bírja benne javát (1772 Bessenyei György¹ C1076, 64) | mindkettő egyképpen sulyos eset (1927 Markovits Rodion 9423002, 73) | Viszonyuk […] nem egyképpen fontos számukra és partnereik számára (1988 Népszabadság febr. 26. C7838, 6).

2c. (/ritk, vál) ’〈annak kif-ére, hogy a szóban forgó személyekre, dolgokra egyenként, külön-külön igaz, érvényes vmi, ill. vmely dologra, személyre több állítás együttesen, egymás mellett igaz, érvényes〉’ ❖ Szerelmes lettem e nő boldogtalanságába, melly egy részben a magaméhoz hasonlitott. Egyképen életre valánk kárhoztatva mindketten, e hasonlat lőn a kapocs közöttünk (1850 Vajda János 8503065, 45) | Húst nem eszik, egyképpen a magyar és román paraszt (1884 Petelei István 8361008, 107) | A két kutya elképedésében, félelmében, tanácstalanságában lovához futott, nyeregbe ugrott, és elvágtatott, egyképpen otthagyván a küzdelem lehetőségét s a bosszú reménységét (1973 Gerelyes Endre 9185001, 102).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

egyképpen határozószó 0 (vál)
1. (/ritk, vál)
egy(féle), ill. egy bizonyos módon
Miképpen kell tehát ezt a’ dolgot képzelni ? Azt mondom, egyképpen se
(1810 Sipos Pál)
attól félek: vesztésem több, mint egyképen fog nékem hoszszas szenvedést okozni!
(1831 Deáki Filep Sámuel ford.Kotzebue)
A szélsőséges realizmus fölfogását […] úgy írhatjuk le, hogy e fölfogás szerint nyelvünk minden kifejezése csakis egyképpen bír jelentéssel – ha a „Szókratész”, „Platón” stb.satöbbi szavak azáltal jelentenek valamit, hogy Szókratész, Platón stb.s a többi neveiként funkcionálnak. Akkor az „ember” is, ugyanígy
(1981 Lendvai L. Ferenc)
1a.
〈a másképpen szóval szemben:〉 az egyik módon
Ezzel a’ Mesével jelentetik: Hogy nints ſemki olly igen meg-vettetett e’ világon, hogy vagy egyképen, vagy másképen az emberi társaságnak ne haſználhatna
(1776 Esopus meséi ford.)
két tekintet alatt vehetjük a’ bornak dolgát, a’ miként ſzoktunk vélle élni; egyképpen közönséges italul, más-képpen, hogy égett-bornak ki-fözzük
(1814 Naláczy József ford.Chaptal)
Lehet-e bízni azokban, akik Janus-arcot viselnek, az egyiket a baráti körben, a másikat a hivatalos fórumokon; akik két nyelven szólnak, egyképpen a barátok között és másképpen vagy sehogyan sem a nagy nyilvánosság előtt?
(1972 Népszabadság ápr. 15.)
2.
Egyaránt.
2a.
azonos módon, ugyanúgy
millyen rút az eggyképpen hangzó sok vocalis
(1789 Kazinczy Ferenc)
Nincs nevetségesebb dolog, mint arra törekedni, hogy minnyájan ’s mindenhol egyképen írjuk-le szavainkat
(1830 Bajza József)
[két szerző] egyképen fogta meg a Koppány-tárgyat
(1890 Akadémiai Értesítő)
mindig egyképpen múlik az idő, ám egészen másként érzékeljük a folyását
(1998 Népszabadság szept. 16.)
2b.
azonos mértékben, ugyanannyira
Likurgus trvénye úgy osztotta Spártát, Hogy kiki egy képen bírja benne javát
(1772 Bessenyei György¹)
mindkettő egyképpen sulyos eset
(1927 Markovits Rodion)
Viszonyuk […] nem egyképpen fontos számukra és partnereik számára
(1988 Népszabadság febr. 26.)
2c. (/ritk, vál)
〈annak kif-ére, hogy a szóban forgó személyekre, dolgokra egyenként, külön-külön igaz, érvényes vmi, ill. vmely dologra, személyre több állítás együttesen, egymás mellett igaz, érvényes〉
Szerelmes lettem e nő boldogtalanságába, melly egy részben a magaméhoz hasonlitott. Egyképen életre valánk kárhoztatva mindketten, e hasonlat lőn a kapocs közöttünk
(1850 Vajda János)
Húst nem eszik, egyképpen a magyar és román paraszt
(1884 Petelei István)
A két kutya elképedésében, félelmében, tanácstalanságában lovához futott, nyeregbe ugrott, és elvágtatott, egyképpen otthagyván a küzdelem lehetőségét s a bosszú reménységét
(1973 Gerelyes Endre)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások