egy-két mn 0

1. ’néhány, egypár 〈ember, állat, (elvont) dolog stb.〉’ ❖ noha az olaj eleintén egy két férget meg-öl ugyan, de egyſzer ’s mind tbbeknek neveléſére-is okot adván azokat ſzaporitja (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 397) | ritka nap, mellyen egy két, néha több levél is ne kerülne elő a pesti posta-hivatalnál, mellyre levél-jegy helyett bélyeg-jegy van ragasztva (1855 Vasárnapi Újság CD56) | Nagy erkölcsi támasztékom volt egy társaság, amely Hérics János lakásán alakult ki, egy-két jogász, egy-két tanár és egy-két íróemberből (1926 Rákosi Jenő 8385007, 124) | egy-két kivételtől eltekintve (1969 Konrád György 9351002, 116) | ez az egy-két szó sokszor úgy döfött a szívünkbe, mint valami izzó tőr (2010 Magyar László András 3153008, 810).

1a. (idő-, mérték- v. pénzegységet jelentő szó jelzőjeként) ’olyan mennyiségű 〈idő, anyag stb.〉, amennyi az adott egységgel megnevezett idő, anyag stb. néhányszorosa, egypárszorosa’ ❖ Bizonyos okokbúl ezen éréſe a’ himlnek egy két nappal elbb vagy kéſöbb trténhetik-meg (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 204) | Az év hanyatló élete Egy két percz, egy két pillanat (1843 Kunoss Endre 8260018, 69) | [Kökényi] egy két kanállal még is evett (1848 Peregriny Elek 8360027, 139) | egy-két ujjnyival félrecsúszott parókája (1884 Reviczky Gyula 8392097, 248) | egy-két hold termését (1936 Veres Péter 9771011, 13) | most is le lehet alkudni egy-két kunát a tavaszi mimóza árából (2000 Magyar Hírlap CD09).

1b. (tőszn v. törtszn előtt) ’〈annak jelölésére, hogy néhány egység szerepel a tő- v. törtszn-vel megnevezett számból〉’ ❖ A’ tsalhatatlan, hogy az Oroſzok közzül-is egy két ezer ember Otzakov Várának áldozta életét (1789 Magyar Kurír C0315, 12) | [az ún. tengeri nyúl] egy két száz lépésnyire ugyan elég sebesen szalad: azonban hamar eltikkadván könnyü vizsla is elfoghatja (1829 Pák Dienes 8346010, 162) | Képzeld csak, egy-két millió Méter magasból már mily semmi vagy (1924 Tóth Árpád 9720051, 183) | mínusz a szorzókulcsban megadott egy-két tized (1979 Haraszti Miklós 9814004, 104) | Megjegyezzük, hogy e nyelveket az európai hódítás előtt sem beszélték többen, mint néhány ezren, némelyiket legfeljebb egy-két tízezren (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

2. ’néhányszor, egypárszor végbemenő v. ismétlődő 〈cselekvés, történés, megnyilatkozás〉’ ❖ mindjárt elejentén egy két ér vágáſſal enyhlnek kinai (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 330) | [a haramia] visszafordítá engedelmes paripáját, s egy-két szökéssel a kocsiajtónál termett (1845 Gaal József 8149006, 326) | morajlott a tömeg. Egy-két füttyszó. Kövek repültek (1921 Kosztolányi Dezső 9359179, 160) | Tavaly egy-kétszer elmulatoztunk kettesben (1965 Somogyi Tóth Sándor 9610001, 119) | A nagy nedvesség ellenére hazánkban a 15-én estefelé keleten kialakuló egy-két zivatartól eltekintve nem volt zivatar (2010 Ujváry Katalin 3210001, 139).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

egy-két melléknév 0
1.
néhány, egypár 〈ember, állat, (elvont) dolog stb.〉
noha az olaj eleintén egy két férget meg-öl ugyan, de egyſzer ’s mind tbbeknek neveléſére-is okot adván azokat ſzaporitja
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
ritka nap, mellyen egy két, néha több levél is ne kerülne elő a pesti posta-hivatalnál, mellyre levél-jegy helyett bélyeg-jegy van ragasztva
(1855 Vasárnapi Újság)
Nagy erkölcsi támasztékom volt egy társaság, amely Hérics János lakásán alakult ki, egy-két jogász, egy-két tanár és egy-két íróemberből
(1926 Rákosi Jenő)
egy-két kivételtől eltekintve
(1969 Konrád György)
ez az egy-két szó sokszor úgy döfött a szívünkbe, mint valami izzó tőr
(2010 Magyar László András)
1a. (idő-, mérték- v. pénzegységet jelentő szó jelzőjeként)
olyan mennyiségű 〈idő, anyag stb.〉, amennyi az adott egységgel megnevezett idő, anyag stb. néhányszorosa, egypárszorosa
Bizonyos okokbúl ezen éréſe a’ himlnek egy két nappal elbb vagy kéſöbb trténhetik-meg
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Az év hanyatló élete Egy két percz, egy két pillanat
(1843 Kunoss Endre)
[Kökényi] egy két kanállal még is evett
(1848 Peregriny Elek)
egy-két ujjnyival félrecsúszott parókája
(1884 Reviczky Gyula)
egy-két hold termését
(1936 Veres Péter)
most is le lehet alkudni egy-két kunát a tavaszi mimóza árából
(2000 Magyar Hírlap)
1b. (tőszn v. törtszn előtt)
〈annak jelölésére, hogy néhány egység szerepel a tő- v. törtszn-vel megnevezett számból〉
A’ tsalhatatlan, hogy az Oroſzok közzül-is egy két ezer ember Otzakov Várának áldozta életét
(1789 Magyar Kurír)
[az ún. tengeri nyúl] egy két száz lépésnyire ugyan elég sebesen szalad: azonban hamar eltikkadván könnyü vizsla is elfoghatja
(1829 Pák Dienes)
Képzeld csak, egy-két millió Méter magasból már mily semmi vagy
(1924 Tóth Árpád)
mínusz a szorzókulcsban megadott egy-két tized
(1979 Haraszti Miklós)
Megjegyezzük, hogy e nyelveket az európai hódítás előtt sem beszélték többen, mint néhány ezren, némelyiket legfeljebb egy-két tízezren
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
2.
néhányszor, egypárszor végbemenő v. ismétlődő 〈cselekvés, történés, megnyilatkozás〉
mindjárt elejentén egy két ér vágáſſal enyhlnek kinai
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
[a haramia] visszafordítá engedelmes paripáját, s egy-két szökéssel a kocsiajtónál termett
(1845 Gaal József)
morajlott a tömeg. Egy-két füttyszó. Kövek repültek
(1921 Kosztolányi Dezső)
Tavaly egy-kétszer elmulatoztunk kettesben
(1965 Somogyi Tóth Sándor)
A nagy nedvesség ellenére hazánkban a 15-én estefelé keleten kialakuló egy-két zivatartól eltekintve nem volt zivatar
(2010 Ujváry Katalin)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások