egylényegű mn 1C2

1. (vál) ’alapvető, meghatározó tartalmát, jellegét, lényegét tekintve ugyanolyan, ill. vmivel azonos 〈dolog〉’ ❖ Lehetetlen anyi meg anyiféle fajt egynemüvé és egylényegüvé tenni (1848 Tavasi Lajos 8469001, 14) | [az emberi szellem] a makrokosmos csomópontjában székelő mikrokosmos, egy-lényegű a mindenség principiumával (1928 Fülep Lajos CD10) | [a katolikus egyház az „ezer éve velünk és értünk” jelmondattal] magáról azt állítja: ezer éve egylényegű önmagával, ezer éve ő ugyanazt ugyanúgy jeleníti meg (2002 Magyar Hírlap CD09).

1a. (Vall) ’〈annak kif-ére, hogy a Fiú (és a Szentlélek) lény(eg)ét, benső valóját v. lény(eg)üket, valójukat tekintve azonos(ak), egy(ek) az Atyával, vagyis Istennel〉’ ❖ Krisztus Jézus valóságos isten, egylényegű […] az Atya-istennel (1893 PallasLex. CD02) | A katolikusok szerint Jézus egylényegű Istennel (homouzion [!]), az ariánusok szerint Jézus nem Isten, csak Istenhez hasonló (homoiusion) (1944 Bethlen István 9055003, 169) | A mormonok 3 különálló isteni személyben hisznek […]. (Tehát elvetik az egylényegű Szentháromságot.) (1990 Tények könyve CD37) | [a 6. századra] az Isten egylényegű Fiáról szóló tanítás a kelet-szíriai egyházban is elterjedt (2008 Mártonffy Marcell ford.–Ohlig 3234003, 408).

2. (vál) ’alapvető, meghatározó tartalmát, jellegét, lényegét tekintve egyetlen tényezőre, mozzanatra korlátozódó 〈dolog〉’ ❖ [a Karoling humanizmus] magát az antikot egylényegűnek veszi (1936 Váczy Péter CD42) | [Ladomerszky Margit tökélyre vitte] a madáchi nagy mű folyton alakváltó, s mégis egylényegű Éváját (1979 Népszabadság okt. 14. C7829, 13) | sokarcú, de egylényegű emberi világ (2007 Népszava júl. 7. C7470, 6).

Sz: egylényegűség.

egylényegű melléknév 1C2
1. (vál)
alapvető, meghatározó tartalmát, jellegét, lényegét tekintve ugyanolyan, ill. vmivel azonos 〈dolog〉
Lehetetlen anyi meg anyiféle fajt egynemüvé és egylényegüvé tenni
(1848 Tavasi Lajos)
[az emberi szellem] a makrokosmos csomópontjában székelő mikrokosmos, egy-lényegű a mindenség principiumával
(1928 Fülep Lajos)
[a katolikus egyház az „ezer éve velünk és értünk” jelmondattal] magáról azt állítja: ezer éve egylényegű önmagával, ezer éve ő ugyanazt ugyanúgy jeleníti meg
(2002 Magyar Hírlap)
1a. (Vall)
〈annak kif-ére, hogy a Fiú (és a Szentlélek) lény(eg)ét, benső valóját v. lény(eg)üket, valójukat tekintve azonos(ak), egy(ek) az Atyával, vagyis Istennel〉
Krisztus Jézus valóságos isten, egylényegű […] az Atya-istennel
(1893 PallasLex.)
A katolikusok szerint Jézus egylényegű Istennel (homouzion [!]), az ariánusok szerint Jézus nem Isten, csak Istenhez hasonló (homoiusion)
(1944 Bethlen István)
A mormonok 3 különálló isteni személyben hisznek […]. (Tehát elvetik az egylényegű Szentháromságot.)
(1990 Tények könyve)
[a 6. századra] az Isten egylényegű Fiáról szóló tanítás a kelet-szíriai egyházban is elterjedt
(2008 Mártonffy Marcell ford.Ohlig)
2. (vál)
alapvető, meghatározó tartalmát, jellegét, lényegét tekintve egyetlen tényezőre, mozzanatra korlátozódó 〈dolog〉
[a Karoling humanizmus] magát az antikot egylényegűnek veszi
(1936 Váczy Péter)
[Ladomerszky Margit tökélyre vitte] a madáchi nagy mű folyton alakváltó, s mégis egylényegű Éváját
(1979 Népszabadság okt. 14.)
sokarcú, de egylényegű emberi világ
(2007 Népszava júl. 7.)
Sz: egylényegűség

Beállítások