egysíkú mn 18A4

1. ’a tér egy síkjában elhelyezkedő, levő, ill. történő’ ❖ A barokk pázsit, sőt a szalon aranydisze is csak festve van legtöbbször egysíku vászonra [a színpadi díszletben] (1909 Budapesti Hírlap aug. 15. C4697, 13) | [a] három dimensióban elhelyezkedő gipszöntvény mégis csak jobban tájékoztat az eredeti szépségeiről, mint a rajz vagy egyéb egysikú ábrázolás (1920 Vasárnapi Újság C7434, 271) | Az újkor elején mindjobban kiszorul az egysíkú kézilegyező és divatba jő az összecsukható legyező (1928 TolnaiÚjLex. C5727, 96) | Az egysíkú fénykép […] keveset árul el a kutatónak. Ellenben többdimenziós képeimen jól meg lehet figyelni a folyadék viselkedését (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. (kissé rég, Rep) ’olyan 〈repülőgép〉, amelynek egy pár szárnya van, és ezáltal szárnyai egy síkban helyezkednek el’ ❖ az egysiku aeroplan, hogy-hogy nem, orrával a földnek fordul és lezuhan (1908 Pesti Hírlap febr. 9. C5656, 38) | Azokat a repülőgépeket, amelyeknek szárnyai egy síkban vannak, egysíkúaknak vagy monoplánoknak (egyfedelűeknek is) nevezzük (1924 RévaiNagyLex. C5712, 180) | A kétsikú repülőgépek helyett az egysikú repülőgépek törtek előre (1936 Pesti Hírlap szept. 23. C5684, 8).

1b. (Mat) ’ugyanazon a síkon elhelyezkedő 〈pont, egyenes, vektor stb.〉’ ❖ egy síkhoz illeszkedő pontokat és egyeneseket komplanárisaknak (egysíkú) mondunk (1959 Hajós György C6292, 8) | az egysíkú a és b egyeneseken levő A, ill. B pontok (1999 MagyarNagyLex. C5822, 586) | O pontból kiinduló nem egysíkú vektorok (1999 MagyarNagyLex. C5822, 504).

2. ’egyetlen szempontot, tényezőt figyelembe vevő, egyhangú(, unalmas) 〈mű, tevékenység, folyamat stb.〉’ ❖ az évek majd elkoptatják az újságot és […] egyidőre a Monet-kép laposnak, egysíkúnak, ködből építettnek fog bélyegeződni (1910 Feleky Géza CD10) | A Hódítók egysíkú s tulajdonképp lírai regény (1934 Gyergyai Albert CD10) | A primitív televízióreklámok sajátossága, hogy sokszor egysíkú megközelítésben a reklám mondanivalóját […] többször elismétlik (1979 Varga György 1160003, 85) | a személyiség fejlődése elszigetelten, egysíkúan halad (1983 Bíróné Nagy Edit 1018002, 68) | [a rádió] zenei kínálata egysíkúvá válik (2002 Magyar Hírlap CD09).

2a. (túlságosan) egyszerű, nem bonyolult, nem összetett 〈személyiség, jellem〉, ill. ilyen személyiségű, jellemű 〈személy〉’ ❖ [Zilahy Lajos] emberei megszerkesztésében kissé Jókaira emlékeztet. Egysíkú emberek. Jók vagy rosszak, csúnyák vagy szépek (1924 Földi Mihály CD10) | Olyan egyszerű, egysíkú volt szegényke [ti. anyám], hogy elhitte, amit Edit mondott (1956 Hernádi Gyula 2005006, 29) | [a regény főszereplőjének] cselekedeteiben egyre szaporodnak az anarchista elemek. Jelleme is ezért lesz egysíkú (1973 e. B. Nagy László CD53).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

egysíkú melléknév 18A4
1.
a tér egy síkjában elhelyezkedő, levő, ill. történő
A barokk pázsit, sőt a szalon aranydisze is csak festve van legtöbbször egysíku vászonra [a színpadi díszletben]
(1909 Budapesti Hírlap aug. 15.)
[a] három dimensióban elhelyezkedő gipszöntvény mégis csak jobban tájékoztat az eredeti szépségeiről, mint a rajz vagy egyéb egysikú ábrázolás
(1920 Vasárnapi Újság)
Az újkor elején mindjobban kiszorul az egysíkú kézilegyező és divatba jő az összecsukható legyező
(1928 TolnaiÚjLex.)
Az egysíkú fénykép […] keveset árul el a kutatónak. Ellenben többdimenziós képeimen jól meg lehet figyelni a folyadék viselkedését
(2000 Magyar Hírlap)
1a. (kissé rég, Rep)
olyan 〈repülőgép〉, amelynek egy pár szárnya van, és ezáltal szárnyai egy síkban helyezkednek el
az egysiku aeroplan, hogy-hogy nem, orrával a földnek fordul és lezuhan
(1908 Pesti Hírlap febr. 9.)
Azokat a repülőgépeket, amelyeknek szárnyai egy síkban vannak, egysíkúaknak vagy monoplánoknak (egyfedelűeknek is) nevezzük
(1924 RévaiNagyLex.)
A kétsikú repülőgépek helyett az egysikú repülőgépek törtek előre
(1936 Pesti Hírlap szept. 23.)
1b. (Mat)
ugyanazon a síkon elhelyezkedő 〈pont, egyenes, vektor stb.〉
egy síkhoz illeszkedő pontokat és egyeneseket komplanárisaknak (egysíkú) mondunk
(1959 Hajós György)
az egysíkú a és b egyeneseken levő A, ill.illetve B pontok
(1999 MagyarNagyLex.)
O pontból kiinduló nem egysíkú vektorok
(1999 MagyarNagyLex.)
2.
egyetlen szempontot, tényezőt figyelembe vevő, egyhangú(, unalmas) 〈mű, tevékenység, folyamat stb.〉
az évek majd elkoptatják az újságot és […] egyidőre a Monet-kép laposnak, egysíkúnak, ködből építettnek fog bélyegeződni
(1910 Feleky Géza)
A Hódítók egysíkú s tulajdonképp lírai regény
(1934 Gyergyai Albert)
A primitív televízióreklámok sajátossága, hogy sokszor egysíkú megközelítésben a reklám mondanivalóját […] többször elismétlik
(1979 Varga György)
a személyiség fejlődése elszigetelten, egysíkúan halad
(1983 Bíróné Nagy Edit)
[a rádió] zenei kínálata egysíkúvá válik
(2002 Magyar Hírlap)
2a.
(túlságosan) egyszerű, nem bonyolult, nem összetett 〈személyiség, jellem〉, ill. ilyen személyiségű, jellemű 〈személy〉
[Zilahy Lajos] emberei megszerkesztésében kissé Jókaira emlékeztet. Egysíkú emberek. Jók vagy rosszak, csúnyák vagy szépek
(1924 Földi Mihály)
Olyan egyszerű, egysíkú volt szegényke [ti. anyám], hogy elhitte, amit Edit mondott
(1956 Hernádi Gyula)
[a regény főszereplőjének] cselekedeteiben egyre szaporodnak az anarchista elemek. Jelleme is ezért lesz egysíkú
(1973 e. B. Nagy László)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások