egyszeribe (0) l. egyszeriben

egyszeriben hsz 0egyszeribe

1. ’〈a kifejtett esemény váratlanságának, meglepő v. hirtelen voltának kif-ére, ill. nyomatékosítására〉’ ❖ egyszeriben támasztott ö Felsége Chlorusokat […] a’ kik által az Istennek Népe helyre állitatnék (1775 Tisztesség temploma C6391, 114) | Viszi az Anyja magával más Asszonyhoz, a’ kinek ollyan kis leánya van, azzal Juli egyszeribe megbarátkozik (1829 Döbrentei Gábor 8112014, 93) | 1989 előre megjósolhatatlan, történelmileg ugyanakkor mégis logikus fejleményeivel azután a teoretikus kérdésfelvetés egyszeriben húsba vágó politikai töltést nyert (2007 Szalai Júlia 3292001, 29).

1a. (rég v. nyj) ’azonnal, most rögtön’ ❖ Rab. Töltsetek még egy italt. Tömlötz: Tsak ne olly mohon egyſzeribe elébb egy falat kenyeret (1786 Osvald Zsigmond ford.–Möller¹ 7251002, 12) | mindjárt meg nyuzóm egyszeribe, ha fel akasztanak-is érette (1793 Kibédi Sámuel ford.–Molière C2641, 45) | Bocsássátok el azt a leányt egyszeribe! (1879 Makróczy János C3015, 103) | Igen, igen, siessünk. Mert az idő halad. Én kész leszek ecceribe (1925 F. Kernách Ilona CD10).

1b. ’egyszeri alkalommal, ill. megszakítás nélkül, egy folyamatként (egyik pillanatról a másikra)’ ❖ [a hasmenésnek] szükség eleit venni, de tsak lassanként, soha pedig egyszeribe mindjárt meg-nem kell állitani (1778 Milesz József ford.–Störck C3161, 192) | hat lót Bétsi has-inditó italt; eggyszeribe hajtsa-fel (1781 Benkő Sámuel C0966, 19) | A’ köröm se nyől meg egyszeriben (1818 e. Magyar példabeszédek és jeles mondások C1477, 53) | Ha nagyságod most egy jószágát el akarná adni, s találkoznék oly pénzes ember, ki azt egyszeriben egy krajczárig kifizetné (1836 Táncsics Mihály 8463005, 36) | [a mester] biztosítá Mr. Dannert és a házmestert, hogy nincs olyan zár a világon, amit ő egyszeribe ki ne nyisson (1877 Mikszáth Kálmán CD04) | a néhai piktor vagy ács, plajbásszal fölvázolta az ornamentumok foltját és úgy egyszeribe, nagy gyakorlottsággal fösthette meg igen gyorsan (1916 e. Malonyay Dezső CD07) | egyszeriben egyetlenegy ilyen kis határozati javaslattal ezt az egészet megoldani nem lehet (1998 Országgyűlési Napló CD62).

2. (kissé rég) ’〈annak kif-ére, hogy vmely cselekvéssel, történéssel együtt, azt kiegészítve (egyidejűleg) vmely más cselekvés, történés is végbemegy, v. vmely tulajdonság, minőség mellett, azt kiegészítve más tulajdonság, minőség is igaz, érvényes vkire, vmire, ill. egyszerre több személyre, dologra igaz az állítás〉’ ❖ A kzelebb múlt hónapnak elejénn edjſzeribenn 310en kltözködtenek vólt által (1780 Magyar Hírmondó C0268, 516) | [mivel] a’ Részesekis egygy klönös Részei a’ follyó Beszédnek, melyben mind Név, mind pedig Ige gyanánt szolgálhatnak egyszeribe, […] azért nem akartuk ketis a’ Beszédnek Részei kzl ki hagyni (1794 Böjthi Antal ford.–Böjthi C1175, 225) | pesti könyvárosaink felette restek még a’ nekik tudtokra adott alkalmatossággal is élni, ha tsak épen ollyan embert nem küldök hozzájok, a’ ki elkérje ’s egyszeriben általvegye tőlek a’ küldendő könyveket (1808 Kis János¹ C2559, 82) | Ebben az órrában vettem egyszeriben két barátságos Leveledet; egyikre a közelebb múlt Hónapnak 21két, másikra 30dikát látom jegyezve (1831 Cserey Miklós C4938, 464) | – Szeretnék egy ilyen költeményt látni. – Akár százat, egyszeribe; csak egy kis vártatást kérek (1862 Jókai Mór 8209011, 25) | azok a kisdedek pedig, akik keresztyénektől veszik eredetüket, minthogy egyszeriben a szövetség örökségére születtek és Isten által fel is vétetnek, tehát a keresztségbe is felveendők (1910 Czeglédy Sándor ford.–Calvin CD1211) | Éktelen haragra lobbant az elnök s egy vasbottal olyat vágott az arcára, hogy egyszeribe kiverte négy fogát, az orrát betörte s az egész arcát eléktelenítette (1926 Bonkáló Sándor CD10).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

egyszeribe lásd egyszeriben
egyszeriben határozószó 0
egyszeribe 0
1.
〈a kifejtett esemény váratlanságának, meglepő v. hirtelen voltának kif-ére, ill. nyomatékosítására〉
egyszeriben támasztott ö Felsége Chlorusokat […] a’ kik által az Istennek Népe helyre állitatnék
(1775 Tisztesség temploma)
Viszi az Anyja magával más Asszonyhoz, a’ kinek ollyan kis leánya van, azzal Juli egyszeribe megbarátkozik
(1829 Döbrentei Gábor)
1989 előre megjósolhatatlan, történelmileg ugyanakkor mégis logikus fejleményeivel azután a teoretikus kérdésfelvetés egyszeriben húsba vágó politikai töltést nyert
(2007 Szalai Júlia)
1a. (rég v. nyj)
azonnal, most rögtön
Rab. Töltsetek még egy italt. Tömlötz: Tsak ne olly mohon egyſzeribe elébb egy falat kenyeret
(1786 Osvald Zsigmond ford.Möller¹)
mindjárt meg nyuzóm egyszeribe, ha fel akasztanak-is érette
(1793 Kibédi Sámuel ford.Molière)
Bocsássátok el azt a leányt egyszeribe!
(1879 Makróczy János)
Igen, igen, siessünk. Mert az idő halad. Én kész leszek ecceribe
(1925 F. Kernách Ilona)
1b.
egyszeri alkalommal, ill. megszakítás nélkül, egy folyamatként (egyik pillanatról a másikra)
[a hasmenésnek] szükség eleit venni, de tsak lassanként, soha pedig egyszeribe mindjárt meg-nem kell állitani
(1778 Milesz József ford.Störck)
hat lót Bétsi has-inditó italt; eggyszeribe hajtsa-fel
(1781 Benkő Sámuel)
A’ köröm se nyől meg egyszeriben
(1818 e. Magyar példabeszédek és jeles mondások)
Ha nagyságod most egy jószágát el akarná adni, s találkoznék oly pénzes ember, ki azt egyszeriben egy krajczárig kifizetné
(1836 Táncsics Mihály)
[a mester] biztosítá Mr.Mister ’úr’ Dannert és a házmestert, hogy nincs olyan zár a világon, amit ő egyszeribe ki ne nyisson
(1877 Mikszáth Kálmán)
a néhai piktor vagy ács, plajbásszal fölvázolta az ornamentumok foltját és úgy egyszeribe, nagy gyakorlottsággal fösthette meg igen gyorsan
(1916 e. Malonyay Dezső)
egyszeriben egyetlenegy ilyen kis határozati javaslattal ezt az egészet megoldani nem lehet
(1998 Országgyűlési Napló)
2. (kissé rég)
〈annak kif-ére, hogy vmely cselekvéssel, történéssel együtt, azt kiegészítve (egyidejűleg) vmely más cselekvés, történés is végbemegy, v. vmely tulajdonság, minőség mellett, azt kiegészítve más tulajdonság, minőség is igaz, érvényes vkire, vmire, ill. egyszerre több személyre, dologra igaz az állítás〉
A kzelebb múlt hónapnak elejénn edjſzeribenn 310en kltözködtenek vólt által
(1780 Magyar Hírmondó)
[mivel] a’ Részesekis egygy klönös Részei a’ follyó Beszédnek, melyben mind Név, mind pedig Ige gyanánt szolgálhatnak egyszeribe, […] azért nem akartuk ketis a’ Beszédnek Részei kzl ki hagyni
(1794 Böjthi Antal ford.Böjthi)
pesti könyvárosaink felette restek még a’ nekik tudtokra adott alkalmatossággal is élni, ha tsak épen ollyan embert nem küldök hozzájok, a’ ki elkérje ’s egyszeriben általvegye tőlek a’ küldendő könyveket
(1808 Kis János¹)
Ebben az órrában vettem egyszeriben két barátságos Leveledet; egyikre a közelebb múlt Hónapnak 21két, másikra 30dikát látom jegyezve
(1831 Cserey Miklós)
– Szeretnék egy ilyen költeményt látni. – Akár százat, egyszeribe; csak egy kis vártatást kérek
(1862 Jókai Mór)
azok a kisdedek pedig, akik keresztyénektől veszik eredetüket, minthogy egyszeriben a szövetség örökségére születtek és Isten által fel is vétetnek, tehát a keresztségbe is felveendők
(1910 Czeglédy Sándor ford.Calvin)
Éktelen haragra lobbant az elnök s egy vasbottal olyat vágott az arcára, hogy egyszeribe kiverte négy fogát, az orrát betörte s az egész arcát eléktelenítette
(1926 Bonkáló Sándor)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások