éhszomj fn 2A (rég, irod, átv is)

1. ’az az állapot, hogy vki, vmi éhes és szomjas v. éhezik és szomjazik, ill. ennek következtében fellépő testi érzet v. evési-ivási vágy’ ❖ enyhítjük a koldus éhszomját alamizsnával, mely csak pillanatnyilag segít, de az éhségnek előkerültét nem hárítja el (1843 Kossuth Lajos CD32) | Vadmadár-tojással éh-szomját elvervén, Szörnyen hányta [Toldit] a hab a jövőnek tervén (1846 Arany János 8014001, 111) | Éhszomjtól elgyötörve testem (1888 Kiss József³ ford.–Ibn Gájját C2703, 93) | bár éh-szomjunk vézna, zöld Kígyója marva nő, A szörnyű koszt mit dobva oszt Az őr, mindegy: minő (1919 Tóth Árpád ford. C4248, 226).

2. ’mohó, sóvárgó (testi-fizikai) vágy, kívánás’ ❖ a’ mi aranyunk nagy éhe ſzomja vezetett közinkbe (1783 Molnár János C0290, 47) | Nem is vagyonnak éhe-szomja Bőszíti rája ellenit (1858 Arany János CD01) | Gyakran, midőn szemközt ültek a családi asztalnál, Timár szemei folyvást Athalie arcára és termetére voltak éhezve. Az ilyen kedélybeteg emberek tekintete úgy ki tudja fejezni az éhszomjat a női bájak iránt (1872 Jókai Mór CD18) | az értékek fellelésének, megmérésének és rangsorba-állításának csillapíthatatlan éhszomját (1926 Ádám Zsuzsa CD10).

Sz: éhszomjas.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

éhszomj főnév 2A (rég, irod, átv is)
1.
az az állapot, hogy vki, vmi éhes és szomjas v. éhezik és szomjazik, ill. ennek következtében fellépő testi érzet v. evési-ivási vágy
enyhítjük a koldus éhszomját alamizsnával, mely csak pillanatnyilag segít, de az éhségnek előkerültét nem hárítja el
(1843 Kossuth Lajos)
Vadmadár-tojással éh-szomját elvervén, Szörnyen hányta [Toldit] a hab a jövőnek tervén
(1846 Arany János)
Éhszomjtól elgyötörve testem
(1888 Kiss József³ ford.Ibn Gájját)
bár éh-szomjunk vézna, zöld Kígyója marva nő, A szörnyű koszt mit dobva oszt Az őr, mindegy: minő
(1919 Tóth Árpád ford.)
2.
mohó, sóvárgó (testi-fizikai) vágy, kívánás
a’ mi aranyunk nagy éhe ſzomja vezetett közinkbe
(1783 Molnár János)
Nem is vagyonnak éhe-szomja Bőszíti rája ellenit
(1858 Arany János)
Gyakran, midőn szemközt ültek a családi asztalnál, Timár szemei folyvást Athalie arcára és termetére voltak éhezve. Az ilyen kedélybeteg emberek tekintete úgy ki tudja fejezni az éhszomjat a női bájak iránt
(1872 Jókai Mór)
az értékek fellelésének, megmérésének és rangsorba-állításának csillapíthatatlan éhszomját
(1926 Ádám Zsuzsa)
Sz: éhszomjas
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások