ejtéskönnyítő mn és fn 1C (Nyelvt)

I. mn

’a kiejtést megkönnyítő, segítő 〈hang, nyelvi jelenség, szerep stb.〉’ ❖ sok esetben semmi szükség sem volna ejtéskönnyítő segédhangra, mert az illető szót minden nehézség nélkül ejthetnők amúgy is. Pl. szár-a-t, nyál-a-t (1885 Magyar Nyelvőr C5296, 87) | az o, e, ö kötőhangzónak ebben az alaktani helyzetben [ti. mássalhangzó-torlódásos szóvégek után] csakugyan van ejtés-könnyítő szerepe is (1956 Tompa József C6008, 182) | Ejtéskönnyítő rövidülés következik be, ha egy hosszú és egy rövid mássalhangzó kerül egymás mellé: varrja ejtésben: varja (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

II. fn

’ilyen hang’ ❖ tróbál, teróbál: próbál. (Ilyen ejtéskönnyítővel: teréfa) (1890 Magyar Nyelvőr C5955, 95) | [bizonyos szóalakok tővéghangzónak tűnő eleme] mint ejtéskönnyítő, lehet kései nyelvjárási fejlemény is (1955 Magyar Nyelv C5895, 336) | [A Trencsén megyei Gbelány névváltozatai közül] közbeékelődött bontóhangot találunk az 1503-i Cebelen, szókezdő ejtéskönnyítőt az Egbelény alakban (1966 Keszler Borbála C5906, 38).

Vö. ÉKsz.

ejtéskönnyítő melléknév és főnév 1C (Nyelvt)
I. melléknév
a kiejtést megkönnyítő, segítő 〈hang, nyelvi jelenség, szerep stb.〉
sok esetben semmi szükség sem volna ejtéskönnyítő segédhangra, mert az illető szót minden nehézség nélkül ejthetnők amúgy is. Pl.például szár-a-t, nyál-a-t
(1885 Magyar Nyelvőr)
az o, e, ö kötőhangzónak ebben az alaktani helyzetben [ti. mássalhangzó-torlódásos szóvégek után] csakugyan van ejtés-könnyítő szerepe is
(1956 Tompa József)
Ejtéskönnyítő rövidülés következik be, ha egy hosszú és egy rövid mássalhangzó kerül egymás mellé: varrja ejtésben: varja
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
II. főnév
ilyen hang
tróbál, teróbál: próbál. (Ilyen ejtéskönnyítővel: teréfa)
(1890 Magyar Nyelvőr)
[bizonyos szóalakok tővéghangzónak tűnő eleme] mint ejtéskönnyítő, lehet kései nyelvjárási fejlemény is
(1955 Magyar Nyelv)
[A Trencsén megyei Gbelány névváltozatai közül] közbeékelődött bontóhangot találunk az 1503-i Cebelen, szókezdő ejtéskönnyítőt az Egbelény alakban
(1966 Keszler Borbála)
Vö. ÉKsz.

Beállítások